Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Функции на минало причастие (Functions of Past Participle).

Функции на причастие II (Functions of Participle II).

Може да се каже, че както сегашно Причастие I, така и  Минало причастие II (Participle II или Past Participle) имат едни и същи или сходни синтактични функции в изречението - основно на определение, по-рядко на обстоятелствено пояснение, а също може да се открие в именна част на съставно сказуемо и в сложно допълнение.

Като именна част на съставно сказуемо.

Причастие II може да влиза като именна част в състава на съставно сказуемо след глаголите:
 • to be (съм),
 • to feel (чувствам),
 • to look (изглеждам),
 • to get (придобивам, получавам),
 • to become (ставам), и др.
В тези случаи то се превежда на български език като страдателно причастие, прилагателно или наречие.
 • My pencil is broken. - Моливът ми е счупен.
 • She looked scared. - Тя изглеждаше изплашена.
 • Ivan felt depressed. - Иван се чувстваше угнетено.Като определение.

Когато изпълнява функцията на определение, причастие II може да се намира както преди, така и след определяемото от него съществително.
 • a stolen bag - открадната чанта,
 • the fallen trees - повалените дървета,
 • a well-known journalist - добре известен журналист.
Ето и примери в изречения:
 • Maria looked at the broken vase. - Мария погледна счупената ваза.
 • Maria looked at the vase broken by someone. - Мария погледна вазата, счупена от някого.

Като обстоятелствено пояснение за време и за причина.

В първия случай, причастие II отговаря на въпроса Кога?, а във втория - на въпросите Защо? или По каква причина?
 • When asked what he intended to do, he said he didn't know. - Когато го попитаха какво възнамерява да прави, той каза, че не знае.
 • Squeezed by the ice, the steamer couldn't continue her way. - Притиснат от леда, парахода не можеше да продължи своя път.


Като сложно допълнение.

Миналото причастие изпълнява ролята на сложно допълнение със съществително в общ падеж или с местоимение в обектен падеж.
 • She heard her name mentioned. - Тя чу да се споменава името й.
 • I want the work done immediately. - Аз искам работата да се извърши незабавно.
Глаголът "to have" + минало причастие във функцията на сложно допълнение означава, че действието се извършва не от самия подлог, а от някой друг вместо (за) него.
 • He had his shoes mended. - Той даде обувките си на ремонт.
 • I want to have my ceiling whitewashed. - Искам да ми белосат тавана.
Самостоятелният причастен израз, в който причастието има свой собствен подлог, може да съдържа минало причастие.
 • All things considered, the offer seems reasonable. - Отчитайки всички неща, предложението изглеждаше приемливо.
 • With so little time left, there was no time for delay. - С толкова малко оставащо време, нямаше възможност за закъснение.
Това е основната информация по темата за функциите на минало причастие (Functions of Past Participle) и начините за тяхното използване в английски език, заедно с редица примери.
----------
Налични издания по английски език - за българи:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: