Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Абстрактни съществителни имена (English Abstract nouns).

Абстрактни съществителни имена са тези, които НЕ обозначават конкретни предмети или лица.

Неизчисляеми съществителни имена (Uncountable Nouns)

 • beauty — красота,
 • life — живот,
 • light — светлина,
 • fire — огън,
 • play — игра,
 • time — време,

Изчисляеми съществителни имена (Countable Nouns)

 • a beauty — красавица
 • a life — жизнен път
 • a light — огън, лампа
 • a fire — пожар, огнище
 • a play — пиеса
 • a time — веднъж
 • My room is full of  light. — Моята стая е пълна със светлина.
 • We saw a light in the distance. — Ние видяхме светлинка в далечината.

Някои от неизчисляемите съществителни (Uncountable Nouns) 

почти никога не се използват като изчисляеми.
 • freedom — свобода,
 • weather — време,
 • news — новини,
 • advice — съвет,
 • progress — успех, 
 • money — пари.
Ако към основата на неизчисляемо съществително се добави окончанието –s (-es), то то обикновено се преобразува в изчисляемо съществително.

Неизчисляеми съществителни

 • iron — желязо
 • colour — цвят
 • sugar — захар
 • tin — калай, тенеке
 • beauty — красота
 • hair — коса

Изчисляеми съществителни

 • irons — окови, вериги
 • colours — знамена
 • (two) sugars — (две) бучки захар
 • tins — консервена кутия, тенекия (съд)
 • beauties — красавици
 • hairs — косми


Забележки:

Освен съществителното, окончание –s (-es) приема само глагола - сказуемо, във формата Present Indefinite за съгласуване с подлога в трето лице, единствено число.

В останалите случаи, окончанието –s (-es) безусловно показва, че имаме съществително име. Например, други части на речта, като прилагателни, наречия и др., приемайки окончание –s, се превръщат в съществително:
 • yellows — жълтъци,
 • goods — стоки,
 • whys — причини,
 • ups and downs — подеми и спадове,
които обозначават конкретни предмети или лица.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: