Translate

---------------------------------------------------------------------------------

13 март 2016

Минало причастие II | dLambow

 

Минало причастие II (Participle II или Past Participle) в английски език

 

Кое е минало причастие II (Past Participle)?

Причастието за минало време (Participle II) е един от двата основни вида английски причастия (Participles), като то е нелична форма на глагола, имаща свойства на глагол, прилагателно и наречие. Но за разлика от сегашното причастие (Participle I или Present Participle), има само една неизменяема форма, която е третата форма на глагола . "-ed" формата.

 • - opened – отворен,
 • - dressed – облечен,
 • - made – направен.
Причастието за минало време в английски език съответства на нашето страдателно причастие:
 • to give (давам) - given (даден),
 • to teach (обучавам) - taught (обучен),
 • to break (чупя) - broken (счупен).


Ето пример:
 • Delivered goods will be stored in our warehouse. - Доставените стоки ще се съхраняват в наш склад.
Минало причастие II
Кое е минало причастие II?

Образуване на минало причастие (Participle II)

Минало причастие се образува по същия начин, както се образува формата за минало време на глагола (Past Simple), то ест с помощта на окончанието "-ed". За неправилните глаголи се използва тяхната трета форма:
 • look – looked – looked,
 • do – did – done.

Използване и употреба на причастие за минало време

Причастието за минало време (Participle II) се използва за образуване на съвършените (перфектните) времена с помощта на спомагателния глагол
 • have,
 • has,
 • had,
 • will have
и третата форма на основния глагол.

Present Perfect:

 • - Recently they have watched a new film. - Наскоро те гледаха нов филм.

Past Perfect:

 • - They had watched a new film before I came. - Те гледаха нов филм преди аз да дойда.

Future Perfect:

 • - They will have finished watching a new film by the time I come. - Те ще преключат с гледането на нов филм към времето, когато аз ще дойда.

Страдателен залог:

 • The museum was opened only last year. - Музеят беше отворен само миналата година.
 • Flowers are grown almost in any part of the world. - Цветя се отглеждат почти във всяка част на света.
Това е основната информация по темата за минало причастие II (Participle II или Past Participle) или причастие за минало време, начините за неговото образуване и използване в английски език, заедно с примери за употребата му.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: