Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Описателно определителни подчинени изречения (Descriptive Clauses).

Описателно определителни изречения (Descriptive Clauses)

Описателно определителните подчинени изречения (Descriptive Clauses или Non-restrictive Clause или Non-defining Clause) са вид описателни определения (Descriptive Attributes), използвани в подчинени изречения (Dependent/Subordinate Clause).  Те могат да се обособят като самостоятелни изречения или изобщо могат да бъдат пропуснати, без това да се отрази на смисъла на изказването в главното изречение (Principle Clause).
  • Emily, who thought she knew him so well, was alarmed.- Емилия, която мислеше, че го познава така добре, беше разтревожена.
  • In the street I met some children, who showed me the way. - На улицата срещнах деца, които ми показаха пътя.
  • His brother, whom we met yesterday, studies at our institute. - Неговия брат, който срещнахме вчера, учи в нашия институт.
Този вид подчинени изречения, обикновено се отделят от главното със запетая.Значение на Nonrestrictive Clause.

Nonrestrictive Clause служи за съобщаване на допълнителни сведения за лица или предмети, а не ни казват за кое лице или предмет става дума. По този начин, описателно определителните подчинени изречения не носят съществена информация, затова е възможно, при желание на говорещия, да бъдат пропуснати, без това да се отрази на вложения в главното изречение смисъл.

https://forex17.blogspot.com/

Ето един пример, за да ги различим:

С подчинено изречение:
  • My father, who is 78, swims every day. - Баща ми, който е на 78 години, плува всеки ден.
Без подчинено изречение:
  • My father swims every day. - Баща ми плува всеки ден.

Налични издания по английски език - за българи:


В описателните изречения, местоимението "that" не се използва, а относителните местоимения (who, which и that) не могат да бъдат пропуснати. Чрез това изречение не се цели даден предмет да бъде отделен от клас еднородни предмети, тъй като предмета е ясен на всички събеседници, а просто се съобщават допълнителни сведения за него.

Това е основната информация по темата за описателно определителните подчинени изречения (Descriptive Clauses) и тяхното използване в английски език, придружена с конкретни примери.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: