Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Прилагателно име (The adjective).

Кои части на речта са прилагателни?

Прилагателни в английски език се наричат частите на речта, които обозначават признак на предмета, т.е. качество или свойство.По своята структура прилагателните биват:

А. Прости

състоящи се само от един корен.
 • red
 • large
 • old

Б. Производни

които имат освен корена и суфикс или префикс, а понякога и едното и другото.
 • dangerous
 • unable
 • remarkable

В. Сложни

състоящи се от две или повече основи.
 • ice-cold
 • light-blue
Прилагателните в английски език не се променят нито по род, нито по число, нито по падеж.
 • This is a good tool.
 • I gave him a good tool.
 • Не brought me two good tools.

Видове прилагателни в английски език по тяхното значение.

Онлайн курс по английски език: По своето значение прилагателните в английски език се подразделят на:

1. Качествени

обозначаващи качеството на предмета, т.е такъв признак, който предмета може да притежава в по-голяма или по-малка степен:
 • small
 • yellow

2. Относителни

указващи връзка на предмета с друг предмет от названието на който е образувано даденото прилагателно:
 • silver
 • Bulgarian

Прилагателните в английския език изпълняват различни функции:

1. На определение.

 • A great ship asks deep waters.

2. Именна част на сказуемото.

 •  Who has never tasted bitter, knows not what is sweet.
Някои прилагателни могат да придобиват значението на предмета, т.е. признаци на съществителното, и могат да изпълняват в изречението същите функции като съществителното.
 • rich - the rich
 • poor - the poor
 • old - the old
 • native - a native
 • relative - a relative
 • American - an American
Almost all my immediate relatives live in Sofia.
-----
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

13 коментара:

 1. yellow, blueq blackq braun, bright,

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прилагателното име е част на речта, която обозначава признак на предмета. Например: fine weather — хубаво време, English literature — английска литература.

   Изтриване
 2. Прилагателното в английски език – Adjective (adj), е част от речта, която обозначава КАЧЕСТВО на предмета, лицето или явлението, които определя. Затова е логично да се поставя пред съществителното, за което се отнася и отговаря на въпроса "какъв?". Такива са small, beautiful, clever, cold и т.н.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Таня Миленова7:22 пр.об.

   Прилагателното име е самостоятелна част на речта, която обозначава признак на определяния предмет или лице и отговаря на въпросите "какъв", "каква", "какво", "какви". Но трябва да обърнем внимание, че английските прилагателни, за разлика от българските, не се променят по род, число, падеж.
   small boy - малко момче,
   small girl - малко момиче,
   small children - малки деца.

   Изтриване
 3. По своето значение прилагателните имена биват два вида:
  - качествени:
  large — голям,
  small — малък,
  heavy — тежък,
  brave — храбър.
  - относителни:
  wooden — дървен,
  central — централен ...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Относителните прилагателни нямат степени за сравнение и не могат да се съчетават с наречието "very" — много.

   Изтриване
 4. Веска Станева6:10 пр.об.

  Видове английски прилагателни:
  - едносложни (с една сричка),
  - двусложни ( с две срички),
  - многосложни (с повече от две срички).

  ОтговорИзтриване
 5. Неси 90дан8:09 пр.об.

  Едносложните (състоящите се от една дума) прилагателни образуват сравнителна степен с помощта на суфикса "-er" и превъзходна степен с помощта на суфикса "-est".
  deep — deeper — the deepest — дълбок - по-дълбок - най-дълбок,
  hard — harder — the hardest — тежък - по-тежък - най-тежък,
  big — bigger — the biggest — голям - по-голям - най-голям.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Някои прилагателни образуват превъзходна степен на сравнение от други корени.
   good — добър
   bad — лош
   much, many — много
   little — малък, малко
   far — далеч

   (the) best — най-добрия
   (the) worst — най-лошия
   (the) most — повече от всичко (най-много)
   (the) least — по-малко от всичко (най.малко)
   (the) farthest — най-далечен
   (the) furthest — най-отдалечен

   Изтриване
 6. Ето как образуват степени някои прилагателни, които имат ударение на втората сричка и завършват на -y, -er, -ow, -le.
  положителна степен: сравнителна степен: превъзходна степен:
  polite — вежлив politer — по-вежлив (the) politest — най-вежлив,
  sunny — слънчев sunnier — по-слънчев (the) sunniest — най-слънчев,
  shallow — дребен shallower — по-дребен (the) shallowest — снай-дребен,
  simple — прост simpler — по-прост (the) simplest — най-прост.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена Величкова6:33 пр.об.

   Повечето двусложни и многосложни прилагателни (състоящи се от три и повече срички) образуват сравнителна степен с помощта на думата
   more — повече" и
   less — по-малко,
   а превъзходната степен се получава с помощта на думите:
   most — най-голям и
   least — най-малък.

   Изтриване
  2. Степени на сравнение на прилагателните:
   - положителна,
   - сравнителна,
   - превъзходна.
   Примери:
   - interesting — интересен,
   - more interesting — по-интересен,
   - less interesting — по-малко интересен,
   - (the) most interesting — най-интересен,
   - (the) least interesting — най-малко интересен.

   Изтриване
 7. Някои прилагателни образуват степени на сравнение от други корени.
  good — добър
  bad — лош
  much, many — много
  little — малък, малко
  far — далеч

  better — по-добре
  worse — по-лошо
  more — повече
  less — по-малко
  further — по-нататък

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: