Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Класифициращи (обобщаващи) изречения (Classifying Clauses).

Класифициращо изречение (Classifying Clause).

Пълното наименование е класифициращо (обобщаващо) определително подчинено изречение (Classifying Clause), което е третия вид определително подчинено изречението (Attribute Clauses),  от което става ясно, че то е вид определително, при това - и подчинено изречение, от групата на сложно подчинените изречения.
  • Children who live by the sea usually begin to swim at an early age. - Децата, които живеят край морето, обикновено започват да плуват от ранна възраст.Класифициращите изречения изразяват признак, по който дадено лице или предмет (лица или предмети) могат да бъдат причислени към някаква група или клас лица или предмети (who live by the sea - които живеят край морето). Ако определяемото съществително е в единствено число, то се използва с неопределителен член.
  • A letter which is written in pencil is difficult to read. - Посмо, което е написано с молив, е трудно за четене.
Класифициращото изречение се свързва с главното изречение (Principle Clause) чрез относителните местоимения "whom" и "which", които могат да бъдат заменяни от местоимението "that".
  • A letter that (which) is written in pencil is difficult to read. - Писмо, което е написано с молив, е трудно за четене.
   

Използване на класифициращи (обобщаващи) изречения (Classifying Clauses).

Определителните класифициращи изречения посочват определена група или клас лица или предмети, към които се отнася предмета или лицето, обозначено със съществителното в главното изречение. Когато е в единствено число, то се използва с неопределителен член, а в множествено число е без член.
  • Persons who break the law will be punished. – Лицата, които нарушават закона, ще бъдат наказани.

Налични издания по английски език - за българи:


И класифициращите (както и ограничителните) изречения НЕ се отделят от главното изречение със запетая и ако такова изречение се изпусне, то смисъла на цялото изречение ще се изкриви и промени.
  • A man who had taken me across the ferry is a boatman. – Мъжът, който ме прекара през реката, е лодкар.
Обърнете внимание, че "whom", "who" или "which" често се заменят с използването на местоимението "that", но още по-често тази връзка се изпуска.
  • The man that had taken me…


Това е основната информация по темата за класифициращите (обобщаващи) определителни подчинени изречения (Classifying Clause) и особеностите при тяхното използване в английски език.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: