Translate

---------------------------------------------------------------------------------

04 август 2015

Модален глагол Need | dLambow

Модален глагол Need (Modal Verb Need)

 

Значения на модалния глагол Need

За модалния глагол Need е характерно, че може да бъде достатъчен (има форми за отрицание, въпрос и минало време), а може и да е недостатъчен (само с една форма, която изисква след себе си гол инфинитив). 

Modal Verb Need
Значения на модалния глагол Need
 

Като правило, недостатъчната форма се използва в случаите на едновременно действие, а пълната - при повтарящо се действие.

 • Need you go now? - Налага ли се да тръгваш сега?
 • Do you need to get up so early every day? - Налага ли се да ставаш толкова рано всеки ден?

Форми на модалния глагол Need:

 

Сегашно време (като модален глагол):

 • I need (need not)
 • You need (need not)
 • He/She/It need (need not)
 • We need (need not)
 • You need (need not)
 • They need (they need not)
 

Сегашно време (като значещ глагол):

 • I need (do not need)
 • You need (do not need)
 • He/She/It needs (does not need)
 • We need (do not need)
 • You need (do not need)
 • They need (do not need)
 

Минало време (като значещ глагол)

 • I needed (did not need)
 • You needed (did not need)
 • He/She/It needed (did not need)
 • We needed (did not need)
 • You needed (did not need)
 • They needed (did not need)


Употреба на модалния глагол Need

Модалният глагол Need означава необходимост и най-често се използва в отрицателни и въпросителни изречения, където заменя модалните глаголи Must или Have (got) to:
 • You needn’t buy mineral water, we have plenty. - Не е нужно да купуваш минерална вода, имаме достатъчно.

Обърнете внимание, че в положителен отговор на въпрос с модалния глагол Need вместо него трябва да се използва глагола Must:
 • Need I get in touch with the press? - Нужно ли е да се свързвам с пресата?
 • - Yes, you must. / No, you need not. - Да, трябва. / Не, не е нужно.
Използването на модалния глагол Need във въпросителни изречения означава силно съмнение или това, че говорещия очаква да чуе отрицателен отговор:
 • Need I go with you? I’m so tired. - Трябва ли да идвам с теб? Толкова съм уморен.... и т.н...

----------------

2 коментара:

 1. Модалният глагол "need" се използва като недостатъчен и като правилен глагол. Като правилен означава "изисквам", "нуждая се" и се използва като останалите си обичайни събратя - приема окончание "–s" във формата си за 3-то лице, единствено число и приема окончание "–ed" във формите си за минало време, а въпросително и отрицателно изречение образува с помощта на спомагателен глагол. След правилен глагол "need" следва инфинитив с частицата "to". Например:
  One needs to be punctual. - Той трябва да бъде точен.
  He needed some more time to decide the question. - Беше му нужно още известно време, за да разреши въпроса.

  ОтговорИзтриване
 2. Характерни примери с глагола "need" - като правилен глагол.
  Do you need to go now? - Нужно ли е да тръгваш сега?
  I don't need to talk to him. - Не ми е нужно да разговарям с него.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: