Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Съобщение: Сайтът навлиза в реконструкция. Досегашните теми по английски език ще бъдат запазени и развивани. Добавят се много нови Самоучители за бизнес, здраве, работа, доходи, околна среда и др. Следете активните линкове в Главното меню.

Сказуемни съществителни имена (Predicate Nouns).

Сказуемни съществителни

Сказуемните съществителни се използват в английски език за описание или идентифициране на подлога, т.е. това е алтернативна, заместваща, преименуваща дума за подлога в изречението. Но те не са подлог. Сказуемното съществително следва свързващ глагол, като най-често това е глагола "to be" (was, is, are, will be ...). Например:
 • Mr. Brown will be governor ( Mr. Smith е подлога, а сказуемното съществително е governor).
 • He is a hero.(тук hero е сказуемно съществително, защото следва «is», форма на глагола «be».

Сказуемното съществително преименува подлога

Друго правило е, че сказуемното съществително преименува подлога:
 • Margaret Thatcher  was the Prime Minister. (Тук «Margaret Thatcher” е подлога, а израза “Prime Minister” е израза, който прави това преименуване и забележете, че той следва след 'was' минало време на 'to be'.)
 • He is a candidate («He» е подлога, а «candidate» е сказуемното съществително).
 • Mrs. Smith is a teacher ( Mrs. Smith е подлога, а teacher e сказуемното съществително).
 • The mare is a thoroughbred.
 • Mr. Ivanov is the director.
 • He became a mathematician.
 • Laura is a dancer.
 • Jennifer is the princess.
 • He is a good man.
 • Saturn is a planet.
 • The play is a comedy.
 • Anthonio is the hero.
 • The actors are students.

Упражнения.

А сега направете малко упражнения с долните изречения, като подчертаете подлога и сказуемното съществително и заградите свързващия ги глагол:
 • Maria seems a shy girl.
 • Coal is a cheap and readily available source of power.
 • William Shakespeare is the greatest playwright in history.
 • The greatest ability is dependability.
 • These men are reporters.
 • My grandfather was a butcher.
 • Freckles is a famous book by Gene Stratton-Porter.
 • Opportunities are the offers of God.


 • Mark Twain’s real name was Samuel Clemens.
 • Felix Mendelssohn was a German composer.
 • Gerald Ford became President of the United States.
 • Mrs. Ivanova is a good cook.
 • Neil Armstrong and Buzz Aldrin were the first men on the moon.
 • Jesus said, “I am the resurrection and the life.”
 • William McKinley was the President of the United States during the Spanish-American War.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: