Харесай и чети безплатно 720 урока по английски + препоръки за живот и работа в чужбина.  

22.03.2016 г.

Perfect Active Participle - Сегашно перфектно причастие в действителен залог.

Perfect Active Participle - Сегашно перфектно действително причастие.

Формата за Perfect Active в английски език е действителен залог (Active Voice) на сегашно перфектно причастие (Present Participle I Perfect), което е съвършено действие в действителен залог. Например:
  • having asked – съм попитан (вече).

Форми на Perfect Active.

Ако говорим за формите на Perfect Active, то тези причастия в английски език ще съответстват на българските деепричастия от свършен вид. Изразеното чрез тях действие предшества действието, изразено чрез глагола-сказуемо. Това предшестване може да се отнася и за трите вида времена - в настоящето, в миналото, в бъдещето.
  • I having eaten my dinner... - Аз съм изял вечерята си ... (вече)
  • I having lost my pen... - Аз съм загубил химикалката си ...
  • I having seen that film... - Аз съм гледал този филм ...
Това е основната информация по темата за Сегашно перфектно причастие в действителен залог (Perfect Active Participle) и приложението му в английски език.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.