Translate

---------------------------------------------------------------------------------

13 декември 2014

Родови съществителни имена | dLambow

Родови съществителни имена (Gender Nouns)

 

Род при съществителните имена

Родът при съществителните имена в английски език (Gender Nouns) има същото значение, както пола на хората в обществото.


Gender Nouns
Род при съществителните имена

Но докато половете са два (мъжки и женски), то родовете в английски език са четири. Проследете връзката за по-подробна информация за английския граматичен род, за да не дублираме темата.

За разлика от български език, съществителните имена в английски език (Gender Nouns) имат 4 рода, като към общо приетите от нас три, се добавя и общ род.


----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: