Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Главното меню работи!
Пробвайте го!

Нарицателни съществителни имена (Common Nouns).

Нарицателни съществителни имена (Common Nouns) са различните наименования за категории на предмети, лица и понятия. Те се подразделят на:

Предметни съществителни имена (English Concrete Nouns)

обозначават отделни лица или предмети, както в единствено, така и в множествено число. Те са изчисляеми съществителни (могат да се преброят):
 • a boy — момче,
 • a cat — котка,
 • a room — стая,
 • a mission — мисия, задание, задача,
 • a lesson — урок, занятие,
 • a horse — кон,
 • a house - къща,
 • two houses - две къщи,
 • a dog — куче,  
 • a book — книга,  
 • a tree — дърво,
 • a street — улица,
 • a question — вопрос,
 • a pen —  писалка,
 • an effort —  усилие.

Събирателни съществителни имена (English Collective Nouns)

 представляват названията на групи лица или животни, разглеждани като едно цяло. Те са изчисляеми.
 • a family — семейство,
 • a teem — отбор,
 • a party — партия,  
 • a herd — стадо.
 • an army — армия,
 • a company — фирма,
 • a audience — mублика
  

Веществени съществителни имена (English Material Nouns) 

са различните вещества и материали (насипни, течни), газообразни вещества, хранителни продукти, които могат да бъдат пипнати, помирисани, вкусени. Те са неизчисляеми (не могат да бъдат преброени):
 • sand — пясък,
 • earth — пръст,
 • air - въздух,
 • weather - време,
 • milk — мляко,
 • butter — масло,  
 • steel — стомана,  
 • coal — въглища,  
 • snow — сняг,
 • sugar - захар,
 • water — вода,
 • bread — хляб,
 • tea — чай,  
 • wool — вълна,  
 • oil — масло, нефт,  

Нарицателните съществителни имена биват:

 • Изчисляеми Countable Nouns
 • Неизчисляеми Uncountable Nouns / Mass Nouns

Изчисляеми съществителни имена (Countable Nouns) 

са названията на предмети, обекти и абстрактни понятия, които могат да бъдат преброени. Те се употребяват в единствено и в множествено число, а също с определителен и с неопределителен член. Например:

Предметни съществителни

 • a pupil - ученик(-ка) — five pupils - пет ученика(-ки),
 • a table - маса — many tables - много маси;
 • an engineer - инженер — engineers - инженери.

Събирателни съществителни

 • a family семейство — families семейства,  
 • an army армия — armies армии,  
 • a team отбор — ten teams десет отбора.

Неизчисляеми съществителни имена (Uncountable Nouns / Mass Nouns) 

са названията на вещества и абстрактни понятията, които не могат да се преброят. Към тях принадлежат веществените и отвлечените (абстрактните) имена. Те се използват само в единствено число и са без неопределителен член. Когато ги отделяме от категорията на веществата или понятията, тогава пред тях поставяме определителен член. В ролята на подлог те се използват със сказуемо в единствено число и могат да се заместват от местоимения в единствено число (най-често с it).

Неизчисляемите съществителни имена се съчетават с местоименията:

 • much — много,  
 • little — малко,  
 • some — няколко, известно количество,
 • any — някакво.

Преход на неизчисляеми в изчисляеми съществителни.

Има случаи на преход на съществителни имена от категорията неизчисляеми в изчисляеми съществителни, когато те се използват със съответния член:

Неизчисляеми съществителни

 • iron — желязо
 • wood — дърво, дървесина
 • paper — хартия
 • coal — въглища

Изчисляеми съществителни

 • an iron — ютия
 • a wood — гора
 • a paper — вестник, документ
 • a coal — въглен
 • A coal fell out of the fire.– От камината изпадна въглен.
 • The ground was as hard as stone. –  Земята беше твърда като камък.
 • The boy threw two  stones into the water. –  Момчето хвърли два камъка във водата.

Веществени съществителни

Веществени съществителни, които се използват за обозначение на различни сортове и видове от нещо или за обозначаване на порции от нещо, което може (например) да се купи, да се вземе.

Неизчисляеми съществителни

 • wine — вино
 • much fruit — много плодове

Изчисляеми съществителни

 • a good wine — хубаво вино
 • wonderful  fruits — чудесни плодове
 • He made some tea. — Той приготви чай.
 • This is an Indian tea — Това е индийски чай.
 • I hate coffee. — Аз не обичам кафе.
 • He bought a coffee and a sandwich. — Той купи едно кафе и сандвич.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

1 коментар:

 1. Нарицателните съществителни имена в английски език - common nouns, представляват общите названия на всички еднородни предмети:
  girl,
  table,
  town.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: