Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Активна е страницата "Начало"!
с 8 главни раздела и
всичките над 100 подраздела!
Пробвайте "Начало"!

Абстрактни съществителни имена (English Abstract nouns).

Абстрактни съществителни имена са тези, които НЕ обозначават конкретни предмети или лица.

Неизчисляеми съществителни имена (Uncountable Nouns)

 • beauty — красота,
 • life — живот,
 • light — светлина,
 • fire — огън,
 • play — игра,
 • time — време,

Изчисляеми съществителни имена (Countable Nouns)

 • a beauty — красавица
 • a life — жизнен път
 • a light — огън, лампа
 • a fire — пожар, огнище
 • a play — пиеса
 • a time — веднъж
 • My room is full of  light. — Моята стая е пълна със светлина.
 • We saw a light in the distance. — Ние видяхме светлинка в далечината.

Някои от неизчисляемите съществителни (Uncountable Nouns) 

почти никога не се използват като изчисляеми.
 • freedom — свобода,
 • weather — време,
 • news — новини,
 • advice — съвет,
 • progress — успех, 
 • money — пари.
Ако към основата на неизчисляемо съществително се добави окончанието –s (-es), то то обикновено се преобразува в изчисляемо съществително.

Неизчисляеми съществителни

 • iron — желязо
 • colour — цвят
 • sugar — захар
 • tin — калай, тенеке
 • beauty — красота
 • hair — коса

Изчисляеми съществителни

 • irons — окови, вериги
 • colours — знамена
 • (two) sugars — (две) бучки захар
 • tins — консервена кутия, тенекия (съд)
 • beauties — красавици
 • hairs — косми


Забележки:

Освен съществителното, окончание –s (-es) приема само глагола - сказуемо, във формата Present Indefinite за съгласуване с подлога в трето лице, единствено число.

В останалите случаи, окончанието –s (-es) безусловно показва, че имаме съществително име. Например, други части на речта, като прилагателни, наречия и др., приемайки окончание –s, се превръщат в съществително:
 • yellows — жълтъци,
 • goods — стоки,
 • whys — причини,
 • ups and downs — подеми и спадове,
които обозначават конкретни предмети или лица.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: