Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Образуване на сегашно причастие (Forming the Present Participle of English Verbs).

Образуване на причастие за сегашно време.

Образуването (Formation of) на сегашно причастие ( present participle) става чрез добавяне на суфикса "-ing" към основата (инфинитива) на глагола без частицата "to":
 • to play - играя - playing - играещ, играейки,
 • to read - чета - reading - четящ, четейки,
 • to work - работя - working - работещ, работейки.

Орфографични промени при добавянето на "-ing".

Съществуват определени правила за орфографични промени в думата при добавянето на суфикса "-ing".

Последна, нечетима буква "-e" - отпада.

 • to take (вземам) - taking (вземайки, вземащ),Последна, четима буква "-e" - не отпада.

 • to see (виждам) - seeing (виждащ, виждайки),
 • to be (съм) - being (бидейки)

Буквосъчетанието "-ie" преминава в буквата "y".

 • to lie (лежа) - lying (лежейки, лежащ).
 • to die (умирам) - dying (умиращ, умирайки),
 • to tie (връзвам) - tying (връзвайки, връзващ).

Последна буква "-y" се запазва.

 • to copy (копирам) - copying (копирайки, копиращ).

http://rabota.123.st/

При последна кратка сричка под ударение.

Ако последната сричка е кратка и се намира под ударение, и думата завършва на една съгласна, то тази съгласна се удвоява.
 • to sit (седя) - sitting (седейки, седящ)
 • to commit (извършвам) - committing (извършен, извършващ).
 • to get (получавам) - getting (получавайки, получаващ)
 • to run (бягам) - running (бягащ, бягайки)
 • to compel (заставям) - compelling (заставящ, заставяйки)
 • to prefer (предпочитам) - preferring (предпочитащ, предпочитайки)

При неударена последна сричка последна съгласна не се удвоява.

 • to differ (различавам) - differing (различавайки, различаващ),
 • to limit (ограничавам) - limiting (ограничаващ, ограничавайки).
Това е основната информация по темата за образуване на сегашно причастие (Formation of a present participle) в английски език и орфографичните промени, настъпващи в следствие на това.
----------
Налични издания по английски език - за българи:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: