Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Глаголът “to have“ в английски език — The Verb “to have” (to have got).

Като самостоятелен глагол “to have” има следните форми:

в сегашно време (Simple Present) —have и has.

 • I have
 • You have
 • Hе (She, It) has
 • We have
 • You have
 • They have

в минало време (Simple Past) — had,

 • I had
 • You had
 • Hе (She, It) had
 • We had
 • You had
 • They had

в бъдеще време (Simple Future) — shall have, will have.

 • I shall have
 • You will have
 • Hе (She, It) will have
 • We shall have
 • You will have
 • They will have
 
Или за по-голяма нагледност, горното изразено в таблица би изглеждало така:
Спрежение на глагола to have в сегашно, минало и бъдеще време - таблица:
сегашно              
време                 
минало       
време         
бъдеще           
време             
I have
You have
Hе has
She has
It has
We have
You have
They have


had shall have
will have

Значение на глагола “to have”

Глаголът “to have” означава — имам, владея, притежавам. В разговорната реч вместо have, has често се използват have got, has got (чийто кратки форми са  've got и 's got), които имат същото значение, особено когато става дума за временно владеене или за току-що придобит (и) предмет(и):
 • I've got a nice flat. — Имам хубав апартамент.
 • Have you got any pets? — Имате ли домашни любимци?
 • Yes, a dog and a cat. — Да, куче и котка.
В британския английски  — във въпросителните изречения, глагола to have често стои пред подлога.
В американския английски — въпросителното и отрицателното изречения винаги се образуват с помоща на спомагателния глагол do.
 • Have you two sons? (брит.)
 • Do you have a lot of free time? (амер.)

Отрицателна форма

Отрицанието се изразява с формата на глагола to have с отрицателната частица not или с отрицателното местоимение no.
 • I haven't got a pen.
 • I have got no pen here.
Където:
 • has not = hasn't
 • have not = haven't

Спрежение на глагола have в Present Tense в таблица

Утвърдителна форма Отрицателна форма Въпросителна форма
I have (I've) I have not (haven't) Have I?
you have (you've) you have not (haven't) Have you?
he has (he's) he has not (hasn't) Has he?
she has (she's) she has not (hasn't) Has she?
it has (it's) it has not (hasn't) Has it?
we have (we've) we have not (haven't) Have we?
you have (you've) you have not (haven't) Have you?
they have (they've) they have not (haven't)               Have they?

Спрежение на глагола have в Past Tense в таблица

Утвърдителна форма Отрицателна форма Въпросителна форма
I had (I'd) I had not (hadn't) Had I?
you had (you'd) you had not (hadn't) Had you?
he had (he'd) he had not (hadn't) Had he?
she had (she'd) she had not (hadn't) Had she?
it had it had not (hadn't) Had it?
we had (we'd) we had not (hadn't) Had we?
you had (you'd) you had not (hadn't) Had you?
they had (they'd) they had not (hadn't) Had they?


А сега ето и обобщението:

(+)

 • He has a book.
 • He has got a book.
 • He has a book.

(-)

 • He doesn't have a book.
 • He hasn't got в book.
 • He has no book.

(?)

 • Does he have a book?
 • Has he got a book?
 • Has he a book?


Някои разпространени съчетания с "to have":

 • to have a lesson — посещавам урок
 • to have a lecture — посещавам лекция
 • to have a meeting — посещавам събрание

 • to have breakfast — закусвам
 • to have lunch — обядвам
 • to have dinner — вечерям

 • to have a rest — почивам
 • to have a swim — плувам
 • to have a wash — пера

 • to have a drink — пия питие
 • to have a cigarett — пуша цигара
 • to have a day off  — имам почивен ден
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

14 коментара:

 1. Алина Дан-6:45 пр.об.

  Като самостоятелен "to have" в сегашно време има две форми:
  - "have" - за всички лица, без 3-то лице, единствено число;
  - "has" - за 3-то лице, единствено число.
  В минало време "to have" има форма "had", а в бъдеще време - "shall have", "will have".

  ОтговорИзтриване
 2. Клинов-346:35 пр.об.

  Формите на глагола "to have" за сегашно, минало и бъдеще време:
  Единствено число (Singular):
  Първо лице (1-st person) - I have - had - shall have / will have
  Второ лице (2-st person) - You have - had - shall have / will have
  Трето лице (3-st person) - Hе / She / It has - had - shall have / will have
  Множествено число (Plural):
  Първо лице (1-st person) - We have - had - shall have / will have
  Второ лице (2-st person) - You have - had - shall have / will have
  Трето лице (3-st person) - They have - had - shall have / will have

  ОтговорИзтриване
 3. Дарина-До46:12 пр.об.

  Значението на този глагол е "имам", "притежавам", "владея", като често в разговорната реч, вместо "have" и "has" се използва "have got" и "has got" (с кратките си форми "ve got" и "s got") със същото значение, особено когато става дума за временно владеене или току що придобит предмет или предмети.
  We've got a nice flat. - Ние имаме хубав апартамент.
  Have you got any pets? - Вие имате ли някакви домашни животни?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Във въпросителна форма, в британския английски, глагола "to have" често стои пред подлога, а в американския английски въпросителната и отрицателната форма винаги се образуват с помощта на спомагателния глагол "do":
   Have you two sons? (брит.)
   Do you have a lot of free time? (амер.)

   Изтриване
 4. шанко562:55 пр.об.

  Отрицание, в случая, може да се направи с глагола "to have" и добавено отрицание "not" или с отрицателното местоимение "no" (has not = hasn't, have not = haven't):
  I haven't got a pen.
  I have got no pen here.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Офелия-16:28 пр.об.

   Образуване на отрицателна форма (негативно изречение - NB) с глагола "to have" Се прави не с частицата "not", а отрицателното местоимение "no", поради което пред допълнението няма член.
   I have no flat. - Аз нямам апартамент.

   Изтриване
  2. В съвременния език, все по-често глагола "to have" образува въпрос и отрицание с помощта на спомагателния глагол "to do".
   - Do you have a flat? - Имаш ли апартамент?
   - Do you have a sister? - Имаш ли сестра?
   - We don’t usually have whisky in the house. - Ние обикновено нямаме уиски в къщи.

   Изтриване
 5. Ето някои разпространени съчетания и изрази с глагола "to have":
  to have a lesson - имам (посещавам) урок,
  to have a lecture - имам (посещавам) лекции,
  to have a meeting - имам (посещавам) среща.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Още примери за изрази с глагола "to have":
   to have breakfast - закусвам,
   to have lunch - обядвам,
   to have dinner - вечерям,
   to have a rest - почивам,
   to have a swim - плувам,
   to have a wash - изпирам,
   to have a drink - пийвам,
   to have a cigarette - пуша цигара,
   to have a day off - ползвам почивен ден.

   Изтриване
 6. Глаголът 'to have' - имам, има следните форми:
  Present Indefinite:

  Единствено число:
  I have
  you have
  he has,
  she has,
  it has

  Множествено число:
  we have
  you have
  they have

  Past Indefinite:
  За всички лица и числа - had.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Палома6:37 пр.об.

   Глаголът "to have" в основното си значение на "имам" се използва непосредствено след подлога в изречението, а когато участва в образуване на въпрос, е изнесен пред подлога. Ето примери:
   I have a flat. - Аз имам апартамент.
   Have you a flat? - Ти имаш ли апартамент?

   Изтриване
  2. Penteros_639:43 пр.об.

   При образуване на отрицателна форма, ако между глагола "to have" и последващо съществително има ограничително местоимение, то отрицателното местоимение "no" се променя в частицата "not" - правилото е, че две местоимения не могат да се намират на едно и също място едновременно.
   - I have not any flat.

   Изтриване
 7. Клинов-346:12 пр.об.

  В устната реч глагола 'to have' се съкращава на 've (I've), добавяйки при това частицата 'got'.
  I've got a flat. - Аз имам апартамент.

  ОтговорИзтриване
 8. ursula_ckachinski12:58 пр.об.

  Глаголът 'to have' може да бъде спомагателен за построяване формите за Perfect и Perfect Continuous. Например:
  He has come already.
  We have been working for the whole day.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: