Харесай и чети безплатно 720 урока по английски + препоръки за живот и работа в чужбина.  

31.03.2016 г.

Прост причастен израз (Simple Forms Of Participle Clauses).

Кой причастен израз е прост?

Един от видовете причастни изрази (Participle Clauses) е простия, при който действието е изразено с причастие, отнасящо се към лице или предмет, изразени чрез подлога в изречението. В известна степен простите причастни изрази съответстват на нашето деепричастие.
  • Having done his homework, he listened to music. – Свършвайки смоята домашна работа, той слушаше музике.
Подлогът е един и същ - той - и е направил домашната си работа и е слушал музика.

Използване на прости причастни изрази.

  • Knowing Japanese well, she managed to negotiate with our foreign customers. – Знаейки добре японски език, тя успя да преговаря с нашите чуждестранни клиенти.
И тук подлога е един и същ - тя - зае японски език и провежда преговори.
  • While writing down her new novel, she often used a dictionary. – Пишейки своя нов роман, тя често използваше речник. (пишейки и използвайки - тя)
  • Having tested the new equipment, they agreed to sign a contract. – След като изпробваха новата екипировка, те се съгласиха да подпишат договор. (изпробват и подписват - те)
Това е основната информация по темата за използване на прост причастен израз (Simple Forms Of Participle Clauses), съпроводена с примери.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.