Translate

---------------------------------------------------------------------------------

29 октомври 2014

Глаголът "to be" | dLambow

Глаголът "to be" (The Verb to be)

 

Превод на глагола "to be"

Преводът на този глагол от английски език е "съм, да бъда, намирам се". За разлика от някои други английски глаголи, глаголът "to be" (The Verb "to be") се спряга (изменя се по число и лица):

Глаголът "to be"
The Verb "to be"

 • I am - аз съм (намирам се, съществувам)
 • He is - той е (намира се, съществува)
 • She is - тя е (намира се, съществува)
 • It is - той, тя, то, това (за неодушевени предмети) е
 • We are - ние сме (намираме се, съществуваме)
 • You are - ти, вие сте (намирате се, съществувате)
 • Тhey are - те са (намират се, съществуват).
Например:
 • I am in the bath. — Аз съм в банята
 • The notebook is on the table. — Тетрадката е върху масата.
 

Пълнозначен и свързващ глагол.

В горните примери глагола "to be" е пълнозначен глагол. Но той може да бъде и свързващ глагол в именно сказуемо (със значение "съм"). При това "to be" никога не се пропуска, защото английското изречение има строго фиксиран ред на думите:
 • - подлог (subject) +
 • - сказуемо (verb) +
 • - допълнение (object).
Например:
 • I am a teacher. — Аз съм учител.
 • The weather is bad. — Времето е хубаво.
 • They are from Sofia. — Те са от София.

Свързващ глагол "to be"

Свързващия глагол "to be" никога не се пропуска в английското изречение, тъй като влиза в именното сказуемо и мястото му е след подлога.
 • I am happy.
 • The book is interesting.
 • He is our doctor.

Отрицателна и въпросителна форма на глагола "to be"

 Глаголът "to be" не изисква спомагателен глагол за образуване на отрицателна или въпросителна форма. За да се зададе въпрос е необходимо "to be" да се постави пред подлога:
 • Am I happy? — Щастлив ли съм?
 • Is the book interesting? — Книгата интересна ли е?
 • Is he our doctor? — Той ли е нашия лекар?
А за образуване на отрицателна форма е достатъчно да се постави отрицателната частица "not" след глагола "to be":
 • I am not happy. — Аз не съм щастлив.
 • The book is not interesting. — Книгата не е интересна.
 • He is not our doctor. — Той не е нашия лекар.Съкратени форми в разговорната реч.

В разговорната реч отрицателната частица "not" често се слива с глагола "to be", като образува съкратените форми:
 • isn't,
 • aren't.
Другото съкращение е глаголът "to be" да се слее с личното местоимение:
 • I'm,
 • we're,
 • you're,
 • he's,
 • she's,
 • it's,
 • they're.
Примери:
 • + He is a student.
 • - He is not a student.
 • ? Is he a student?
 • Yes, he is. No, he is not. (No, he isn't.)
 • + She is hungry.
 • - She is not hungry.
 • ? Is she hungry?
 • Yes, she is. No, she is not. (No, she isn't.)

----------------

17 коментара:

 1. Ирена Величкова6:39 пр.об., февруари 01, 2015

  Значението на глагола "to be" е "съм, намирам се". за разлика от други английски глаголи, глагола "to be" може да се спряга, т.е. да се променя по лице и число. Форми на глагола "to be":

  I am - аз съм (съществувам)
  He / She / It is - той / тя / то е (съществува)
  We are - ние сме (съществуваме)
  You are - ти, вие сте (съществувате)
  Тhey are - те са (съществуват)

  Примери:
  I am in the room. - Аз съм (намирам се) в кухнята.
  The book is on the table. - Книгата е на масата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Глаголът "to be" в своето основно значение "съм", "намирам се", се поставя веднага след подлога. Въпрос се образува с изнасяне пред подлога. Отрицателна форма имаме с добавяне на частицата "not".
   He is in.
   Is he in?
   He is not (isn't) in.

   Изтриване
 2. В редица случаи на употреба глаголът "to be" има самостоятелно използване в английски език:
  They are from Paris. - Те са от Париж.
  Другите случаи на използване са като глагол-свръзка със значение "съм" в състава на именно сказуемо. Като такъв, той никога не се пропуска, защото английското изречение има строго фиксиран словоред:
  Подлог (subject) + сказуемо (verb) + допълнение (object)
  I am a doctor. - Аз съм лекар.
  The weather is bad. - Времето е лошо.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Глаголът 'to be' може да бъде спомагателен (a special verb) за построяване на страдателен залог (passive voice), времената от група Continuous и Perfect Continuous.
   - The letter is translated.
   - We are writing now.
   - We have been writing for an hour already.

   Изтриване
 3. Глаголът връзка "to be" в английското изречение никога не се пропуска, тъй като той влиза в състава на именното сказуемо и неговото място е след подлога.
  He is our teacher. - Той е нашия учител.
  I am happy. - Аз съм щастлив.
  The book is interesting. - Книгата е интересна.

  ОтговорИзтриване
 4. Глаголът "to be" не изисква спомагателен глагол за образуване на въпросителна и отрицателна форма. За да се зададе въпрос, е достатъчно глагола "to be" да се постави пред подлога:
  Is he our teacher?
  Am I happy?
  Is the book interesting?

  ОтговорИзтриване
 5. За образуване на отрицателна форма на глагола е достатъчно да се постави отрицателната частица "not" след глагола "to be":
  I am not happy. - Аз не съм щастлив.
  The book is not interesting. - Тази книга не е интересна.
  He is not our teacher. - Той не е нашия учител.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В разговорната реч отрицателната частица "not" често се слива с глагола "to be", като образува съкращенията:
   is not = isn't
   are not = aren't

   Изтриване
  2. Глаголът "to be" може да се съкращава, като се слива с местоимението:
   Примери:
   I am = I'm.
   We are = we're.
   He is = he's.

   Изтриване
 6. Глаголът "TO BE" се използва със значението на "съм" или "намирам се". Образуване на сегашно време - Present Indefinite:
  Единствено число:
  - I am
  - you are
  - he is,
  - she is,
  - it is,
  Множествено число:
  - we are,
  - you are,
  - they are.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Образуване на минало време - Past Indefinite:
   Единствено число:
   - I was,
   - you were ,
   - he, she, it was.
   Множествено число:
   - we were,
   - you were,
   - they were.

   Изтриване
 7. Глаголът "to be" може да изпълнява ролята на глагол - връзка (a link verb) в съставно именно сказуемо:
  - He is clever. - Той е умен.

  ОтговорИзтриване
 8. Глаголът "to be", когато се използва в съчетание със следваща след него частица "to", има модално значение на задълженост.
  - I am to be there at 5 sharp. - Аз трябва да съм там точно в 5 часа.

  ОтговорИзтриване
 9. The whether is bad.Времето е хубаво. Как така bad е преведено като хубаво?

  ОтговорИзтриване
 10. Значението на глагола "to be" в английски език е съм, намирам се. За разлика от други английски глаголи, глаголът "to be" може да се спряга - да се променя по лице и число.
  - I am - аз съм
  - He / She / It is - ти, тя, то са
  - We are - ние сме
  - You are - вие сте
  - Тhey are - те са
  Примери:
  - I am in the room. - Аз съм в стаята.
  - The book is on the table. - Книгата е на масата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. С помощта на глагола "to be" са съставени изразите "there is" и "there are".
   There are many pupils in the classroom. - Има много ученици в класната стая.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: