Translate

---------------------------------------------------------------------------------

16 октомври 2014

Междуметия и възклицания | dLambow

Междуметия и възклицания (English interjections)

 

Междуметията и възклицанията като части на речта

Междуметията (English interjections) и възклицанията са части на речта в английски език, които се състоят от възклицателни думи като oh, alas, ouch и обикновено се използват във възклицателни изречения. Тяхна отличителна черта е интоацията, която се обозначава в писмената реч с възклицателен знак. Много езици имат обособени такива части на речта, които са подобни на възклицанията и междуметията. 

 

English interjections
Междуметията и възклицанията като части на речта

Това са думи или фрази, които се използват за възклицания при изненада, протест или отправяне на разпореждане. Понякога се използват самостоятелно, но често са разположени в по-големи структури на речта.

 • - Wow! I won the lottery!
 • - Oh, I don't know about that.
 • - I don't know what the heck you're talking about.
 • - No, you shouldn't have done that.
 

Възклицания, казани между другото.

Повечето възклицания се приемат за елементи на речта, казани между другото и изпъкват сред останалите думи в изречението, като се разделят със запетая. Но ако възклицанието е по-силно, след него се поставя удивителна (!). Междуметията и възклицания се използват сравнително рядко в официалната или академична реч и по-скоро следва да се избягват в тези случаи.
 • - Hi! That's an interjection. :-)

Кратки думи с дълго наименование.

“Междуметия” или “възклицания” (English interjections) иначе са доста дълги наименования на кратки думи - части на английската реч. Такива са кратки възклицания като Oh!, Um или Ah! Когато те и много други като тях са вмъкнати в състава на изречението, те нямат реално граматическо значение, нямат граматическа връзка с останалите части на речта, но се използват доста често, най-вече в разговорната реч. Понякога, в писмената реч, междуметията са последвани от възклицателен знак (удивителна).

Междуметия в английски език (English Interjections)

Междуметия като “er” и “um” са известни в английски език като "hesitation devices" - изразители на колебание. Те са съвсем обичайни в ежедневната реч и хората ги използват, когато не знаят какво да кажат или да покажат, че мислят върху това какво да кажат. Добре е да се научите да ги разпознавате, когато ги чувате и да разберете, че те всъщност нямат реално, преводимо значение. Нещо като нашите “амииии”, “ъъъъъ”.
 

А сега ето тълкуванията за някои междуметия, възклицания и примери за използване:

 • ah — удоволствие — "Ah, that feels good."
 • ah — разбиране — "Ah, now I understand."
 • ah — примирение — "Ah well, it can't be heped."
 • ah — изненада — "Ah! I've won!"
 • alas — съжаление — "Alas, she's dead now."
 • dear — съжаление — "Oh dear! Does it hurt?"
 • dear — изненада — "Dear me! That's a surprise!"
 • eh — молба за повторение — "It's hot today." "Eh?" "I said it's hot today."
 • eh — запитване — "What do you think of that, eh?"
 • eh — изненада — expressing surprise    "Eh! Really?"
 • eh — покана за съгласие — "Let's go, eh?"
 • er — колебание — "Lima is the capital of...er...Peru."
 • hello, hullo — поздравление — "Hello John. How are you today?"
 • hello, hullo — изненада — "Hello! My car's gone!"
 • hey — привличане на внимание — "Hey! look at that!"
 • hey — израз на изненада, радост… — "Hey! What a good idea!"
 • hi — поздравление — "Hi! What's new?"
 • hmm — колебание, несъгласие — "Hmm. I'm not so sure."
 • oh, o — изненада — "Oh! You're here!"
 • oh, o — болка — "Oh! I've got a toothache."
 • oh, o — умоление — "Oh, please say 'yes'!"
 • ouch — болка — "Ouch! That hurts!"
 • uh — колебание, несигурност — "Uh...I don't know the answer to that."
 • uh-huh — съгласие, потвърждение — "Shall we go?" "Uh-huh."
 • um, umm — замисляне, колебание — "85 divided by 5 is...um...17."
 • well — изненада — "Well I never!"
 • well — въведение — "Well, what did he say?"

Ето някои възклицания с примери и значението, в което са използвани:

ah - изразява:

 • удоволствие — "Ah, that feels good."
 • разбиране — "Ah, now I understand."
 • премирение — "Ah well, it can't be heped."
 • изненада — "Ah! I've won!"

alas - изразява:

 • скръб, печал или тъга — "Alas, she's dead now."

Dear - изразява:

 • състрадание — "Oh dear! Does it hurt?"
 • изненада — "Dear me! That's a surprise!"

eh - изразява:

 • повторение — "It's hot today." "Eh?" "I said it's hot today."
 • запитване — "What do you think of that, eh?"
 • изненада — "Eh! Really?"
 • покана за съгласие — "Let's go, eh?"

er - изразява:

 • колебание — "Lima is the capital of...er...Peru."

hello, hullo - изразява:

 • поздравление — "Hello John. How are you today?"
 • изненада — "Hello! My car's gone!"

hey - изразява:

 • призив за внимание — "Hey! look at that!"
 • изненада, радост — "Hey! What a good idea!"

hi - изразява:

 • поздрав — "Hi! What's new?"

hmm - изразява:

 • колебание, съмнение, разочарование — "Hmm. I'm not so sure."

oh, o - изразява:

 • изненада — "Oh! You're here!"
 • болка — "Oh! I've got a toothache."
 • защита — "Oh, please say 'yes'!"

ouch - изразява:

 • болка — "Ouch! That hurts!"

uh - изразява:

 • колебание — "Uh...I don't know the answer to that."

uh-huh - изразява:

 • съгласие — "Shall we go?" "Uh-huh."

um, umm - изразява:

 • колебание, замисляне — "85 divided by 5 is...um...17."

well - изразява:

 • изненада — "Well I never!"
 • въведение към бележка — "Well, what did he say?"Списък с английски междуметия и възклицания

Ето един по-дълъг списък с английски междуметия и възклицания (English interjections), може би най-дългия, който ще намерите в нета, подреден в азбучен ред:
 • A: aha, ahh, ahoy, alas, arg, aw, adios, ah, ahem, ahoy, alack, all hail, alleluia, aloha, amen, attaboy, ay, anytime, argh, anyhoo, anyhow, as if, attaboy, attagirl, awww, awful, alright, alrighty, alrighty-roo, agreed, absolutely, achoo, ack
 • B: bam, bingo, blah, boo, bravo, brrr, bah, begorra, behold, bejesus, bleep, bye, bless you, bah humbug
 • C: cheers, congratulations, cheerio, ciao, crikey, cripes, crud
 • D: dang, drat, darn, duh, dear, doh, darn
 • E: eek, eh, encore, eureka
 • F: fiddlesticks, fie
 • G: gadzooks, gee, gee whiz, golly, goodbye, goodness, good grief, gosh, gesundheit, great, goodness gracious, golly, geepers
 • H: ha-ha, hallelujah, hello, hey, hmm, holy buckets, holy cow, holy smokes, hot dog, huh?, humph, hurray, hah, hail, heigh-ho, hem, hey presto, hi, hip, ho, ho hum, hot dog, howdy, hoy, huh, hush, ha
 • I: indeed
 • J: jeepers creepers, jeez
 • L: lo and behold
 • M: man, my word, my gosh
 • N: now, nah, no
 • O: oh, oh dear, oh my, oh well, ooops, ouch, ow, ooh
 • P: phew, phooey, pooh, pow, pip-pip, pshaw, please
 • R: rats, righto
 • S: shh, shoo, scat, shoot, so, so long, shucks
 • T: thanks, there, tut-tut, touché, tush, tut
 • U: uh-huh, uh-oh, ugh, uh-uh, uggh
 • V: viva voila
 • W: wahoo, well, whoa, whoops, wow, what, whoopee, whoops, whoosh, waa, woah
 • Y: yeah, yes, yikes, yippee, yo, yuck, yay, yoicks, yoo-hoo, yuk, yummy
 • Z: zap

----------------

13 коментара:

 1. Междуметието е част от английската реч, която служи за изразяване на емоции, но не назовава пряко самите емоции. Например, английските междуметия могат да изразяват такива емоции, като:
  радост (hurray, hurrah)
  тъга (alas, dear me, dear, oh)
  одобрение (bravo, hear hear)
  неодобрение (tut-tut, tsk-tsk)
  презрение (pooh, gosh, bosh, pah, bah, fie, pff)
  нетърпение (bother, gah)
  злост, яд (damn)
  учудване (my goodness, good God)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Към английските междуметия се отнасят звуците, запълващи паузите в речта:
   uh,
   er,
   um,
   like,
   you know и т.н.

   Изтриване
  2. Има едно интересно междуметие "tut-tut", което понякога се изписва и като "tsk-tsk", се състои от вид цъкане, което се среща в някои африкански езици, но не и в английски.

   Изтриване
 2. Местоименията често се образуват със звукоподражание и действат като думи-сигнали, използвани за изразяване на изисквания, желания, подбуда към действие или за бързо реагиране на различни събития.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Интересно е, че междуметията често включват в себе си такива звуци, които много рядко или почти никъде другаде не се срещат в същия език. Например, "shh" и "psst" се състоят изцяло от съгласни, което не е характерно за английски език.

   Изтриване
 3. По своя смисъл, английските междуметия могат да се подразделят на три групи:
  - емоционални (wow!),
  - подбудителни (hush!),
  - етикетни (thanks, hello).

  ОтговорИзтриване
 4. Някои междуметия се използват за да откликнем или да привлечем нечие внимание:
  Hey! Can I come in? - Хей, мога ли да вляза?
  Hallo! Where is this bus going? - Ехо (здрасти). Накъде отива този автобус?

  ОтговорИзтриване
 5. Като междуметия в английски език могат да се ползват и отделни изрази, като:
  For shame!
  Well done!

  ОтговорИзтриване
 6. Междуметието "Gah" завършва на звука [ h ], който в края на думата обикновено остава непроизносим.

  ОтговорИзтриване
 7. Основната задача на английските междуметия (English Interjections), както и на българските, е да привлекат вниманието на събеседника. При това, междуметията не се считат за части на изречението и синтактично не са свързани с другите части на изречението.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Като малко изключение от горното правило, може да се каже, че само понякога междуметието може да изпълнява функцията на значеща част на речта. Ето пример:
   - I was so relieved to hear his cheerful hello. - Аз почувствах такова облекчение, когато чух неговия бодър поздрав.

   Изтриване
  2. Английските междуметия (English Interjections) са част от речта, предназначена да изразява емоции, като при това не винаги носят смислово значение. Често след междуметие се поставя удивителна, но понякога може да е и запетая, а удивителния знак се пренася в края на изречението.

   Изтриване
 8. Освен съмите междуметия, тяхната роля в изреченията може да се изпълнява от много други части на речта в съответния контекст - съществителни, глаголи, прилагателни и др. Лесно е да ги определи човек в състава на изречението по един очевиден признак - те по никакъв начин не са свързани с граматично с останалите части на изречението.
  Wow, you look incredible! – Иха, ти изглеждаш потресаващо!

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: