Translate

---------------------------------------------------------------------------------

08 януари 2016

Инфинитив като сказуемо | dLambow

Инфинитив като сказуемо (Infinitive as a Predicate)

 

Използване на инфинитив като сказуемо

Често инфинитив се използва във функцията си на именна част на съставно именно сказуемо, следвайки глагола - връзка "to be" с неговите форми - am, is, are, was, were,…, който понякога се превежда като "значи, "заключава се в", "състои се в", "за да".

 • Our task is to do the work well. - Нашата задача се състои в това, да извършим работата добре.
 • The point is to achieve the aim. - Главното е да постигнем целта.
 • The problem was to get there in time. - Проблемът беше да стигнем там навреме.
Инфинитив като сказуемо


Използване на инфинитив като сказуемо

С глагола "to be" като модален глагол.

В случай, че горе описаната конструкция се използва и в смисъл на задължение, то тогава глагола "to be" влиза в ролята на модален глагол. Да се различат двете приложения, може по това че при:

Глаголно сказуемо

подлога в изречение с глаголно сказуемо обозначава лице или предмет, които могат сами да осъществят действието, изразено с инфинитива.
 • He is to master English within a short time. - Той трябва да овладее английски език в кратък срок. (глаголно сказуемо)

Именно сказуемо

подлога в изречението с именно сказуемо не може да изпълни действието, предавано от сказуемото.
 • Him aim is to master English. - Неговата цел е да овладее английски език. (именно сказуемо)Съчетаване на инфинитив с модални или други глаголи

Инфинитив може да е част от съставно глаголно сказуемо, в съчетание с модални глаголи и с глаголи, изразяващи
 • - начало,
 • - продължение,
 • - край на действието.
Такива са:
 • to begin,
 • to continue,
 • to end,
 • to stop.

Използват се и глаголи, имащи отношение към действието, обозначено с инфинитив:
 • to want,
 • to decide,
 • to intend.
Ето някои примери:
 • She began to translate the article. - Тя започна да превежда статията.
 • She must translate this article today. - Тя трябва да преведе тази статия днес.
 • He began to translate this article. - Той започна да превежда тази статия.
Да се надяваме, че виждате и разбирате разликите. Това е основната информация по темата за използването на инфинитив като сказуемо (Infinitive as a Predicate) и случаите на употреба в английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: