23.12.2014 г.

Основни форми на глагола (Basic forms of the verb in English).

 Четири прости глаголни форми

В английски език има всичко четири прости глаголни форми. Всички останали са сложни, тъй като се образуват с помощта на спомагателни глаголи. Простите форми глагола е необходимо да се знаят, защото се използват за образуването на всички сложни форми.

Вижте това: Има пет основни правила за стартиране и оставане в малкия семеен бизнес.
http://biznes9.blogspot.bg/2014/09/startirane-na-malak-semeen-biznes.html Този водещ принцип би Ви помогнал да стегнете позапуснатата си фирма (или досегашна дейност), като въведете ред и организация на световно ниво. Бъдете честни и справедливи във всичките си сделки, даже и в най-дребните и маловажните от тях - вижте тук ...

Ето ги и четирите форми и формулите за образуването им:

  • I форма – Инфинитив (Infinitive) — to + verb = infinitive
  • II форма – Минало неопределено време (Past Indefinite) + -ed
  • III форма – Причастие в минало време (Participle II) + -ed
  • IV форма – Причастие в сегашно време (Participle I) + -ing
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: