Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Акция ( - 80% )

Видове английски прости изречения според целта на изказване.


Видове прости изречения, според целта на изказване.

По своята структура, английските изречения най-общо се делят на
 • - прости (Simple Sentences) и
 • - сложни(Complex Sentences)
като при това има три вида прости изречения (Kinds of simple sentences), според целта на изказването в тях:
 • разказвателно (Declarative Sentence),
 • въпросително (Interrogative Sentence),
 • подбудително (Hortatory Sentence).

Разказно изречение (Declarative Sentences).

Във всяко разказно английско изречение думите се подреждат в точно определен ред и той е следния:
 • подлог,
 • сказуемо,
 • допълнение,
 • обстоятелствено пояснение,
 • определение.
 • It is a car.

Подбудително изречение (Hortatory Sentence).

Подбудителните изречения подбуждат някой да извърши някакво действие или предизвикват у нас някаква емоционална реакции, много често съпътствана с някакво възклицание и изразяване на удивление, учудване, възхищение.
 • Close the door. - Затвори вратата.
 • Don’t forget the rule! - Не забравяй правилото!
 • - Wow! I won the lottery! - Иха, спечелих от лотарията!
 • - Oh, I don't know about that. - Ох, не знаех за това.

Въпросително изречение (Interrogative Sentence).

Въпросително изречение се образува по два начина:
 • - с въпросително местоимение на първо място или
 • - с глагол на първо място
 • Who are you?
 • Are you Ivan?
Това са основните видове прости английски изречения, според целта на тяхното изказване. Да не забравяме, че има и още други видове, според други критерии. Разбира се, различни форми и модификации са възможни - може да ги споделяте в коментарите по-долу.
.----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

7 коментара:

 1. Сложните изречения биват сложносъставни и сложноподчинени. В сложносъставното изречение съставящите го прости изречения са равноправни по смисъл и са свързани със свързващи съюзи:
  and - и;
  but - но;
  while - докато,
  whereas - а, в това време;
  or - или;
  otherwise - иначе;
  either … or - или … или.

  ОтговорИзтриване
 2. Канита12:01 сл.об.

  Ето две примерни изречения:
  The weather was fine and there were lots of people on the beach. - Времето беше чудесно и на плажа имаше много хора.
  Ivan is a pupil, while his brother is a student. - Иван е ученик, докато брат му е студент.

  ОтговорИзтриване
 3. Veni_Neko9711:59 пр.об.

  Сложно подчиненото изречение се състои от едно главно и едно или няколко подчинени изречения, поясняващи главното изречение. Подчинените изречения изпълняват роля на различни части на изречението:
  - подлог,
  - именна част на сказуемо,
  - допълнение,
  - определение,
  - обстоятелствено пояснение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Подложни подчинени изречения:
   That he is a good friend is well known. - Това, че той е добър приятел, е добре известно.
   "That he is a good friend" - подлог.

   Изтриване
  2. Към сложно подчиненото изречение (Compound Sentence) се числи и подчиненото сказуемно изречение (Dependent Predicative Clause), което изпълнява функцията на именна част на сказуемото.
   The weather is not what it was yesterday. - Времето не е онова, което беше вчера.

   Изтриване
  3. Към сложно подчиненото изречение (Compound Sentence) се числи и подчиненото сказуемно изречение (Dependent Predicative Clause), което изпълнява функцията на допълнение.
   - I don't know where you live. - Аз не знам къде живеете Вие.

   Изтриване
  4. Ето пример и за подчинено определително изречение:
   Here is the book (that / which) we have spoken about. - Ето книгата, за която ние говорихме.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: