Translate

---------------------------------------------------------------------------------

23 септември 2014

Буквосъчетания | dLambow

Буквосъчетания в английски език (Letter combinations in English)

 

Използване на буквосъчетания

Както вече стана дума, в английски език има голям недостиг на букви, с които да се изписват всички използвани звуци. За да се реши този проблем, англичаните прибягват до използването на различни буквосъчетания, вместо да използват собствена фонетична азбука в писмеността си.

Letter combinations in English
Използване на буквосъчетания

Но за да усложнят още повече фонетичните си проблеми, те често използват различни буквосъчетания за изписването на един и същи звук. Ето някои конкретни примери:

Звукът [i:] може да се изписва следните различни начини:

 • ee — see
 • ea — sea
 • ie — believe
 • ei — receive

Звукът [a:]

 • a + ss — grass
 • a + st — last
 • a + sk — task
 • a + sp — grasp
 • a + lm — calm
 • ea + r — heart

Звукът [ɔ:]

 • au — author
 • aw — saw
 • oo + r — door
 • a + ll — wall, ball
 • a + lk — talk
 • au + gh — taught
 • ou + gh — thought
 • wa + r — warm

Звукът [ɔ]

 • wa — want

Звукът [u:]

 • oo — too
 • ou — group

Звукът [ju:]

 • ew — new

Звукът [u]

 • oo — book

Звукът [ə:]

 • ea + r — learn
 • wo + r — work

Звукът [ʌ]

 • o — son
 • ou — country
 • oo — blood

Звукът [ei]

 • ai — rain
 • ay — day
 • ey — they
 • ei + gh — eight

Звукът [ai]

 • i + gn — sign
 • i + ld — child
 • i + nd — blind
 • i + gh — night

Звукът [ɔi]

 • oi — oil
 • oy — toy

Звукът [au]

 • ou — out
 • ow — down

Звукът [ou]

 • oa — coat
 • ow — know
 • o + ll — toll
 • o + ld — cold

Звукът [iə]

 • ea + r — near
 • ee + r — engineer

Звукът [ɛə]

 • ai + r chair
 • e + re — there
 • ea + r — bear

Звукът [uə]

 • oo + r — poor
 • ou + r — tour

Още подробности може да четете тук за характерни буквосъчетания в английски език.

----------------

1 коментар:

шанко56 каза...

Буквосъчетанието "ss" се чете като звука [ s ].
Tess [ tes ] – Тес.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: