Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Активна е страницата "Начало"!
с 8 главни раздела и
всичките над 100 подраздела!
Пробвайте "Начало"!

Образуване на сегашно причастие (Forming the Present Participle of English Verbs).

Образуване на причастие за сегашно време.

Образуването (Formation of) на сегашно причастие ( present participle) става чрез добавяне на суфикса "-ing" към основата (инфинитива) на глагола без частицата "to":
 • to play - играя - playing - играещ, играейки,
 • to read - чета - reading - четящ, четейки,
 • to work - работя - working - работещ, работейки.

Орфографични промени при добавянето на "-ing".

Съществуват определени правила за орфографични промени в думата при добавянето на суфикса "-ing".

Последна, нечетима буква "-e" - отпада.

 • to take (вземам) - taking (вземайки, вземащ),Последна, четима буква "-e" - не отпада.

 • to see (виждам) - seeing (виждащ, виждайки),
 • to be (съм) - being (бидейки)

Буквосъчетанието "-ie" преминава в буквата "y".

 • to lie (лежа) - lying (лежейки, лежащ).
 • to die (умирам) - dying (умиращ, умирайки),
 • to tie (връзвам) - tying (връзвайки, връзващ).

Последна буква "-y" се запазва.

 • to copy (копирам) - copying (копирайки, копиращ).

http://rabota.123.st/

При последна кратка сричка под ударение.

Ако последната сричка е кратка и се намира под ударение, и думата завършва на една съгласна, то тази съгласна се удвоява.
 • to sit (седя) - sitting (седейки, седящ)
 • to commit (извършвам) - committing (извършен, извършващ).
 • to get (получавам) - getting (получавайки, получаващ)
 • to run (бягам) - running (бягащ, бягайки)
 • to compel (заставям) - compelling (заставящ, заставяйки)
 • to prefer (предпочитам) - preferring (предпочитащ, предпочитайки)

При неударена последна сричка последна съгласна не се удвоява.

 • to differ (различавам) - differing (различавайки, различаващ),
 • to limit (ограничавам) - limiting (ограничаващ, ограничавайки).
Това е основната информация по темата за образуване на сегашно причастие (Formation of a present participle) в английски език и орфографичните промени, настъпващи в следствие на това.
----------
Налични издания по английски език - за българи:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: