Translate

---------------------------------------------------------------------------------

04 март 2016

Подлог с герундий | dLambow

Подлог с герундий (Gerund as a Subject)

 

Изразяване на подлог с герундий

Един от начините да се изрази прост подлог (Simple Subject) е това да стане с помощта на герундий (Gerund) като нелична форма на глагола.

Подлог с герундий
Изразяване на подлог с герундий


Той назовава действие и притежава свойства както на съществително, така и на глагол.
 • Helping to others was her greatest pleasure.
 • Running is useful. - Бягането е полезно.
 • Skiing is a very pleasant pastime. – Карането на ски е много приятно занимание.

Функциите на герундия доста приличат с тези на инфинитива, но герундия има повече свойства на съществително.
 • Parachuting is dangerous but very exciting sport. – Парашутизма е опасен, но много вълнуващ спорт.
 • Ministering wasn't a profession where people made a lot of money.
 • Smoking is bad for health. - Пушенето е вредно за здравето.

Именно свойствата му на съществително, позволяват той да изпълнява и ролята на подлог в английското изречение.


Използване на герундий като подлог в изречението.

Често подлога се изразява не само със самия герундий, но и с неговите определители, или с цялото подчинено изречение, в което е включен той. В тези случаи, той се поставя след сказуемото, а в началото на изречението се използва местоимението "it", което в случая играе ролята на формален подлог.
 • Walking is useful. - Разхождането (разходките) е полезно.
 • Smoking is not allowed here. - Пушенето не е разрешено тук.
 • Listening to good music raises my mood.
 • Going out is a wonderful way to relax with friends.
 • Jogging is good for health. - Бавното бягане е полезно за здравето.
 • Windsurfing is widespread here. - Уинсърфинга е щироко разпространен тук.

Това е основната информацията за начините на изразяване на подлог с герундий (Gerund as a Subject) и случаите на употребата му в английски език.

----------------

Няма коментари:

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: