11.12.2014 г.

Абстрактни съществителни имена (Abstract Nouns)

Значение на абстрактните съществителни имена

Абстрактните съществителни имена обозначават действия, състояния, чувства, природни явления (неизчисляеми):
 • friendship — дружба,  
 • love — любов,  
 • work — работа,  
 • peace — мир,  
 • heat — жега,  

 • beauty — красота,
 • dark — тъмнина,
 • light — светлина,  
 • honesty — честност,
 • time — време,
 • progress — прогрес.

Вижте това: Продажба при надомна работа.
http://pabota1.blogspot.bg/2014/04/blog-post_22.html Без продажба няма доход, особено ако работите надомна работа. Ако сте на трудов договор във фирма, независимо каква Ви длъжността или професията, фирмата се грижи за продажбите, а Вие си гледате само своята работа. Но работите ли от къщи, това не може да става - вижте тук ...

 • life — живот,
 • time — време,  
 • music — музика,  
 • news — новини,  
 • cold — студ,  
 • freedom — свобода,  
 • bravery — храброст,  
 • sleep — сън,  
 • winter — зима,
 • advice — съвет,
 • money — пари,
 • courage — смелост,
 • loyalty — лоялност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: