Translate

---------------------------------------------------------------------------------

29 януари 2016

Видове английска реч | dLambow

 

Различни видове английска реч (Different types of English Speech )

 

Понятие за английска реч

Вече изяснихме понятието английска реч (English Speech). Но получаваме подобни запитвания: "Занимавам се с английски вече не една година. Доста книги съм прочел. Посещавам курсове, водя делова кореспонденция във фирмата (на английски език). В резултат на това разбирам сравнително добре английската граматика, имам определен набор от думи, мога да превеждам. 

Но когато става дума за общуване, английската реч не ми се отдава. Две думи не мога да вържа говорно. А освен това и нищо не разбирам, когато ми говорят. Дайте ми подсказка какво да правя, за да започна да разбирам реч. Дали няма да ми помогне някой учебник?"

Английска реч
Разбиране на английска реч

Видове английска реч (Types of English speech)

Между другото, учебник няма да ви помогне, защото проблема не е в учебника, а при Вас. И пак между другото, това е повсеместен проблем - много хора се занимават с учебници, курсове, учители и стигат до Вашето положение. Това е така, защото учещите не разбират, че има различни видове английски език (Different types of English): 


  • - четене (Reading),
  • - писане (Writing),
  • - слушане (Listening),
  • - говорене (Speaking).
И тук са подредени според тяхната трудност.

Четене (Reading)

Най-лесен за научаване е четимия английски, като за разбирането му може да ни помагат даже интуицията, подразбирането и др. п. улеснения. Така много хора достигат до Вашето ниво и на него остават за дълго - с години и даже с десетилетия. И това е въпрос на целесъобразност - ползвате английски в рамките на възможния минимум, който Ви се налага от практиката. 
 
Ако практиката Ви наложи по-висок минимум (например, освен да четете и да отговаряте грамотно на служебна кореспонденция), то тогава ще направите и следващата крачка - да научите и правилно да се изразявате на английски език. Вие може много добре и грамотно да превеждате от английски на български, но това съвсем не е достатъчно да правите и обратното - да си превеждате от български на английски.

Писане (Writing)

Това са различни умения и изискват различни методи и обучение. Опитайте - преведете един текст от английски, скрийте оригиналния английски текст и се опитайте  сега да направите обратния превод - от български на английски. Сега сравнете Вашия превод и оригиналния текст. Има доста разлика, нали. Даже съществена. 
 
Това всъщност е и метода да усвоите и втората степен на езика - обратния писмен превод. При това е нужно упорито и систематично да се занимавате и след като постигнете определено ниво, да продължите да го поддържате - липсата на практика води до загуба на постигнатите умения.

Слушане (Listening)

Следващата степен е да продължите със слушането - започнете да слушате! Какво? Английско радио, английски телевизионни програми, английски филми, аудио и видео записи на различни английски текстове, английски песни. Слушайте повсеместно и постоянно се опитвайте да разберете за какво става дума. Не се концентрирайте да разберете отделна дума или израз, а се старайте общо да възприемате смисъла на казаното. 
 
Така с времето ще започнете да получавате обща представа за какво Ви говорят, а като продължите с практиката, постепенно ще започнете да разбирате и по-конкретните неща. Тук голямо значение има явлението асимилация - сливането на английски звуци и практиката е метода за да свикнете. Освен това, различните диалекти и говори, имат различна асимилация (assimilation).

Говорене (Speaking).

След като сте овладели първите три степени на английския, идва ред да поработите, също толкова упорито, настойчиво и целенасочено върху своето говорене. Тук вече ще Ви трябват партньори - англоезични хора и така с тях ще тренирате своето говорене и изразяване. Това също няма да стане изведнъж, нито ще е лесно, но когато работите целенасочено, скоро ще имате резултати. Няма начин, да няма начин. 
 
Щом половината свят говори английски, няма пречка и Вие да го говорите, но Ви е нужна практика и среда. Особено в началото, ако все още нямате достатъчно партньори, за да говорите, говорете на себе си. Говорете наум при всяка ситуация, когато трябва да кажете нещо на български език - на ум си го кажете и на английски.

Значи, като обобщение можем да кажем, че ключовият фактор да започнете да разбирате английска реч (Understanding of English speech), а след това и да говорите на английски, е практиката, а не курсовете, уроците, учебниците. С други думи, за да подобрите своята езикова кондиция, ще Ви е нужно 1000 пъти повече, отколкото Ви дават учебниците. 
 
А също имайте предвид, че милиони хора говорят и то не само английски език, без да са се докосвали до учебник, и без да знаят нищо за граматика, фонетика, лексика. От къде идва това умение? - от практиката и средата. Създайте си среда и практикувайте целенасочено - това е метода.

----------------

Няма коментари:

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: