Translate

---------------------------------------------------------------------------------

04 октомври 2014

Междуметия | dLambow

Междуметия в английски език (English Interjections)

 

Междуметията в английски език (English Interjections) изразяват някакъв вид емоция. Това може да е вълнение или изненада.


English Interjections
Примери за английски междуметия


Ето някои примери за използване на английски междуметия:

  • Ah, that feels good.
  • Whoa! Hold your horses!
  • Well, what did he say?
  • Wow! That is a giant pumpkin!
  • Dear me! That's a surprise!
  • Bravo, you did a great job!
  • Ouch, you stepped on my toe!
  • Hello! My car's gone!
  • Yippee! We won!


В английския често се случва междуметията (English Interjections) и възклицанията да се използват в началото на възклицателните изреченията, следвани обикновено от възклицателен знак (удивителна) или от запетайка.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: