Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Нарицателни съществителни имена (Common Nouns).

Нарицателни съществителни имена (Common Nouns) са различните наименования за категории на предмети, лица и понятия. Те се подразделят на:

Предметни съществителни имена (English Concrete Nouns)

обозначават отделни лица или предмети, както в единствено, така и в множествено число. Те са изчисляеми съществителни (могат да се преброят):
 • a boy — момче,
 • a cat — котка,
 • a room — стая,
 • a mission — мисия, задание, задача,
 • a lesson — урок, занятие,
 • a horse — кон,
 • a house - къща,
 • two houses - две къщи,
 • a dog — куче,  
 • a book — книга,  
 • a tree — дърво,
 • a street — улица,
 • a question — вопрос,
 • a pen —  писалка,
 • an effort —  усилие.

Събирателни съществителни имена (English Collective Nouns)

 представляват названията на групи лица или животни, разглеждани като едно цяло. Те са изчисляеми.
 • a family — семейство,
 • a teem — отбор,
 • a party — партия,  
 • a herd — стадо.
 • an army — армия,
 • a company — фирма,
 • a audience — mублика
  

Веществени съществителни имена (English Material Nouns) 

са различните вещества и материали (насипни, течни), газообразни вещества, хранителни продукти, които могат да бъдат пипнати, помирисани, вкусени. Те са неизчисляеми (не могат да бъдат преброени):
 • sand — пясък,
 • earth — пръст,
 • air - въздух,
 • weather - време,
 • milk — мляко,
 • butter — масло,  
 • steel — стомана,  
 • coal — въглища,  
 • snow — сняг,
 • sugar - захар,
 • water — вода,
 • bread — хляб,
 • tea — чай,  
 • wool — вълна,  
 • oil — масло, нефт,  

Нарицателните съществителни имена биват:

 • Изчисляеми Countable Nouns
 • Неизчисляеми Uncountable Nouns / Mass Nouns

Изчисляеми съществителни имена (Countable Nouns) 

са названията на предмети, обекти и абстрактни понятия, които могат да бъдат преброени. Те се употребяват в единствено и в множествено число, а също с определителен и с неопределителен член. Например:

Предметни съществителни

 • a pupil - ученик(-ка) — five pupils - пет ученика(-ки),
 • a table - маса — many tables - много маси;
 • an engineer - инженер — engineers - инженери.

Събирателни съществителни

 • a family семейство — families семейства,  
 • an army армия — armies армии,  
 • a team отбор — ten teams десет отбора.

Неизчисляеми съществителни имена (Uncountable Nouns / Mass Nouns) 

са названията на вещества и абстрактни понятията, които не могат да се преброят. Към тях принадлежат веществените и отвлечените (абстрактните) имена. Те се използват само в единствено число и са без неопределителен член. Когато ги отделяме от категорията на веществата или понятията, тогава пред тях поставяме определителен член. В ролята на подлог те се използват със сказуемо в единствено число и могат да се заместват от местоимения в единствено число (най-често с it).

Неизчисляемите съществителни имена се съчетават с местоименията:

 • much — много,  
 • little — малко,  
 • some — няколко, известно количество,
 • any — някакво.

Преход на неизчисляеми в изчисляеми съществителни.

Има случаи на преход на съществителни имена от категорията неизчисляеми в изчисляеми съществителни, когато те се използват със съответния член:

Неизчисляеми съществителни

 • iron — желязо
 • wood — дърво, дървесина
 • paper — хартия
 • coal — въглища

Изчисляеми съществителни

 • an iron — ютия
 • a wood — гора
 • a paper — вестник, документ
 • a coal — въглен
 • A coal fell out of the fire.– От камината изпадна въглен.
 • The ground was as hard as stone. –  Земята беше твърда като камък.
 • The boy threw two  stones into the water. –  Момчето хвърли два камъка във водата.

Веществени съществителни

Веществени съществителни, които се използват за обозначение на различни сортове и видове от нещо или за обозначаване на порции от нещо, което може (например) да се купи, да се вземе.

Неизчисляеми съществителни

 • wine — вино
 • much fruit — много плодове

Изчисляеми съществителни

 • a good wine — хубаво вино
 • wonderful  fruits — чудесни плодове
 • He made some tea. — Той приготви чай.
 • This is an Indian tea — Това е индийски чай.
 • I hate coffee. — Аз не обичам кафе.
 • He bought a coffee and a sandwich. — Той купи едно кафе и сандвич.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

1 коментар:

 1. Нарицателните съществителни имена в английски език - common nouns, представляват общите названия на всички еднородни предмети:
  girl,
  table,
  town.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: