Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Съставни или фразови предлози (Composite/Phrasal Prepositions).

Съставни предлози.

Съставни предлози (Composite Prepositions) са тези, които са съставени от няколко думи. Наричат се още групови или фразови предлози (Phrasal Prepositions). Много често те представляват съчетание на съществително, прилагателно, причастие или наречие с прост предлог или съюз, обединени в единно значение. Например:
 • as far as до;
 • as for - що се отнася до;
 • because of - поради;
 • in case of - в случай на; in front of - пред.
Английските фразови предлози (Phrasal Prepositions) представляват словосъчетание. Те включват в себе си дума от друга част на речта и един или два предлога. При това, нито един елемент на съставния предлог не бива да се разширява, съкращава или променя. Всички те трябва да останат като цяла единица.
 • because of,
 • instead of,
 • by virtue of,
 • for the sake of,
 • with regard to и т. н.

Списък на често използвани съставни предлози.

 • according to - съгласно
 • ahead of - до, в предверието
 • apart from - независимо от
 • as far as - до
 • as for - що се отнася до
 • as of - от, започвайки от, от момента на
 • as per - съгласно
 • as regards - що се отнася до, по отношение на
 • aside from - освен, с изключение на
 • as well as - заедно с
 • away from - от, в отсъствие на
 • because of - поради
 • by force of - по силата на
 • by means of - посредством
 • by virtue of - на основание
 • close to - заедно с
 • contrary to - против, въпреки
 • due to - благодарение на, поради
 • except for - освен
 • far from - далеч от
 • for the sake of - заради
 • in accordance with - в съответствие с
 • in addition to - в допълнение, освен това
 • in case of - в случай на
 • in connection with - във връзка с
 • in consequence of - вследствие на, в резултат на
 • in front of - отпред
 • in spite of - независимо от
 • in the back of - отзад
 • in the course of - в течение на
 • in the event of - в случай на, ако
 • in the middle of - по средата на
 • in to (into) - в, на
 • inside of - след, в течение на
 • instead of - вместо
 • in view of - имайки предвид
 • near to - заедно с, непосредствено до
 • next to - в близост до
 • on account of - поради, заради, в следствие на
 • on to (onto) - на
 • on top of - отгоре
 • opposite to - против
 • out of - от вътру, навън
 • outside of - вън от
 • owing to - благодарение на
 • thanks to - благодарение на
 • up to - до
 • with regard to - относно, по отношение на
 • with respect to - във връзка с
Това е основната информация по въпроса със съставните предлози в английски език (English Composite/Phrasal Prepositions), заедно със списък на най-често използваните от тях.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

3 коментара:

 1. Съставният предлог в английски език се състои от две или повече думи, които се използват в установена последователност и като цяло изпълняват функцията на предлог. Поначало те не са твърде много - около 20 на брой и представляват всевъзможни комбинации от предлози, думи и т.н.
  In accordance with our last talk I sent you… - В съответствие с нашия последен разговор, аз ти изпратих ... Тук предлога е "In accordance with".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дражета5:48 пр.об.

   Не са малко и не са лесни за запомняне, освен при постоянна употреба и то в реална езикова среда.

   Изтриване
 2. Ето една характерна предложна фраза: "In conformity with" - "в съответствие с". Пример: Was his action in conformity with the law? - Беше ли неговата постъпка в съответствие със закона? Правомерни ли са неговите действия?

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: