Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Неправилни съществителни имена (English Irregular Nouns)

Неправилните съществителни в английски език

Когато неправилните съществителни в английски език се променят от единствено в множествено число, тяхното произнасяне се променя по различен начин в сравнение с правилните съществителни, при които важи правилото за добавяне на -s или -es, като например:
 • cat — cats,
 • dog — dogs,
 • book — books.
Ако и при неправилните (Irregular Nouns) се добавя –s или –es, това би било неправилно.

Азбучен списък неправилни съществителни

Азбучен списък неправилни съществителни при образуване на множествено число
Единствено число (Singular)  — Множествено число (Plural):

— A —
 • addendum — addenda,
  alga — algae,
  alumna — alumnae,
  alumnus — alumni,
  analysis — analyses,
  antenna — antennas, antennae,
  apparatus — apparatuses,
  appendix — appendices, appendixes,
  axis — axes,
— B —
 • bacillus — bacilli,
  bacterium — bacteria,
  basis — bases,
  beau — beaux,
  bison — bison,
  buffalo — buffalos, buffaloes,
  bureau — bureaus,
  bus — busses, buses,
— C —
 • cactus — cactuses, cacti,
  calf — calves,
  child — children,
  corps — corps,
  corpus — corpora, corpuses,
  crisis — crises,
  criterion — criteria,
  curriculum — curricula,
— D —
 • datum — data,
  deer — deer,
  die — dice,
  dwarf — dwarfs, dwarves,
  diagnosis — diagnoses,
— E —
 • echo — echoes,
  elf — elves,
  ellipsis — ellipses,
  embargo — embargoes,
  emphasis — emphases,
  erratum — errata,
— F —
 • fireman — firemen,
  fish — fish, fishes,
  focus — focuses,
  foot — feet,
  formula — formulas,
  fungus — fungi, funguses,
— G —
 • genus — genera,
  goose — geese,
— H —
 • half — halves,
  hero — heroes,
  hippopotamus — hippopotami, hippopotamuses,
  hoof — hoofs, hooves,
  hypothesis — hypotheses,
— I —
 • index — indices, indexes,
— K —
 • knife — knives,
— L —
 • leaf — leaves,
  life — lives,
  loaf — loaves,
  louse — lice,
— M —
 • man — men,
  matrix — matrices,
  means — means,
  medium — media,
  memorandum — memoranda,
  millennium — millenniums, milennia,
  moose — moose,
  mosquito — mosquitoes,
  mouse — mice,
— N —
 • nebula — nebulae, nebulas,
  neurosis — neuroses,
  nucleus — nuclei,
— O —
 • oasis — oases
  octopus — octopi, octopuses,
  ovum — ova,
  ox — oxen,
— P —
 • paralysis — paralyses
  parenthesis — parentheses
  person — people
  phenomenon — phenomena
  potato — potatoes
— R —
 • radius — radii, radiuses
— S —
 • scarf — scarfs, scarves
  scissors — scissors  
  self — selves
  series — series
  sheep — sheep
  shelf — shelves
  scissors — scissors
  species — species
  stimulus — stimuli
  stratum — strata
  syllabus — syllabi, syllabuses
  symposium — symposia, symposiums
  synthesis — syntheses
  synopsis — synopses
— T —
 • tableau — tableaux
  that — those
  thesis — theses
  thief — thieves
  this — these
  tomato — tomatoes
  tooth — teeth
  torpedo — torpedoes
— V —
 • vertebra — vertebrae
  veto — vetoes
  vita — vitae


— W —
 • watch — watches
  wife — wives
  wolf — wolves
  woman — women
— Z —
 • zero — zeros, zeroes
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: