Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Общ въпрос (General questions или A common question in English).

В английски език се използват следните видове въпроси:

 • Общи (General questions)
 • Специални
 • Алтернативни
 • Разделителни
 • Въпроси към подлога.

Защо се задава общ въпрос в английски език?

Общ въпрос в английски език (A common question in English) се задава с цел да се получи потвърждение или отрицание на изказана във въпроса мисъл. На общия въпрос обикновено се дава кратък отговор, който е "да" или "не", като произнасянето е с повишаваща се интонация в края на изречението.

Построяване на общ въпрос.

За да се построи общ въпрос, спомагателния или модалния глагол, който е в състава на изречението, се поставя в началото му, преди подлога. Когато в състава на сказуемото влизат два или три спомагателни глагола, то само първия от тях се поставя пред подлога.

По този начин, сказуемото се разделя на две части, като разделителя е подлога. А ако в състава на сказуемото изобщо няма спомагателни глаголи, както е в случаите на Present и Past Indefinite, то във въпроса се появява спомагателния глагол "do/does" в Present или "did" в Past Tense.

Общ въпрос.

Общ въпрос (General questions) в английски език се нарича въпрос, който се поставя към цялото изречение. Той уточнява определена информация и обикновено изисква отговор с «Да» или «Не». При това в английски език не е достатъчно да се отговори просто с «Да» или «Не», а в отговора трябва да прозвучи и спомагателния въпрос, така както е бил във въпроса и личното местоимение, съответстващо по форма на подлога.

Ред на думите при задаване на въпрос.

Порядъкът на думите също е строго фиксиран. В общия въпрос на първо място се поставя спомагателния глагол (или глаголът «to be» в нужната форма), след него следва подлога, сказуемото (под формата на инфинитив, без частицата «to») и допълнението.

Например:

 • Is he a boy? Yes, he is.
 • Do you no that man? No, I don't.
 • Was she at home yesterday? Yes, she was.
 • Are you from Bulgaria? Yes, I am.
 • Did you meet Ivan? No, I didn't.


Ред на думите в общ въпрос:

 1. Спомагателен глагол (или глаголите «to be», «to have»);
 2. Подлог; 
 3. Сказуемо (смислов глагол);
 4. Пряко допълнение;
 5. Косвено допълнение
 6. Обстоятелство за място и време.

Интонация.

Общият въпрос (General questions) се произнася с повишаваща се интонация, а отговора се произнася с нисходящ тон. Общият въпрос най често започва с: Is? Are? Do? Did? Have? Has? Was? Were? Can? Could? и т.н. Това са някои от основните правила за ползване конструкцията на общ въпрос в английски език. Ако се сещате и за други, може да ги споделите с нас в коментарите по-долу.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

5 коментара:

 1. Може да се каже, че общ е този въпрос, който се задава към изречението като цяло, започва с лична форма на глагола и изисква отговор "да" или "не".
  - Does he swim? - Той плува ли?
  - Do you like ice-cream? - Ти обичаш ли сладолед?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Общият въпрос (General Question) е такъв въпрос, който има за цел да получи потвърждение или отрицание на изказани във въпроса мисли. Изисква утвърдителен или отрицателен отговор.

   Изтриване
 2. Ирена Величкова9:42 пр.об.

  Ако в изречението има глагол "to be" или глагол "to have", то в общия въпрос те се изнасят пред подлога.
  Is he in?
  Have you got a brother?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Жаклин53:37 пр.об.

   Словоред в общия въпрос - сказуемото се поставя преди подлога в началото на изречението, ако то е изразено с глагола to have или to be в Present Indefinite или Past Indefinite:
   Have you a dictionary? - Имаш ли речник?
   Are you busy now? - Зает ли си сега?

   Изтриване
 3. Огнянов-77:38 пр.об.

  Ако в изречението има модален или спомагателен глагол, то в общия въпрос те се изнасят пред подлога.
  Has he come already? - Той дойде ли вече?
  May I come in? - Мога ли да вляза?

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: