Translate

---------------------------------------------------------------------------------

27 декември 2014

Посоки на света | dLambow

 

Посоките на света (The directional names / Four Cardinal points) на английски език

 

Кои са основните посоки на света?


The directional names / Four Cardinal points
Кои са основните посоки на света?


Четирите основни посоки на света (The directional names / Four Cardinal points) са:

 • North [ nɔːθ ] - N [ ɛn ] - север
 • East [ iːst ] - E [ iː ] - изток
 • South [ saʊθ ] - S [ ɛs ] - юг
 • West [ wɛst ] - W [ ˈdʌblju(ː) ] - запад

Къде е север по компаса?

Стрелката на компаса показва северния магнитен полюс, а не географския север. Въртенето на земята определя посоките изток (6.00 ч. зимно време) и запад (18.00 ч. зимно време). Юг е в посока на слънцето в 12.00 ч. зимно време. Прието е географските карти да се ориентират така, че север да е нагоре.

Четирите допълнителни посоки на света (The four intermediate directions) са:

 • Northeast [ ˌnɔːθˈiːst ] - NE [ neɪ ] - североизток
 • Southeast [ ˌsaʊθˈiːst ] - SE [ seɪ ] - югоизток
 • Southwest[ ˌsaʊθˈwɛst ] - SW [ ɛs-ˈdʌblju(ː) ] - югозапад
 • Northwest [ ˌnɔːθˈwɛst ] - NW [ ɛn-ˈdʌblju(ː) ] - северозапад

Осемте междинни посоки на света (The 8 secondary intercardinal direction) са:

 • West-North West [ wɛst-nɔːθ wɛst ] - WNW [ ˈdʌblju(ː)-ɛn-ˈdʌblju(ː) ] - запад-северозапад
 • North-North West [ nɔːθ-nɔːθ wɛst ] - NNW [ ɛn-ɛn-ˈdʌblju(ː) ] - север-северозапад
 • North-North east [ nɔːθ-nɔːθ iːst ] - NNE [ ɛn-ɛn-iː ] - север-североизток
 • East-North East [ iːst-nɔːθ iːst ] - ENE [ iː-ɛn-iː ] - изток-североизток
 • East-south East [ iːst-saʊθ iːst ] - ESE [ iː-ɛs-iː ] - изток-югоизток
 • South-South East [ saʊθ-saʊθ iːst ] - SSE [ ɛs-ɛs-iː ] - юг-югоизток
 • South- South West [ saʊθ- saʊθ wɛst ] - SSW [ ɛs-ɛs-ˈdʌblju(ː) ] - юг-югозапад
 • West-South West [ wɛst-saʊθ wɛst ] - WSW [ ˈdʌblju(ː)-ɛs-ˈdʌblju(ː) ] - запад-югозапад

 

Как да научим географските посоки на света?

На Земята има четири основни географски посоки:
 • север,
 • юг,
 • изток,
 • запад.
Ако застанете с лице на север, тогава:
 • - накъде е изток - отдясно;
 • - накъде е запад - отляво;
 • - накъде е юг - отзад. 
Ако погледнете на юг, представете си, че сте в южното полукълбо, тогава 
 • - накъде е север - отзад;
 • - накъде е изток - отляво;
 • - накъде е запад - отдясно. 
Следователно, и в двата случая, за да се ориентирате, е достатъчно да определите къде е север. 
 

Използване на компас за определяне посоките на света

За да се ориентирате за посоките на света, има едно просто устройство - компас. Подобно на барута и порцелана, компасът е изобретен в древен Китай и изглежда като обикновен часовник. Като часовник, но не съвсем. Факт е, че нашата Земя е огромен магнит с два полюса и тези магнитни полюси почти съвпадат с географските Северен и Южен полюс. Така, стрелката на компаса винаги сочи на север.

Посоките на компаса също се измерват в ъглови градуси по посока на часовниковата стрелка: от 0 до 360 градуса. И така, според компаса:
 • - Къде е север? - на 0 градуса, 
 • - Къде е изток? - на 90 градуса, 
 • - Къде е юг? - на 180 градуса,
 • - Къде е запад? - на 270 градуса. 

Допълнителните посоки по компаса

Посоката по средата между север и изток се нарича североизток, между юг и запад се нарича югозапад и т.н. Тези и други посоки са написани съкратено върху циферблата на компаса, както следва: N, S, B, 3, NE, SW и т.н.

Какво е азимут по компаса?

Ъгълът, който образува посоката към някакъв терен с посока на север, се нарича азимут на този обект. Моряците и летците наричат ​​този ъгъл - курс. Когато казват, че курсът на кораба е 45 градуса, това означава, че корабът върви на североизток.

В гората, при туризъм или риболов, компасът е незаменим помощник. 

Ако вие, напускайки дома си, на път към гората за гъби, не сте забравили да определите азимута на къщата си с помощта на компаса, никога няма да се изгубите. Между другото, на географските карти северът винаги е отгоре, а югът е отдолу.

Как още може да се ориентираме в природата (без компас)?

Има и други начини да разберете къде е север. Накарайте запознат човек да ви посочи ярката Полярна звезда в нощното небе. В небето тя "виси" точно над Северния полюс. Но за да разберете къде е север, не е необходимо изчаквате нощта. В умерените и високи географски ширини по обяд сянката от Слънцето също сочи на север.

Мъховете и лишеите са по-склонни да растат от северната страна на големи скали, камъни и дървета, отколкото от южната страна. Причината е, че че южните страни са по-нагрети от слънцето и там има по-малко влага, която е необходима за развитие на мъхове и лишаи

Часови пояси

Земята се върти от запад на изток. Нека мислено ограничим ивица с ширина 15 градуса на повърхността на Земята с два меридиана. Точно това е ъгълът, който земното кълбо завърта около оста си за 1 час. Придвижвайки се от изток на запад, има общо 1, 2, 3, ... 24 такива меридианни пояси. Всеки пояс се нарича часова зона. Във всички точки на часовата зона времето е едно и също.

Ще считаме за начален или нулев пояс този, в средата на който преминава Гринуичският меридиан. Тогава номерът на всяка часова зона, следваща на изток, ще покаже с колко часа местното време в тази зона изпреварва времето в първоначалната зона на Гринуич. Например, Варна се намира във втората часова зона. Така че, когато е обяд в Гринуич, вече е два часа следобед във Варна.

Като цяло хората, живеещи на изток, посрещат слънцето сутрин по-рано от тези, които живеят на запад. Да, и Нова година идва по-рано на Изток. Следователно, ако летите от изток на запад по-бързо, отколкото се върти Земята, може да имате време да празнувате Нова година 24 пъти. Това би било наистина страхотно!

Загадката на Магелан.

Загадката на Магелан е свързана с часовите зони и часовата разлика. Когато експедицията му се завръща от околосветско пътешествие в Португалия, се оказа, че пътешествениците са „загубили“ един ден! Според календарите на кораба е било четвъртък, но за всички португалци вече е било петък.

Как може да се случи това?

Много просто. И тук не са виновни часовниковите навигатори – те грижливо са водили записи в корабните дневници. Просто експедицията на Магелан напълно е обиколила земното кълбо от изток на запад. Така се появява един допълнителен ден.
Други примери за собствени съществителни имана в английски език

----------------

5 коментара:

 1. Произношение на четирите страни на света на английски език:
  North (ern) – [nɔ:θ] – Север
  South (ern) – [saʊθ] – Юг
  West (ern) – [west] – Запад
  East (ern) – [i:st] – Изток

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Посоките на света, като направления на компаса на английски език:
   - north - север,
   - northeast - северо-изток,
   - east - изток,
   - southeast - юго-изток,
   - south - юг,
   - southwest - юго-запад,
   - west - запад,
   - northwest - северо-запад.

   Изтриване
 2. Полезни и често използвани думи и фрази по темата:
  map - карта,
  compass - компас,
  to read a compass - разпознавам (чета) компаса.

  ОтговорИзтриване
 3. Къде се намираме (като местоположение) по отношение посоките на света - с употребата на определителен член "the":
  in the north — на север,
  in the west — на запад,
  in the east — на изток,
  in the south — на юг.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В каква посока се движим, по отношение главните посоки на света, се бележи с използването на определителен член "the":
   to the north — на север,
   to the west — на запад,
   to the east — на восток,
   to the south — на юг.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Последователи - Абонати: