Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Едносъставни изречения (One-member Sentences).

Едносъставно изречение (One-member Sentence).

Въпреки строгите правила за съставяне на изречение (English sentence) в английски език, има и изключения, като едносъставното изречение (One-member Sentence), в което вместо подлог и сказуемо има само един организиращ център, един състав, който като че ли е равен по значение на съчетаването на подлог със сказуемо. Например:
 • Certainly. - Разбира се.
 • Fire! - Пожар!
 • Good! - Добре!
 • Amazing! - Чудесно!
 • OK. - Добре.
 • Danger! - Опасност!
 • Help! - Помощ!

Назоваващи изречения (a Nominal Sentence).

Всички горни едносъставни изречения напомнят по форма сказеумо или подлог. Последния вид се нарича назоваващо изречение (a Nominal Sentence).
 • Danger! - Опасност!
 • Fire! - Пожар!
Докато едносъставни изречения само на основата на сказуемо в английски език са невъзможни (студее, замръзва, топи се, усмихва се...), поради основните различия в построяването на изречението - при сказуемото задължително трябва да има подлог, пък ако ще той да е само формален (като например - "it") или такъв, който само се подразбира. Без подобен неформален подлог, изречението ще остане незавършено. Т.е. не може да се каже
 • «freezes»,
 • «is cold».
Докато в назоваващите изречения се констатира без помощта на глагола някакво битие или наличие на някакъв предмет или явление. Като едносъставно, назоваващото изречение попада към неразпространените изречения. Но ако към него се добави определение, то се превръща в разпространено (разширено) изречение и вече попада в другия вид непълни изречения - фразовите.
 • The horror!
 • Attention!
 • Fire!
Назоваващите изречения се произнасят с отличителна интонация. Често се използват в поезията като вид стилистичен подход. Също с тях се изразява без глаголен призив, молба или предупреждение. Ако има обстоятелствено пояснение, този вид изречения не могат да бъдат отнесени към назоваващите, респективно - към едносложните изречения.Използване на едносъставни изречения.


Като модални думи за потвърждение и отрицание.

 • yes,
 • no, 
 • sure,
 • certainly, 
 • exactly,
 • perhaps,
 • probably,
Тези думи, обикновено се използват при отговорите на общи въпроси.
 • May I ask you a question? - Мога ли да Ви задам въпрос?
 • Certainly. - Разбира се.

Налични издания по английски език - за българи:


Като думи за съгласи или одобрение.

 • Quite.
 • Exactly.
 • Right.
 • Good.
 • OK.
Ето примери:
 • I hope you’ll agree with my proposal. - Надявам се, че сте съгласни с моето предложение?
 • - Good! - Добре.
 • We are planning an outing for tomorrow. You’re also invited. - Ние планираме излет за утре. Вие също сте поканени.
 • – OK! - Добре! (Прекрасно!)

Като възклицателни думи.

 • Fine! - Чудесно!
 • Amazing! - Удивително!

Като приветствия и сбогувания.

 • Hello! - Здрасти!
 • Hi! - Привет!

https://investiciite.blogspot.com/

Като призиви и заповеди.

 • Fire! - Пожар!
 • Water! - Вода!
 • Danger! - Опасност!
 • Help! - Помощ!

Като думи за описание и назоваване.

Този вид изречения се използват само в писмен вид.
 • Post-Office - Поща (табелка)
 • Entrance - Вход
 • The cat - Котката (подпис под рисунка)
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: