Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Акция ( - 80% )

Определителни подчинени изречения (Attributive Clauses).

Подчинени определителни изречения (Attributive Clauses).

Подчинените определителни изречения (Attributive Clauses) са един от видовете подчинени изречения (Subordinate Clause) в състава на сложното подчинено изречение.

Те изпълняват функцията на определение по отношение на
 • - съществителното или
 • - местоимението
в главното изречение. Отговарят на въпросите which? what? - какъв? Мястото им е след определяемата дума и се присъединяват към нея в състава на израз.
 • The woman who lives here has gone shopping. - Жената, която живее тук, е отишла да пазари.
 • The boy whose bicycle I took is my friend. - Момчето, чийто велосипед взех, е мой приятел.
 • The village where he was born has changed very much. - Селото, в което той се е родил, доста се е изменило.Видове определителни подчинени изречения.

 • - Описателно определителни подчинени изречения (Descriptive Clauses/Non-restrictive Clause/Non-defining Clause),
 • - Ограничително подчинителни изречения (Limiting Clauses/Restrictive Clauses),
 • - Класифициращи (обобщаващи) определителни подчинени изречения (Classifying Clause / Nonrestrictive Clause),
 • - Индивидуализиращи определителни подчинени изречения (Restrictive Relative Clauses/Defining Relative Clause).
Индивидуализиращите и класифициращите определителни изречения не могат да бъдат пропуснати без ущърб за смисъла на главното изречение, тъй като те съобщават отличителни качества за предмета. Те не се отделят със запетая от главното изречение.

Описателните изречения могат да бъдат пропуснати без ущърб за смисъла, доколкото те дават само допълнителни сведения и не променят смисъла на главното изречение. Обикновено се отделят със запетая от главното изречение. Всяко от горните изречения разглеждаме с повече подробности и примери в самостоятелна тема.

Налични издания по английски език - за българи:


Свързване на определителното подчинено изречение.

Основно има четири начина за свързване на подчинено определително изречение с главното, а именно:

Чрез съединителни местоимения.

 • - that, 
 • - who, 
 • - whom, 
 • - as, 
 • - which, 
 • - whose:
Например:
 • Ivan’s brother who lives in Sofia is an engineer. - Ивановият брат, който живее в София, е инженер.                          
 • His words that he wasn’t coming upset me. - Неговите думи, че той няма да дойде, ме разстроиха.

Чрез Относителни местоимения.

 • - when,
 • - whose,
 • - which,
Влизат в състава на подчиненото изречение и могат да се използват с предлог.
 • The year when Ivan was born was a real test for us. - Годината, когато се роди Иван, беше истинско изпитание за нас.

http://minibiznes.123.st/

Чрез съединителни наречия.

 • - where,
 • - when,
 • - why:
Например:
 • The place where we stopped to rest was very beautiful. - Мястото, където ние спряхме за почивка, беше много красиво.

Чрез безсъюзно свързване.

Ето няколко такива примера:
 • You can take any seat you like. - Ти можеш да седнеш където ти харесва.
 • I've done all I could. - Аз направих всичко, което можех.
 • This is the book I told you about. - Това е книгата, за която ти говорих.
Това е основната информация по темата за определителните подчинени изречения (Attributive Clauses), тяхното използване в сложното подчинено английско изречение, както и начините за тяхното свързване с главното изречение.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

1 коментар:

 1. юри.гергиев7:46 пр.об.

  Съществуват сложни изречения, в които връзката се осъществява с помощта на относителни местоимения, като:
  that — който,
  who/whom — на когото,
  whose — чийто,
  which — на когото,
  when — когато,
  where — където.
  Чрез тези местоимения се въвежда уточняващи изказвания, наричани относителни подчинени изречения.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: