Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Производни съществителни имена (Derived Nouns).

Кои са Производни съществителни?

Производни съществителни имена в английски език са тези, които имат в своя състав освен корена си, също и суфикс или по-рядко - префикс, а понякога и двете. Най-разпространените суфикси са:

-ant (-ent):

 • assistant – помощник,  
 • student - студент, 
 • detachment - отряд; 
 • оръдеен разчет

-dom:

 • freedom – свобода, 
 • wisdom – мъдрост

-er (-or, -ar):

 • worker – работник, 
 • actor – артист, 
 • commander - командир, началник, 
 • teacher - учител

-hood:

 • childhood — детство

-ion (-ation):

 • connection — връзка,
 • examination — изпит

-ity:

 • activity — дейност,
 • sincerity — искреност

-ment:

 • government — правителство,
 • agreement — споразумение

-ness:

 • darkness — тъмнина,
 • kindness — доброта,
 • carelessness — небрежност, лекомислие

-ship:

 • friendship — дружба

dis-:

 • disorganization — дезорганизация, разстройство,
 • display — показ, демонстрация, парад


re-:

 • report — донесение, доклад; отчет,
 • record — запис
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: