Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Числителни имена (The Numerals).

Какво е числително име (What Is a Numeral)?

Числително име (A Numeral) е дума, обоначаваща количество или подреждане на предметите по някакъв ред. Както и в български, така и в английски език, числителните имена (Numerals) са части на речта в английски език (Parts of speech),  които имат две форми:

Числителни бройни (Cardinal Numerals).

Бройните числителни имена обозначават количество на предметите и отговарят на въпроса How many? (Колко?). Например:
 • one - едно,
 • two - две,
 • three - три и т. н.

Числителни редни (Ordinal Numerals).

Редните числителни имена обозначават реда или подреждането на предметите и отговарят на въпроса Which? (Кой по ред?). Например:
 • first - първи,
 • second - втори,
 • third - трети и т. н.

Функции на числителните имена.

Английските числителни имена могат да изпълняват различни функции в изречението.

На съществително.

 • Three were absent today without permission. - Трима отсъстват днес без разрешение.

На прилагателно.

 • It is the first English book I have ever read. - Това е първата английска книга, която съм прочел.

Използване на числителните имена.

Числителните имена намират широко практическо приложение в английски език, както и във всеки друг език. Повечето от тези конкретни приложения, разглеждаме с подробности в отделни теми.

Цифри.

Азбуката за изписване на всякакви числа

Числа.

Намират приложение във всяка област на човешките взаимоотношения
 •     Рационални числа
 •     Цели числа
 •     Дробни числа (дроби)
    - обикновени дроби - прости дроби / сложни дроби (с цяла част)
    - десетични дроби
    - проценти

Използване на бизнес числа

    - Суми пари

Други приложения на числителните имена.

 • Години
 • Дати
 • Телефонни номера
 • Мерки и теглилки
 • Нула
 • Аритметика
 • Математика.

Това е основната информация по темата за числителните имена (Numerals), техните видове и основни функции, които изпълняват в английски език. още подробности следете периодично и в коментарите по-долу.
----
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

12 коментара:

 1. 99 - ninety nine
  98 - mimety eight

  ОтговорИзтриване
 2. Числителните имена са думи, които обозначават количество или ред на предметите при броене. Числителните и в английски език се подразделят на редни и бройни. Бройните обозначават количество на предметите и отговарят на въпроса How many? - Колко? Редните числителни обозначават ред (порядък) на предметите при броене и отговарят на въпроса Which? - Кой (кое) измежду останалите?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Офелия-17:43 пр.об.

   Числителното име е част на речта, обозначаваща определено количество или някакъв ред (подреждане) на предметите. Основно, английските числителни се делят на две групи:
   - количествени - (cardinal numerals)
   - редни - (ordinal numerals).

   Изтриване
 3. Стеко5:14 пр.об.

  Количествените или бройните числителни определят количеството на предметите или лицата:
  ten days,
  five weeks.

  ОтговорИзтриване
 4. Редните числителни показват реда на предметите или лицата при броене:
  the seventh day,
  the first cat.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мами-238:55 пр.об.

   Редните числителни са лимитиращи (ограничителни) определения към последващото съществително. Затова пред тях винаги се поставя определителен член.

   Изтриване
 5. Основа на всички числителни ( и редни и бройни) са числителните от първата десетица, към които се добавят суфиксите "-teen" за числителните от втората десетица и "-ty" - за числителните, обозначаващи следващите десетици и "-th" за числителните редни. Това изгражда една сравнително стройна система, в която има няколко изключения.

  ОтговорИзтриване
 6. Форко6:51 пр.об.

  Числителните "eleven" и "twelve" са изключения от правилото за образуване на английските числа от тринадесет до деветнадесет.

  ОтговорИзтриване
 7. Числителните имена от втората десетица
  - 'thirteen'
  - 'fifteen',
  а също и числителните
  - 'twenty',
  - 'thirty',
  - 'forty',
  - 'fifty'
  имат известни различия в изписването си по отношение съответстващите им числителни от първата десетицаа.

  ОтговорИзтриване
 8. В англиски, разрядите на големите числителни имена се отделят със запетая.
  100 - one (a) hundred
  1,000 - a thousand
  10,000 - ten thousand
  100,000 - a hundred thousand
  1,000,000 - a million
  1,000,000,000 - a milliard (Brit.)
  a billion (Am.)

  ОтговорИзтриване
 9. tanita_Tanch8:58 пр.об.

  В английски език думите
  - hundred (сто),
  - thousand (хиляда),
  - million (милион)
  са съществителни, поради което, ако се използват в единствено число, пред тях задължително се поставя неопределителен член "a" или числителното "one", например:
  - a hundred или one hundred - сто;
  - 1,025 - a (one) thousand and twenty-five - хиляда двадесет и пет.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: