Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Апозитивни подчинени изречения (Appositive Clauses).

Апозитивно подчинено изречение (Appositive Clause).

В категорията на ограничителните определения, изискващи употребата на определителен член пред определяемото съществително, попадат т.н. апозитивни подчинени изречения (Appositive Clauses), които се класифицират като петия вид подчинени изречения (Dependent/Subordinate Clause), които се въвеждат с помощта най вече на съюза "that", но също и на съюзите if, whether, lest, на някои съюзни местоимения и наречия.
 • The girl really had no idea where she had gone. (Dreiser) - Момичето, фактически, нямаше представа накъде е тръгнало.

Използване на апозитивни изречения (Appositive Clauses).

Апозитивните изречения приличат по форма на определителни подчинени изречения, тъй като и те разкриват, обясняват и допълват смисъла на поясняваното съществително в
главното изречение (Principle Clause).
 • I had the impression that she was badly ill. - Аз останах с впечатлението, че тя беше доста болна.
 • We turned down his suggestion that we should take in a border. - Ние отклонихме неговото предложение, че трябва да го вземаме с нас.The thought that she was unhappy kept him awake all the night. - Мисълта, че тя е нещастна, го държеше буден през цялата нощ.Апозитивните изречения се срещат само след абстрактни съществителни от вида:
 • idea,
 • hope,
 • news,
 • thought,
 • problem,
 • question,
 • feeling,
 • chance,
 • suggestion,
 • impression,
 • offer,
 • sense и др.п.

Налични издания по английски език - за българи:


Ето още примери:
 • I have the impression that you don’t trust me. - Оставам с впечатлението, че Вие не ми се доверявате.
 • The idea that can be of use made him happy. - Мисълта, че може да е от полза, го правеше щастлив.


Иначе, това са вид определителни подчинени изречения или определителни приложения (appositive clauses) (от думата "apposition" – приложение). Обърнете внимание, че те се отнасят само до абстрактни съществителни и подобно на приложенията (appositions), разкриват тяхното значение..
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: