Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Главното меню работи!
Пробвайте го!

Описателно определителни подчинени изречения (Descriptive Clauses).

Описателно определителни изречения (Descriptive Clauses)

Описателно определителните подчинени изречения (Descriptive Clauses или Non-restrictive Clause или Non-defining Clause) са вид описателни определения (Descriptive Attributes), използвани в подчинени изречения (Dependent/Subordinate Clause).  Те могат да се обособят като самостоятелни изречения или изобщо могат да бъдат пропуснати, без това да се отрази на смисъла на изказването в главното изречение (Principle Clause).
  • Emily, who thought she knew him so well, was alarmed.- Емилия, която мислеше, че го познава така добре, беше разтревожена.
  • In the street I met some children, who showed me the way. - На улицата срещнах деца, които ми показаха пътя.
  • His brother, whom we met yesterday, studies at our institute. - Неговия брат, който срещнахме вчера, учи в нашия институт.
Този вид подчинени изречения, обикновено се отделят от главното със запетая.Значение на Nonrestrictive Clause.

Nonrestrictive Clause служи за съобщаване на допълнителни сведения за лица или предмети, а не ни казват за кое лице или предмет става дума. По този начин, описателно определителните подчинени изречения не носят съществена информация, затова е възможно, при желание на говорещия, да бъдат пропуснати, без това да се отрази на вложения в главното изречение смисъл.

https://forex17.blogspot.com/

Ето един пример, за да ги различим:

С подчинено изречение:
  • My father, who is 78, swims every day. - Баща ми, който е на 78 години, плува всеки ден.
Без подчинено изречение:
  • My father swims every day. - Баща ми плува всеки ден.

Налични издания по английски език - за българи:


В описателните изречения, местоимението "that" не се използва, а относителните местоимения (who, which и that) не могат да бъдат пропуснати. Чрез това изречение не се цели даден предмет да бъде отделен от клас еднородни предмети, тъй като предмета е ясен на всички събеседници, а просто се съобщават допълнителни сведения за него.

Това е основната информация по темата за описателно определителните подчинени изречения (Descriptive Clauses) и тяхното използване в английски език, придружена с конкретни примери.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: