Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Допълнителни подчинени изречения (Object Clauses).

Подчинени допълнителни изречения (Object Clauses).

Функциите, които най-често изпълняват подчинените допълнителни изречения (Object Clauses или Noun Clause или Nominal Clause или Substantive Clause) в състава на английското сложно-подчинено изречение, са на пряко и по-рядко на предложно допълнение към глагола или към прилагателно в главното изречение. Това е един от видовете подчинени изречения (Dependent/Subordinate Clause) и се свързват с главното изречение обикновено чрез съюзи като
 • - that,
 • - if,
 • - lest,
 • - whether.

Ето някои примери:
 • Do you doubt that I can do it? - Вие съмнявате ли се, че аз мога да го направя?
 • Do you know if any changes have been made in your time table? - Вие знаете ли, дали са направени някакви изменения в нашето разписание?Обикновено, в разговорната реч, съюза "that", употребен след глаголи и прилагателни, се пропуска.
 • I suppose (that) he’ll be there. - Аз предполагам, (че) той ще е там.
 • They said they knew everything. - Те казаха, че знаят всичко.

Други начини за свързване на подчиненото допълнително изречение.


Съединителни местоимения.

 • - what,
 • - who,
 • - whom,
 • - which,
 • - whose.
Ето някои примери:
 • I don’t know what you are talking about. - Аз не знам за какво говориш.
 • I’ve forgotten whom I gave the book. - Аз забравих на кого дадох книгата.

Налични издания по английски език - за българи:


Съединителни наречия.

 • - when,
 • - where,
 • - how,
 • - why.
Ето някои примери:
 • I wonder why he hasn’t come. - Чудя се, защо той не е дошъл.
 • Do you remember where he lives? - Ти помниш ли къде живее той?

Съединителна дума с предлог.

Ако съединителната дума се съчетава с предлог, последния се поставя в края на подчиненото изречение и всъщност става следлог. Ето един пример:
 • I can’t understand, what you are laughing at. - Аз не мога да разбера, на какво се смееш.

Безсъюзно свързване.

Чрез безсъюзно свързване винаги се въвежда допълнително подчинено изречение към главното изречение, изразено чрез израза "I wish". При това, глагола в подчиненото изречение се използва в условно наклонение. Ето примери:
 • I wish it were summer now. - Бих искал да е лято сега.
 • I wish I hadn’t gone there. - Бих искал да не съм ходил там (Напразно ходих там).
Безсъюзните допълнителни изречения намират широка употреба в разговорната реч, особено когато са употребени след глаголи и прилагателни. Ето примери:
 • I hope you are ready now. - Надявам се, че вече си готов.
 • I’m glad you’re with us again. - Радвам се, че ти отново си с нас.

https://biznes9.blogspot.com/

Използване на условно наклонение.

В допълнителните подчинени изречения, след глаголи за волеизявление, се използва условно наклонение със спомагателен глагол "should". Ето пример:
 • The family decided that the elder son should become a lawyer. - Семейството реши, че най-големия син би трябвало да стане адвокат.
Това е основната информация по темата за допълнителни подчинени изречения (Object Clauses) и начините за свързването му към главното изречение в английски език.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: