Translate

---------------------------------------------------------------------------------

31 октомври 2014

Глаголът "to have" | dLambow

Глаголът "to have" в английски език- The Verb “to have” (to have got)

 
The Verb “to have” (to have got)
The Verb “to have”

Като самостоятелен глагол “to have” има следните форми:

 

в сегашно време (Simple Present) —have и has.

 • I have
 • You have
 • Hе (She, It) has
 • We have
 • You have
 • They have

в минало време (Simple Past) — had,

 • I had
 • You had
 • Hе (She, It) had
 • We had
 • You had
 • They had

в бъдеще време (Simple Future) — shall have, will have.

 • I shall have
 • You will have
 • Hе (She, It) will have
 • We shall have
 • You will have
 • They will have
 
Или за по-голяма нагледност, горното изразено в таблица би изглеждало така:
Спрежение на глагола to have в сегашно, минало и бъдеще време - таблица:
сегашно              
време                 
минало       
време         
бъдеще           
време             
I have
You have
Hе has
She has
It has
We have
You have
They have


had shall have
will have


Значение на глагола “to have”

Глаголът “to have” означава — имам, владея, притежавам. В разговорната реч вместо have, has често се използват have got, has got (чийто кратки форми са  've got и 's got), които имат същото значение, особено когато става дума за временно владеене или за току-що придобит (и) предмет(и):
 • I've got a nice flat. — Имам хубав апартамент.
 • Have you got any pets? — Имате ли домашни любимци?
 • Yes, a dog and a cat. — Да, куче и котка.
В британския английски  — във въпросителните изречения, глагола to have често стои пред подлога.
В американския английски — въпросителното и отрицателното изречения винаги се образуват с помоща на спомагателния глагол do.
 • Have you two sons? (брит.)
 • Do you have a lot of free time? (амер.)

Отрицателна форма

Отрицанието се изразява с формата на глагола to have с отрицателната частица not или с отрицателното местоимение no.
 • I haven't got a pen.
 • I have got no pen here.
Където:
 • has not = hasn't
 • have not = haven't

Спрежение на глагола have в Present Tense в таблица

Утвърдителна форма

 • I have (I've)
  you have (you've)
  he has (he's)
  she has (she's)
  it has (it's)
  we have (we've)
  you have (you've)
  they have (they've)

Отрицателна форма

 • I have not (haven't)
  you have not (haven't)
  he has not (hasn't)
  she has not (hasn't)
  it has not (hasn't)
  we have not (haven't)
  you have not (haven't)
  they have not (haven't)

Въпросителна форма

 • Have I?
  Have you?
  Has he?
  Has she?
  Has it?
  Have we?
  Have you?
  Have they?


Спрежение на глагола have в Past Tense в таблица

Утвърдителна форма

 • I had (I'd)
  you had (you'd)
  he had (he'd)
  she had (she'd)
  it had
  we had (we'd)
  you had (you'd)
  they had (they'd)

Отрицателна форма

 • I had not (hadn't)
  you had not (hadn't)
  he had not (hadn't)
  she had not (hadn't)
  it had not (hadn't)
  we had not (hadn't)
  you had not (hadn't)
  they had not (hadn't)

Въпросителна форма

 • Had I?
  Had you?
  Had he?
  Had she?
  Had it?
  Had we?
  Had you?
  Had they?

А сега ето и обобщението:

(+)

 • He has a book.
 • He has got a book.
 • He has a book.

(-)

 • He doesn't have a book.
 • He hasn't got в book.
 • He has no book.

(?)

 • Does he have a book?
 • Has he got a book?
 • Has he a book?


Някои разпространени съчетания с "to have":

 • to have a lesson — посещавам урок
 • to have a lecture — посещавам лекция
 • to have a meeting — посещавам събрание

 • to have breakfast — закусвам
 • to have lunch — обядвам
 • to have dinner — вечерям

 • to have a rest — почивам
 • to have a swim — плувам
 • to have a wash — пера

 • to have a drink — пия питие
 • to have a cigarett — пуша цигара
 • to have a day off  — имам почивен ден

----------------

14 коментара:

 1. Като самостоятелен "to have" в сегашно време има две форми:
  - "have" - за всички лица, без 3-то лице, единствено число;
  - "has" - за 3-то лице, единствено число.
  В минало време "to have" има форма "had", а в бъдеще време - "shall have", "will have".

  ОтговорИзтриване
 2. Формите на глагола "to have" за сегашно, минало и бъдеще време:
  Единствено число (Singular):
  Първо лице (1-st person) - I have - had - shall have / will have
  Второ лице (2-st person) - You have - had - shall have / will have
  Трето лице (3-st person) - Hе / She / It has - had - shall have / will have
  Множествено число (Plural):
  Първо лице (1-st person) - We have - had - shall have / will have
  Второ лице (2-st person) - You have - had - shall have / will have
  Трето лице (3-st person) - They have - had - shall have / will have

  ОтговорИзтриване
 3. Значението на този глагол е "имам", "притежавам", "владея", като често в разговорната реч, вместо "have" и "has" се използва "have got" и "has got" (с кратките си форми "ve got" и "s got") със същото значение, особено когато става дума за временно владеене или току що придобит предмет или предмети.
  We've got a nice flat. - Ние имаме хубав апартамент.
  Have you got any pets? - Вие имате ли някакви домашни животни?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Във въпросителна форма, в британския английски, глагола "to have" често стои пред подлога, а в американския английски въпросителната и отрицателната форма винаги се образуват с помощта на спомагателния глагол "do":
   Have you two sons? (брит.)
   Do you have a lot of free time? (амер.)

   Изтриване
 4. Отрицание, в случая, може да се направи с глагола "to have" и добавено отрицание "not" или с отрицателното местоимение "no" (has not = hasn't, have not = haven't):
  I haven't got a pen.
  I have got no pen here.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Образуване на отрицателна форма (негативно изречение - NB) с глагола "to have" Се прави не с частицата "not", а отрицателното местоимение "no", поради което пред допълнението няма член.
   I have no flat. - Аз нямам апартамент.

   Изтриване
  2. В съвременния език, все по-често глагола "to have" образува въпрос и отрицание с помощта на спомагателния глагол "to do".
   - Do you have a flat? - Имаш ли апартамент?
   - Do you have a sister? - Имаш ли сестра?
   - We don’t usually have whisky in the house. - Ние обикновено нямаме уиски в къщи.

   Изтриване
 5. Ето някои разпространени съчетания и изрази с глагола "to have":
  to have a lesson - имам (посещавам) урок,
  to have a lecture - имам (посещавам) лекции,
  to have a meeting - имам (посещавам) среща.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Още примери за изрази с глагола "to have":
   to have breakfast - закусвам,
   to have lunch - обядвам,
   to have dinner - вечерям,
   to have a rest - почивам,
   to have a swim - плувам,
   to have a wash - изпирам,
   to have a drink - пийвам,
   to have a cigarette - пуша цигара,
   to have a day off - ползвам почивен ден.

   Изтриване
 6. Глаголът 'to have' - имам, има следните форми:
  Present Indefinite:

  Единствено число:
  I have
  you have
  he has,
  she has,
  it has

  Множествено число:
  we have
  you have
  they have

  Past Indefinite:
  За всички лица и числа - had.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Глаголът "to have" в основното си значение на "имам" се използва непосредствено след подлога в изречението, а когато участва в образуване на въпрос, е изнесен пред подлога. Ето примери:
   I have a flat. - Аз имам апартамент.
   Have you a flat? - Ти имаш ли апартамент?

   Изтриване
  2. При образуване на отрицателна форма, ако между глагола "to have" и последващо съществително има ограничително местоимение, то отрицателното местоимение "no" се променя в частицата "not" - правилото е, че две местоимения не могат да се намират на едно и също място едновременно.
   - I have not any flat.

   Изтриване
 7. В устната реч глагола 'to have' се съкращава на 've (I've), добавяйки при това частицата 'got'.
  I've got a flat. - Аз имам апартамент.

  ОтговорИзтриване
 8. Глаголът 'to have' може да бъде спомагателен за построяване формите за Perfect и Perfect Continuous. Например:
  He has come already.
  We have been working for the whole day.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: