Translate

---------------------------------------------------------------------------------

14 октомври 2014

Кавички | dLambow

 

Използване на кавички в английски език (Quotation marks)

 

Използване на кавички

 

Кавички в английски език

 • - Quotation marks
 • - Inverted commas
 • - Quotes
 • - Speech marks

са пунктуационен знак (punctuation mark) и се използват по двойки за обозначаване на начало и край на пряка реч и цитати. Кавичките се използват също за разделяне на цитираната информация в изречение или да се подчертаят имената на истории, стихотворения и статии. Обикновено кавичките се отделят от останалата част от изречението със запетая, но понякога правилата за пунктуация могат да бъдат много по-сложни. 

Например в САЩ точките и запетаите също са поставени в кавички, а в Обединеното кралство, Канада и островите, зависими от образованието на Обединеното кралство, пунктуацията, свързана с използването на кавички, най-често следва законите на логиката. 

Американски стил:

 • · My favorite book is Edgar Poe’s “The Black Cat.”


Британски стил:

 • · My favorite book is Edgar Poe’s “The Black Cat”.
В последния пример точката се поставя след кавичките, тъй като, следвайки законите на логиката, трябва да поставим кавички директно около цитираните думи.

Кавички в английски език
Quotation marks

Изписване на кавички

Преди първите кавички се поставя празен интервал, а след тях не се оставя интервал. Респективно, преди вторите кавички не се оставя празен интервал, а след тях следва празен интервал.


Пример:

 • He said, "She will come in the evening." — Той каза: «Тя ще дойде довечера.»
 • "Could everyone sit down please," said the teacher. — «Може ли всички да седнат, моля.» каза учителя.
 • Ivan said, "I love you." — Иван каза: «Обичам те.»

Поставяне на кавичките

Кавичките (Quotation marks) се поставят в горната част на реда както в началото, така и в края на пряката реч или цитата.


Видове кавички

 • единични кавички (Single quotes — ‘…’) или 
 • двойни кавички (Double quotes — “…”) . 
 

Кавички в кавичките

Двата вида кавички могат да се използват в случай на поставяне на кавички в кавичките, за да се различат двата цитата. Пример:
 • 'I haven't spoken to Ivan for months,' Maria said.'The last time I spoke to him she said, "I'm going to Sofia and won't be back for about three years", I've heard nothing since then'.
 

Разделяне на кавичките

В случай, че пряката реч се прекъсва, кавичките се разделят на две:
 • "I wonder," he said, "whether people will ever truly understand each other."

 

Единични кавички

В САЩ единичните кавички се използват за включване на цитат, заглавия на книги и въпроси във вече цитирана реч:
 • · “I was reading ‘The Economics of the USA’ yesterday,” she replied to me.
 • · “Didn’t he say, ‘Will I have to pay for this?’ ”Iasked.

Заглавията на вестниците използват единични кавички вместо двойни:

 • · The President is apologizing for that ‘shame’ 

В някои случаи могат да се използват единични кавички за подчертаване на ключови понятия, като точки и запетаи се поставят след кавичките:

 • · Dale Carnegie believed that ‘euphrasia’ is something that visits us when we are busy with mental work. 

 

Употребата с други препинателни знаци.

Обърнете внимание на употребата на запетайка, въпросителна и удивителна в следните три случая, когато се използват кавички:
 • "I don't understand," replied Ivan.
 • Ivan replied, "I don't understand."
 • "Do you understand?" asked Ivan.
 • Ivan asked, "Do you understand?"
 • "I don't understand!" shouted Ivan.
 • Ivan shouted, "I don't understand!"

 

Така наречената „тиха реч“, за която героят мисли в главата си, може да бъде оформена по два начина:

 • · Oh, then I don’t have to worry, I said to myself.
 • · “Oh, then I don’t have to worry”, I said to myself.
Това са основните и най-често използвани случаи на употреба на кавички в английски език (Quotation marks), като вид препинателен знак. Ако се сещате и за други преложения, може да ги споделите в коментарите по-долу.

----------------

1 коментар:

 1. Ако се цитират три и повече поетични стиха, то те са без кавички и наклонена черта, но се правят с отстъп от основния текст.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: