Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Четене и обозначаване на време - часове и часовник (Time - Hours and clock).

Използвани предлози.

За да се обозначи времето в часове и минути в английски език се използват три предлога:
 • at — в,
 • past — след,
 • to — до.

На въпроса What time is it? — Колко е часа? 

Отговора за почва с думите It is...
 • It is 12 o'clock - 12 часа е.
 • It is 3 o'clock - 3 часа е.

При отговор на въпроса At what time? — В колко часа? 

Се използва предлога at в значение на “в”.
 • At what time do you come home? — В колко часа ще дойдете в къщи?
 • (We come home) at six o'clock. — (Ще дойдем в къщи) в шест часа.

Време до половината час.

За да се съобщи времето до половината на часа включително, се използва предлога past — след:
 • at a quarter past three — в три и петнадесет (букв. Четвърт след три часа);
 • at seven minutes past one — в един часа и седем минути (букв. В седем минути след един);
 • at half past six — в шест и половина (букв.  На половината час след шест).

Време след половина на час.

За да се съобщи времето след половината на часа се използва предлога to — до:
 • at a quarter to five — в пет без петнадесет (букв. Четвърт час преди пет);
 • at 25 minutes to eleven — в единадесет без 25 минути (букв. 25 минути преди единадесет).

Членуване.

При съобщаване на времето, думата "quarter" — четвърт час, винаги се използва с неопределителен член “a quarter “, а думата "half" — половин час - е без член.
В официалните съобщения и документи за съобщаване на времето до обяд се използва съкращението  a. m. (ante meridiem), а след обяд р. m. (post meridiem):
 • В 3.30 - at half past three a. m.
 • В 19.45 - at a quarter to eight p. m.

А в разговорната реч вместо а. m. и р. m. се използват съответно изразите:

 • in the morning - сутрин;
 • in the afternoon - през деня;
 • in the evening - вечерта;
 • at night - през ноща.
 • Не will come at ten in the morning. — Той ще дойде с десет сутринта.
 • Не will come at nine in the evening. — Той ще дойде в девет вечерта.

Чaсовете в английски език:

 • It,s ten o`clock. - Часът е 10.00 .
 • It,s twenty-five to four. - Часът е 4 без 25 минути.
 • It,s half past six. - Часът е 6.30.
 • It,s a quarter past eight. - Часът е 8.15.
 • It,s a quarter to one. - 1 часът без 15 минути е.

Часовник с циферблат за упражнения.


Единици за време (Units of time):

 • second - секунда
  minute - минута
  hour - час
  day - ден
  week - седмица
  fortnight - две седмици
  month - месец
  year - година
  decade - десетилетие
  century - век
  weekend - почивни дни
  leap year - високосна година

Времето през деня (Times of day).

 • morning - сутрин
 • afternoon - ден
 • evening - вечер
 • night или night time - нощ
 • midday или noon - обед
 • midnight - полунощ
 • dawn - разсъмване
 • dusk - здрач
 • sunrise - изгрев
 • sunset - залез


Други думи, отнасящи се за време (Other time-related words).

 • now - сега
 • then - после
 • immediately или straight away - незабавно, веднага
 • soon - скоро
 • earlier - по-рано
 • later - по-късно
 • Frequency - честота
 • never - никога
 • rarely - рядко
 • occasionally - от време на време, понякога, случайно
 • sometimes - понякога
 • often или frequently - често
 • usually или normally - обикновено
 • always - винаги
 • every day или daily - квсеки ден или ежедневно
 • every week или weekly - всяка седмица или ежеседмично
 • every month или monthly - всеки месец или ежемесечно
 • every year или yearly - всяка година или ежегодно

Това са основните препоръки и информация за четене и обозначаване на време в английски език - часовник, часове, четвърт и половин час, питане за време и отговаряне.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

20 коментара:

 1. Pedpri_ema49:52 сл.об.

  1.35: twenty-five (minutes) to two, one thirty-five
  2.10: ten (minutes) past two, two ten
  4.00: four (o'clock)
  5.12: twelve minutes past five, five twelve
  7.52: eight minutes to eight, seven fifty-two
  8.05: five (minutes) past eight, eight oh five
  9.30: half past nine, nine thirty
  10.45: (a) quarter to eleven, ten forty-five
  11.15: (a) quarter past eleven, eleven fifteen

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Панани3:50 пр.об.

   Telling time: часовете, часовника и вечното - времето на английски. Британците се считат за най-точната нация в света, а освен това обикновено се учи британски английски, поради което тези две причини са достатъчни, за да се задълбочаваме в правилното ползване на английските часове и време.

   Изтриване
 2. При обозначаване на времето в денонощието, се използват следните варианти в английски език:
  G.B. (във Великобритания)
  7.00 — seven o'clock (a.m. / p.m.)
  - a.m. - ante meridium - преди обед
  - p.m. - post meridium - след обед

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Денонощното време, което преди се е използвало за военните документи, а сега най-често се използва в жп разписанията, има следните обозначения:
   07.00, (oh), seven hundred hours = 7.00 a.m.
   10.30, ten thirty = 10.30 a.m.
   12.00, twelve hundred hours = midday/noon
   13.45, thirteen, forty-five = 1.45 p.m.
   15.15, fifteen, fifteen = 3.15 p.m.
   19.00, nineteen hundred hours = 7.00 p.m.
   22.50, twenty-two fifty = 10,50 p.m.
   23.05, twenty-three oh five = 11.05 p.m.
   24.00, twenty-four hundred hours = midnight

   Изтриване
 3. Как се обозначават и изговарят сутрешни часове на английски?
  2.03 —three minutes past two (two oh three)
  4.30 — half past four, half four (four thirty, разг.) half four
  5.10 — ten (minutes) past five (five ten)
  9.57 —three minutes to ten (nine fifty-seven)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Цеко-Ц3:38 пр.об.

   Обърнете внимание на това:
   6 25 — twenty-five minutes past six (six twenty-five)
   6.35 — twenty-five minutes to seven (six thirty-five)

   Изтриване
  2. Обърнете внимание и на това:
   8.15 — a quarter past eight (eight fifteen)
   9.45 — a quarter to ten (nine forty-five)

   Изтриване
  3. Пентино636:07 пр.об.

   Времето в U.S. (в САЩ) - системата за обозначаване на време в Съединените щати е подобна на тази във Великобритания, като има някои изключения. Например, вместо "past" - (след), често се използва "after":
   5:10 — ten after five,
   5:15 — a quarter after five,
   9:30 — nine thirty (по-често се използва от "half past nine")
   Също така, вместо предлога "to" - (до, преди), по-често се използва предлога "of" - (от):
   7:45 — a quarter of eight,
   7:55 — five of eight.

   Изтриване
 4. В повечето случаи, времето по часовника може да се прочете по два начина.
  The train departs at seven fifty-two. - Влакът заминава в 7,52 часа.
  The shop will be closed at quarter to six. - Магазинът ще затвори в шест без петнадесет.
  I want to see the TV program at ten minutes past nine. - Аз искам да видя телевизионната програма в девет часа и десет минути.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Жаклин53:24 пр.об.

   Думата "Past" се използва за обозначаване на време за частите от часа - от 0 до 30 минути. Буквално означава "след":
   I came here at quarter past nine. - Аз дойдох тук в девет и петнадесет (9:15 часа).

   Изтриване
  2. тончето3:21 пр.об.

   С думата "To" се обозначава времето от часа след 30 до 59 минута (означава "до, преди"):
   The plane takes off at ten minutes to twelve. - Самолетът излита в дванадесет без десет (десет минути преди дванадесет).

   Изтриване
  3. Тончето12:06 пр.об.

   При обозначаване на минутите в часа, в Америка понякога се използват думите "after" и "of":
   - at a quarter after three - четвърт след три часа.

   Изтриване
 5. Думата "o’clock" се използва само за обозначаване на цял час, без минутите. Също не се използва с думите "am / pm" или след цифрите «.00». Също, може да бъде пропусната в неформален разговор.
  - I’m stuck in traffic, I’ll be home only at 8. - Забих се в трафика, ще бъда в къщи едва към 8.
  - eight o'clock pm – невярно
  - 8.00 o'clock – невярно

  ОтговорИзтриване
 6. Думите "a. m." и "p. m". (от лат. «ante meridiem» и «post meridiem») обозначават времето преди и след обяд.
  The match is starting at 4 p. m. - Мачът започва в 4 часа след обяд (16:00).
  I usually get up at 7 a. m. - Аз обикновено ставам в 7 часа сутрин (преди обед).

  ОтговорИзтриване
 7. шанко565:59 пр.об.

  Тези "a. m." и "p. m" все ги бъркам нещо.

  ОтговорИзтриване
 8. Petya_Ta8eva5:59 пр.об.

  За обозначаване на времето на английски език по часовника, в часове и минути, се използват три предлога:
  - at - в,
  - past - след,
  - to - преди.
  На вопроса:
  - What time is it? - Колко е часа?
  Отговора започва с думите:
  - It is...
  - It is 12 o'clock. - 12 часа.
  - It is 3 o'clock. - 3 часа.

  ОтговорИзтриване
 9. nevena_boy4eff12:58 пр.об.

  При отговора на въпрос "At what time?" - В колко часа?, се използва предлога "at" (в значение на "в"):
  At what time do you come home? - В колко часа ще дойдеш в къщи?
  (I come home) at six o'clock. - )Ще дойда в къщи) в шест часа.

  ОтговорИзтриване
 10. silondreta2:45 пр.об.

  За посочване на време до половин час включително, се използва предлога "past" - след:
  at a quarter past three - в три е петнадесет,
  at seven minutes past one - в един и седем минути,
  at half past six - в шест и половина.

  ОтговорИзтриване
 11. Анонимен5:47 пр.об.

  от колко до колко часа се използва "a.m", и от колко до колко "p.m" във Англия?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До 12.00ч. на обяд се използва a.m., а след това - p.m.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: