Translate

---------------------------------------------------------------------------------

21 декември 2014

Място на предлога в английското изречение | dLambow

Място на предлога в английското изречение

 

Предлогът е пред думата, за която се отнася

Обикновено в английски език предлога стои пред думата, за която се отнася (съществително, местоимение), а ако тя има определение (едно или няколко), то предлога се поставя пред тях. Например:
 • They work at  a factory. — Те работят в завода.
 • They work at a large new factory. — Те работят в голям нов завод.
Място на предлога
Предлогът е пред думата, за която се отнася

Предлог в края на изречението.

В редица случаи е възможно предлога да не стои пред думата, за която се отнася, а в края на изречението. Но при превод, предлога заема обичайното си място. Това се случва в някои от следните случаи:

А. При въпроси:

В специалните въпроси, започващи с въпросително местоимение
 • what — какво,
 • who (whom) — кой, на кого,
 • which — който,
или с наречието
 • where — където, накъдето,

В края или в началото на въпроса.

Предлогът може да стои или в началото на въпроса (по-рядко - в официалната реч), или в края на въпроса (както е обикновено - в разговорната реч).
 • What bus will you go by? = By what bus will you go? — С кой автобус ще отидеш?
 • What are they talking about? = About what are you talking? — Те за какво разговарят?
 • Who(m) have you sent for? = For whom have you sent? — За кого изпращате?
 • What street do you live in? — На коя улица живееш?
 • What direction should I go in? — В какво направление трябва да вървя?
 • Who are you speaking to? — За кого говориш?
 • Which hotel did he stay at? — В кой хотел е отседнал той?


Б. В придатъчните определителни изречения:

 • The house which he lives in is very big. = The house in which he lives is very big. — Домът, в който ж(той живее, е доста голям.
 • I know who he is looking for. — Аз знам, той кого търси.
 • The little cottage, which I was telling you about was already sold. — Малката вила, за която ти говорих, вече е продадена.

В. В пасивни конструкции с глагол - сказуемо в страдателен залог. 

Ако предлога стои след глагола в страдателен залог (а след предлога не следва дума, към която той се отнася) то този предлог се отнася към подлога на конкретното изречение.
 • He was laughed at. — Смееха се с него.
 • The doctor was sent for. — Пратиха (да повикат) за лекаря.
 • This novel is much spoken about. — За този роман доста се говори.
 • He was taken good care of. — За него добре се погрижиха.

Г. Предлози се срещат в края на инфинитив, употребен като определение.

 • They have no place to live in. — У тях няма място, където живеят.
 • I’ll give you the money to go back with. — Ще Ви дам пари, с които да се върнете обратно.

----------------

2 коментара:

 1. Обикновено предлога се поставя преди определението и затова се нарича "предлог" - Preposition, за разлика от тези, които се слагат след думата, които се наричат следлози - Postpositions. А ако предлога изразява отношения между две думи той се поставя между тях. Има и окололози - circumposition, които се поставят и пред и след думата. И всички тези видове, в английски език носят общото име adposition.
  We are planning to return in September. - Ние планираме да се върнем през септември.

  ОтговорИзтриване
 2. При наличието на определение в изречението, предлога се поставя пред него:
  She is sitting under a big old apple tree. - Тя седи под голяма стара ябълка.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: