13.12.2014 г.

Родови съществителни имена (Gender Nouns).

Род при съществителните имена.
Родът при съществителните имена в английски език (Gender Nouns) има същото значение, както пола на хората в обществото. Но докато половете са два (мъжки и женски), то родовете в английски език са четири. Проследете връзката за по-подробна информация за английския граматичен род, за да не дублираме темата.


За разлика от български език, съществителните имена в английски език (Gender Nouns) имат 4 рода, като към общо приетите от нас три, се добавя и общ род.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.