Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Ограничително определителни подчинени изречения (Limiting Clauses/Restrictive Clauses).

Ограничително определителни изречения (Restrictive Clauses).

Към класа на определителните подчинени изречения (Attribute Clauses) се числят и ограничително определителните подчинени изречения (Limiting Clauses, известни още и като Restrictive Clauses). Те са тясно свързани с тази част на изречението, към която се отнасят и не могат да бъдат пропуснати без да се наруши смисъла на главното изречение. Не се отделят със запетая от главното изречение (Principle Clause).
  • He picked up the package which she had dropped. - Той вдигна пакета, който тя беше изпуснала.
За разлика от описателните определителни изречения, които не влияят на употребата на член от съществителните, ограничителни изречения изискват употребата на определителен член от тези съществителни, които те определят.
  • We know I. Ivanov as the writer who wrote many interesting plays. - Ние познаваме И. Иванов като писателя, който е написал много интересни пиеси.Използване на ограничителни изречения (Restrictive Clauses).

За разлика от описателните определителни изречения, ограничителните могат да се присъединяват към главното изречение безсъюзно. Свързване без съюз е възможно в този случай, когато определяемото (тази част от изречението, към която се отнася определителното изречение) изразява обект на действието на глагола-сказуемо в подчиненото изречение.
  • Where is the letter (which) I gave you to read? - Къде е писмото, което ти дадох да прочетеш?
Предлогът, отнасящ се към определяемата дума, при безсъюзно свързване, заема място след глагола, обикновено в края на подчиненото изречение.
  • He is the man we were talking about this morning. - Това е човека, за който ние говорихме тази сутрин.
  • The hostel our students live in is situated in the park. - Общежитието, в което живеят нашите студенти, е разположено в парка.

Налични издания по английски език - за българи:


Значение на ограничителните изречения (Limiting Clauses).
В ограничителните изречения се описват признаци, отнасящи се само към дадено лице или предмет, които го отличават от всички лица или предмети от същия клас. Ако се пропусне ограничително определителното подчинено изречение, смисъла на цялото изречение се изкривява или изобщо се променя и нарушава.
  • I don’t know the exact place where it happened. – Аз не знам точното място, където това е станало.
  • The man to whom I spoke was an engineer. – Човекът, с който разговарях, беше инженер.
Обърнете внимание, че "whom", "who" или "which" често заместват местоимението "that", но още по-често тази връзка изобщо се пропуска. т.е. може да се каже:
  • The man I spoke to…


В ограничителните изречения се уточнява за кое лице или предмет става дума. Затова съществителното, към което се отнасят, се използва с определителен член.
  • The house in which we live is in the centre of the town. - Къщата, в която ние живеем, се намира в центъра на града.
Тук израза "in which we live" е ограничителното изречение, което посочва за точно коя къща се говори в  цялото изречение.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: