Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Безличен подлог с "it" (It as Impersonal Subject).

Безличен или формален подлог с "it"

Един от вариантите за безличен или формален подлог (impersonal subject) в английското изречение е използването на местоимението "it". Пълното английско изречение е невъзможно да бъде без подлог. Затова, в случай на отсъствие на деятеля, той се заменя с формален или безличен подлог и единия от вариантите за такъв е личното местоимение в трето лице, единствено число "it".
 • It is getting dark. - Стъмнява се.
 • It was winter. - Беше зима.
 • Sometimes it snows in this month of spring. - Понякога вали сняг в този месец на пролетта.

Използване на "it" като формален или безличен подлог.

Липсата на явен деятел в английското изречение се заменя формален подлог "it", с чиято помощ се въвеждат безлични състояния, обстановка или възможности. Формулата е следната:
 • It (+ to be)
Примери:
 • It’s col - Студено е.
 • It is raining. - Вали.
 • It is dark. - Тъмно е.При подлог с инфинитив или герундий.

В случаите, когато имаме подлог изразен чрез инфинитив или герундий (заедно със зависещите от тях думи), или чрез подчинено изречение, те най-често се поставят след сказуемото. В тези случаи, в началото на изречението, преди сказуемото се използва местоимението "it", което в тези случаи е формален подлог.
 • It was known by everyone that he had traveled the world. - Известно е на всеки (знае се от всеки), че той е пропътувал света.
В английското изречение не може да се мине без подлог, което налага в безличните изречения да се използва формален такъв, наричан също и безличен подлог. Той има лексикално значение и на български език не се превежда. С помощта на безлични изречения е прието да се обозначават явления в природата, времето, разстояния, температура.

Явления от природата.

 • It is very hot. - Много е горещо.
 • It has been snowing for a week. - Вали сняг вече цяла седмица.

Налични издания по английски език - за българи:


Време, разстояния, температура.

 • It takes me 2 years to learn a new language. - Ще ми отнеме две години да науча нов език.
 • It is 3 a.m. now. - Три часа след полунощ е.

Оценка на действие.

 • It was hard to believe him. - Беше трудно да му се повярва.
 • It is extremely easy for me. - Съвсем лесно е за мен.

С глаголи в страдателен залог.

 • It is believed that dogs understand people. - Вярва се, че кучетата разбират хората.
 • It is assumed that the Earth will change dramatically in a few years. - Предполага се, че Земята ще се промени до неузнаваемост за няколко години.

https://moda39.blogspot.com/

Със съставно именно или глаголно сказуемо.

 • It is a very difficult language, isn’t it? - Това е много труден език, нали?
 • Is there anything interesting in this magazine? - Има ли нещо интересно в това списание?

В устойчиви изрази.

 • it seems,
 • it appears,
 • it happens,
 • it is said,
 • it is believed.
Примерия:  
 • It seems so. - Изглежда е така.
 • It is said that swimming is a very useful sport. - Говори се, че плуването е много полезен спорт.
Това е основната информация по темата за безличен подлог с личното местоимение "it" (It as Impersonal Subject), често наричано и формален подлог в английски език.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: