Translate

---------------------------------------------------------------------------------

11 януари 2016

Еквиваленти (заместители) на модалните глаголи | dLambow

Еквиваленти (заместители) на модалните глаголи (Equivalents of modal verbs)

 

Кои са основните еквиваленти на модални глаголи?

Преди всичко трябва да се знае, че еквивалентите  на модалните глаголи (Modal Verbs)  в английски език съществуват заради това, да заменят отсъстващите граматични форми (бъдеще време на глаголите can, may, must и минало must).

Equivalents of modal verbs
Кои са основните еквиваленти на модални глаголи?

Освен това, заместителите се използват за да предават на модалните глаголи допълнителни смислови оттенъци. Ето какви са основните съответствия:
 • - за Can - to be able to,
 • - за May - to be allowed to, be permitted to,
 • - за Must - to have to (hafta) / to have got to,
 • - за Must - to be to,
 • - за Will, Shall - to be going to (gonna), to be about to,
 • - за Should, Ought to - to be supposed to, be likely to, would rather.
Примери с някои от заместителите на модални глаголи.

     

1. За "can" - to be able to.

В бъдеще време "to be able to" е граматичен еквивалент на "can".
 • Will you be able to ring me up tomorrow? - Ще можеш ли да ми позвъниш утре?
В сегашно и минало време този заместител малко се отличава по значение от "can".  Ето примери:
 • I can swim. - Аз мога да плувам.
 • I am able to swim. - Аз съм в състояние да плувам.
 • I could carry that luggage. - Аз бих могъл да нося този багаж.
 • I was able to carry that luggage. - Аз бях в състояние на нося този багаж.

2. За "may" - to be allowed to.

В бъдеще време "to be allowed to" е граматичен еквивалент на модалния глагол "may".
 • Will you be allowed to come tomorrow? - Ще можеш ли да дойдеш утре?
В сегашно и минало време този заместител има малко по-различно значение от "may". Ето такива примери:
 • I may come in. - Аз мога (разрешено ми е) да вляза.
 • I am allowed to come in. - На мен ми е позволено да вляза.
 • I might do it. - Аз бих могъл да направя това.
 • I was allowed to do it. - На мен ми е позволено да направя това.
     

3. За "must" - to have to.

В бъдеще време "to have to" е граматичен еквивалент на "must".
 •       I'll have to do this exercise in written form. - Аз ще трябва да направя това упражнение писмено.
В сегашно време "to have to" се превежда като "налага се".
 • He had to get up very early last week. - На него му се налагаше да става много рано предишната седмица.
 • I have to get up very early. - На мен ми се налага да ставам много рано. 
 

4. За "must" - to be to

"To be to" е смислов еквивалент на "must". Има форми за сегашно и минало време. Означава задължение във връзка с договореност или план за действие.
 • I am to leave at 5. - Аз трябва (договорил съм се) да напусна в 5 часа.

5. За "mustn't" - needn't.

needn't е смислов еквивалент на "mustn't".
 • You mustn't miss your classes, but you needn't go to school on Saturday. - Ти не си длъжен (не бива) да пропускаш занятия, но не си длъжен (не се налага, не е нужно) да ходиш на училище в събота. 
Това е основната информация по темата за еквивалентите или заместителите на модалните глаголи (Equivalents of modal verbs) и начините за използването им в английски език, заедно с някои конкретни примери и особености на значенията им.

----------------

2 коментара:

 1. Вероятно сте обърнали внимание, че английските модални глаголи изглеждат някак си непълноценни - не са в състояние да предават цялото значение, заложено в описваната ситуация. Затова са налични еквиваленти на модалните глаголи, като в повечето от тях са включени глаголите "to be" и "to have". В изреченията те се държат както обичайно, т.е. могат да образуват всяко време (Past / Present / Future) и да приемат всяка от известните глаголни форми. Така че, с тяхна помощ, горния недостатък е преодолян.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Еквиваленти се използват не само вместо несъществуващи форми на модалните глаголи, но могат да се употребяват вместо самите модални глаголи и в тези случаи, в които може да се употреби самия модален глагол.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: