Translate

---------------------------------------------------------------------------------

12 октомври 2014

Английско двоеточие | dLambow

(English Colon) -

Използване на двоеточие в английски език

 

Английското двоеточие

Двоеточието (colon - :) в английски език е пунктуационен знак, състоящ се от две точки с еднаква големина, разположени една над друга на една и съща вертикална линия. «Двуеточие» е грешно изписване на думата «двоеточие». Като правило, двоеточието информира читателя, че следва някакво изброяване, обяснение или препоръка, във връзка с казаното до момента.

Английското двоеточие
Английско двоеточие (English Colon)

Както много други знаци за пунктуация и двоеточието (English Colon) варира като начин на употреба в различните езици и даже в един конкретен език, според стечението на конкретни исторически обстоятелства по развитието на речта.


Сегментиране на речта

Най-честите случаи на използване на двоеточие са пред цитат или пред дълъг текст на пряка реч (пред кратък текст се поставя запетая), в комбинация с използването на кавички - друг пунктуационен знак:
  • The Government declared: "This decision will be taken on the 1st of November." — Правителството заяви: «Това решение ще бъде прието на първи ноември.»
Докато пред кратък текст на пряка реч, обикновено се поставя запетая:
  • She asked me, "Are you cold?" — Тя ме попита: «Студено ли Ви е?»
В края на изречението, ако по-нататък следват някакви пояснения или уточнения на смисъла на основното изречение, или представяне на някакво определение, се използва двоеточие:
  • She had one final aim before her: to help her friend. — Тя имаше пред себе си една крайна цел: да помогне на своя приятел.

Синтактично описание (изброяване):

Двоеточие (English Colon) се използва при изброяване на еднородни части на изречението, обикновено след обобщаваща дума:
  • The agreement provides for the delivery of the following raw materials: cotton, wool, jute, and others. — Договорът предвижда доставката на следните видове суровини: памук, вълна, юта и други.
  • I have three sisters: Anna, Maria, and Svetla. — Аз имам три сестри: Ана, Мария и Светла.

 

Опозиция, противоположно обяснение:

  • Ivan could not speak: he was drunk. — Иван не може да говори: той е пиян.
Синтактично заключение:
  • Here was only one possible explanation: the train had never arrived.
 Има и други случаи на използване на двоеточие (English Colon) - разделяне на часове от минути и от секунди, отделяне на глава на книга или на заглавие от основния текст, и някои други. За още такива може и Вие да споменете в коментарите по-долу.

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

Няма коментари:

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: