Translate

---------------------------------------------------------------------------------

17 септември 2014

Кореспонденция на английски език | dLambow

(Correspondence in English) -

Кореспонденция на английски език

 

Изучаване на английски чрез кореспонденция

Воденето на кореспонденция на английски език е един от много добрите методи за изучаване и затвърдяване познанията и ползването на езика! Колкото е по-интензивна кореспонденцията, толкова по-полезна е тя за усвояването и поддържането на Вашите езикови умения.

Кореспонденция на английски
Кореспонденция на английски (Correspondence in English)

Първоначална подготовка със самоучител.

Но за да се стигне до тук е необходимо да имате поне първоначалната подготовка и поне 2-3 месеца работа с този онлайн Самоучител по английски език или около 8-12 месеца подготовка по-малко ефективни методи за усвояване на най-често използуваните изрази и форми в езика.

Интернет кореспонденция.

Интернет предоставя буквално неограничени възможности за кореспонденция на английски, но Вие не се увличайте прекомерно. Ограничете се до 2 - 3 партньори и с тях задълбочавайте познанията си.Партньорска кореспонденция.

След като постигнете определено ниво на владеене и използване на английски език, препоръчително е да смените партньорите си, за да постигнете обновяване на терминологията. Всяка кореспонденция с течение на времето има склонност да се затваря в себе си.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: