10.09.2014 г.

Числителни имена (The Numerals).

Какво е числително име (What Is a Numeral)?

Числително име (A Numeral) е дума, обоначаваща количество или подреждане на предметите по някакъв ред. Както и в български, така и в английски език, числителните имена (Numerals) са части на речта в английски език (Parts of speech),  които имат две форми:

Числителни бройни (Cardinal Numerals).

Бройните числителни имена обозначават количество на предметите и отговарят на въпроса How many? (Колко?). Например:
 • one - едно,
 • two - две,
 • three - три и т. н.

Вижте и това: Плетените дрехи са винаги на мода!
http://moda39.blogspot.bg/2014/09/pletenite-drehi-sa-na-moda-vinagi.html Модните тенденции се връщат назад в миналото. Ръчно плетените дрехи се ценят високо. Нови, креативни и същевременно ежедневни и удобни - вижте тук ...

Числителни редни (Ordinal Numerals).

Редните числителни имена обозначават реда или подреждането на предметите и отговарят на въпроса Which? (Кой по ред?). Например:
 • first - първи,
 • second - втори,
 • third - трети и т. н.

Функции на числителните имена.

Английските числителни имена могат да изпълняват различни функции в изречението.

На съществително.

 • Three were absent today without permission. - Трима отсъстват днес без разрешение.

На прилагателно.

 • It is the first English book I have ever read. - Това е първата английска книга, която съм прочел.

Използване на числителните имена.

Числителните имена намират широко практическо приложение в английски език, както и във всеки друг език. Повечето от тези конкретни приложения, разглеждаме с подробности в отделни теми.

Цифри.

Азбуката за изписване на всякакви числа

Числа.

Намират приложение във всяка област на човешките взаимоотношения
 •     Рационални числа
 •     Цели числа
 •     Дробни числа (дроби)
    - обикновени дроби - прости дроби / сложни дроби (с цяла част)
    - десетични дроби
    - проценти

Използване на бизнес числа

    - Суми пари
Други приложения на числителните имена.

 • Години
 • Дати
 • Телефонни номера
 • Мерки и теглилки
 • Нула
 • Аритметика
 • Математика.

Това е основната информация по темата за числителните имена (Numerals), техните видове и основни функции, които изпълняват в английски език. още подробности следете периодично и в коментарите по-долу.

12 коментара:

 1. Числителните имена са думи, които обозначават количество или ред на предметите при броене. Числителните и в английски език се подразделят на редни и бройни. Бройните обозначават количество на предметите и отговарят на въпроса How many? - Колко? Редните числителни обозначават ред (порядък) на предметите при броене и отговарят на въпроса Which? - Кой (кое) измежду останалите?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Числителното име е част на речта, обозначаваща определено количество или някакъв ред (подреждане) на предметите. Основно, английските числителни се делят на две групи:
   - количествени - (cardinal numerals)
   - редни - (ordinal numerals).

   Изтриване
 2. Количествените или бройните числителни определят количеството на предметите или лицата:
  ten days,
  five weeks.

  ОтговорИзтриване
 3. Редните числителни показват реда на предметите или лицата при броене:
  the seventh day,
  the first cat.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Редните числителни са лимитиращи (ограничителни) определения към последващото съществително. Затова пред тях винаги се поставя определителен член.

   Изтриване
 4. Основа на всички числителни ( и редни и бройни) са числителните от първата десетица, към които се добавят суфиксите "-teen" за числителните от втората десетица и "-ty" - за числителните, обозначаващи следващите десетици и "-th" за числителните редни. Това изгражда една сравнително стройна система, в която има няколко изключения.

  ОтговорИзтриване
 5. Числителните "eleven" и "twelve" са изключения от правилото за образуване на английските числа от тринадесет до деветнадесет.

  ОтговорИзтриване
 6. Числителните имена от втората десетица
  - 'thirteen'
  - 'fifteen',
  а също и числителните
  - 'twenty',
  - 'thirty',
  - 'forty',
  - 'fifty'
  имат известни различия в изписването си по отношение съответстващите им числителни от първата десетицаа.

  ОтговорИзтриване
 7. В англиски, разрядите на големите числителни имена се отделят със запетая.
  100 - one (a) hundred
  1,000 - a thousand
  10,000 - ten thousand
  100,000 - a hundred thousand
  1,000,000 - a million
  1,000,000,000 - a milliard (Brit.)
  a billion (Am.)

  ОтговорИзтриване
 8. В английски език думите
  - hundred (сто),
  - thousand (хиляда),
  - million (милион)
  са съществителни, поради което, ако се използват в единствено число, пред тях задължително се поставя неопределителен член "a" или числителното "one", например:
  - a hundred или one hundred - сто;
  - 1,025 - a (one) thousand and twenty-five - хиляда двадесет и пет.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: