Translate

---------------------------------------------------------------------------------

21 март 2016

Сегашно перфектно причастие | dLambow

Сегашно перфектно причастие (Present Participle I Perfect)

 

Перфектно причастие (Participle I Perfect)

Единият от двата вида сегашно причастие (Participle I или Present Participle) е сегашно перфектно причастие (Present Participle I Perfect), превеждано често на български език като деепричастие в свършен вид.

 • having written – написвайки,
 • having said - казвайки,
 • having written - написвайки,
 • having done - извършвайки,
 • having read – прочитайки.

Ето един пример:

 • Having done the work she went home. - Привършвайки работата, тя си отиде в къщи.
Често, перфектното причастие предшества действието, изразявано чрез сказуемото в изречението. Пример:
 • Having made a dress I present it my friend. - Ушивайки рокля, аз я подарих на моя приятелка.


Сегашно перфектно причастие
Перфектно причастие

Образуване на сегашно перфектно причастие

Перфектното причастие се образува от причастие І на спомагателния глагол
 • to have - having
и причастия II на смисловия глагол:
 • having translated - превеждайки,
 • having done - извършвайки.
Отрицателната форма се образува с добавянето на отрицателната частица "not" пред перфектното причастие:
 • not having translated - не превеждайки,
 • not having done - не извършвайки.
 

Роля на перфектното причастие

В изречението перфектното причастие може да изпълнява ролята или функцията на обстоятелствено пояснение за причина и време, съответствайки на българското деепричастие от свършен вид.
 • Having lost the key, the boy couldn't get into the house. - Изгубвайки ключа, момчето не можеше да влезе в къщи.
 • Having graduated from the University, he decided to go to the Germany.- Завършвайки университета, той реши да замине за Германия.
Това е основната информация по темата за сегашно перфектно причастие (Present Participle I Perfect), начините за неговото образуване и използване в английското изречение.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: