Translate

---------------------------------------------------------------------------------

22 декември 2014

Лични форми на глагола | dLambow

Лични форми на глагола (English Finite verbs / main verbs)

Употреба на глагола като сказуемо.

Личните форми на глагола в английското изречение са във функции на сказуемото и винаги се употребяват при наличието на подлог (съществително или местоимение), с който глагола-сказуемо се съгласува по лице и число. Докато неличните форми на глагола нямат лице, време и число.

English Finite verbs / main verbs
Лични форми на глагола


Личните форми на глагола изразяват следните категории:

 • 1.    Лице (Person).
 • 2.    Число (Number).
 • 3.    Време (Tense).
 • 4.    Вид / форма (Aspect/Form).
 • 5.    Залог (Voice).
 • 6.    Наклонение (Mood).

Например:

 • I go, she goes, he went
 • I walked, they walk, and she walks
 • I lived in Bulgaria.

1. Лице (Person):

 • 1-во (I, we),
 • 2-ро (you),
 • 3-то (he, she, it, they).

2. Число (Number):

 • единствено
 • множествено.

3. Време (Tense):

 • сегашно (Present),
 • минало (Past),
 • бъдеще (Future),
 • бъдеще в миналото (Future in the Past).

4. Вид / Форма (Aspect/Form):

 • неопределена (Indefinite),
 • продължителна (Continuous),
 • съвършена (Perfect),
 • съвършено - продължителна (Perfect Continuous).

5. Залог (Voice):

 • действителен (Active),
 • страдателен (Passive).

6. Наклонение (Mood):

 • изявително (Indicative),
 • повелително (Imperative),
 • подчинено (Subjunctive).

Примери:

 • I go, she goes, he went.
 • I live in Germany.

Това са лични форми на глагола. Докато:
 • To go, going - Това са нелични форми на глагола.
Личните форми на глагола могат да образуват самостоятелни фрази, които могат да съществуват като завършено изречение.

Форма и позиция в изречението

Личните форми на глагола могат да се разпознаят по тяхната форма и позиция в изречението. Ето някои от характеристиките, които може да търсите, когато се опитвате да ги разпознаете в изречението:

1. Повечето глаголи от този вид приемат –ed или –d 

в края на думата, което показва време в миналото
 • - cough, coughed;
 • - celebrate, celebrated

2. Почти всички такива глаголи приемат –s 

в края на думата, когато подлога към глагола е в трето лице единствено число.
 • - cough, she coughs;
 • - celebrate, he celebrates

Изключение са спомагателни глаголи като can и must.

3. Често този вид глаголи са група, обозначена от спомагателни глаголи като can, must, have, be.


4. Обикновено са след подлога:

 • - They will have gone.
 • - He coughs.
 • - The documents had compromised him.

5. Заобикалят подлога при някои от начините на задаване на въпрос:

 • - Is she coughing?
 • - Did they celebrate?

Думата « Finite» в наименованието на този вид глаголи означава «ограничен»
 • I like to eat orange.
 • We like to eat orange.
 • You like to eat orange.
 • He likes to eat orange.
 • She likes to eat orange.
 • Ivan likes to eat orange.
 • They like to eat orange.

Глагола like

Ако се вгледате внимателно в горната серия от изречения, ще забележите че всичко друго е едно и също, с изключение на глагола like, който се променя според подлога. Ето това означава, че този глагол е ограничен - ограничен от лице, от число и т.н.


Глагола to eat

Сега ако обърнете отново внимание на горната група изречения, ще забележите, че глагола to eat не се променя в нито един от случаите. Ето това е пример за нелична форма на глагола (non–finite verb).

Личните форми на глагола са необходими в английски език, защото почти всяко изречение се нуждае от тях. При това те са съществена част от изречението. Възможно е да откриете изречения, в които съществителното или местоимението липсват (понеже се подразбират) (, но едва ли ще откриете изречение, в което е пропуснат личен глагол.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: