Translate

---------------------------------------------------------------------------------

19 август 2015

Шрифт курсив | dLambow

 

Какво е шрифт "курсив" и как се използва?

 

Какво е курсив?


Произход на термина "курсив"

Терминът курсив (вид полегат текст или наклонен шрифт или италик шрифт) призлиза:
 • - от немски: Kursiv - Kursive - Corsiv (от началото на 17 в.)
 • - от средновековната латинска форма на scriptura cursiva (плавен почерк) за скорописен шрифт,
 • - от латинското currere cursum (вървя, бягам, бързам),
 • - късно латинското cursivus (буквално — бягащ).
Представлява наклонен (обикновено) на дясно (на около 15 градуса) печатарски или компютърен шрифт, с чиято помощ може да се постигне ефекта за подчертаване значението на определени думи, фрази или изречения от едно изказване.

Други термини за понятието "шрифт курсив"


Полегат текст

Понатието за "полегат текст" почти напълно се покрива с използването на полегнали, наклонени шрифтове тип "курсив" или "italic". В компютърният набор на текст, точно това се разбира - преминаване към ползването на полегат шрифт от стандартните.

Наклонен шрифт

Наклонен шрифт (в англ. Oblique type) е наклонен стил на шрифт, който в повечето случаи е механично наклонен надясно (а понякога и наляво) прав стил. Но понятието "наклонен шрифт" не се покрива напълно с понятието "шрифт курсив".
 • - Курсивният шрифт е специално създаден вариант на шрифт с разнообразие от глифове, като често се различава по структура от римските глифове на същия шрифт.
 • - Наклоненият шрифт е механично наклонен шрифт, който запазва структурата на римски глифове. 
Следва да се отбележи, че курсивът е разработен във време, когато разпространението на печатната технология вече започва да замества ръкописните книги. Така, наклоненият шрифт  измества вниманието от  калиграфски изписаните книги към създаването на единични документи, за които ръкописният шрифт остава незаменим инструмент. 
 

Курсивно писмо

За тези нужди е било необходимо да се пише по-бързо, но все пак елегантно. Оттук и раждането на курсивното писмо с по-тънък и леко наклонен стил, което го направи адаптивно за по-бързо изпълнение. 
 

Какво е шрифт?

Понятието "шрифт" идва от немски - Schrift (от schreiben "пиша") е графичното изчертаване на стиловете на буквите и писмените знаци, които съставляват единна стилистична и композиционна писмена система, набор от знаци с определен размер на шрифта и модел (начертание). В тесен типографски смисъл, шрифтът е набор от типографски знаци, предназначени за набор на текст.

Шрифтова гарнитура

Група от различни шрифтове (по начертания и по размери), които имат един и същ стил и дизайн, се наричат шрифтова гарнитура.

Кегъл на шрифта (Размер на шрифта)

Кегълът или размерът е параметър на шрифта, който показва височината (едрината) на неговите знаци. Размерът включва височината на малката буква с най-дългата низходяща буква и пространството под нея. Кегълът се определя от броя на точките. Най-често срещаните кегли за текстови шрифтове са размерите 6, 7, 8, 10, 11, 12. Шрифтове с размер 4 и 5 се използват много рядко.

Основни характеристики на шрифтовете

 • - стил: прав, курсив;
 • - наситеност: светъл, полуудебелен, удебелен (bold) - съотношението на дебелината на щриха към ширината на междубуквената празнина;
 • - ширина: нормален, тесен, широк, шрифт с фиксирана ширина;
 • - размер (кегъл) на шрифта в точки (1 точка = 1/72 инча);
 • - яснота (ясно, замъглено);
 • - контраст;
 • - различимост;
 • - четливост;
 • - капацитет: (тесен, обемен).

Художествен вид на шрифтовете

 • - Декоративен,
 • - Динамичен,
 • - Изящен,
 • - Курсив,
 • - Монументален,
 • - Свободен,
 • - Строг,
 • - Фолклорен.
 

Разновидности на понятието "курсив"

Курсив (Italic script) е вид печатарски шрифт, подобен на ръкописния шрифт, известен също като: 

Канцеларски курсив (chancery cursive), 

По-късно създадения "cancelleresca corsiva" (cursive chancery hand), често се нарича още "канцеларски курсив" (Chancery Cursive). Развива от хуманистичната школа в ръкописа, в средата на 15-ти век като „курсивна форма на хуманистичната минускула“. В Англия и Франция по това време е бил известен и като "Italic".
 

Италиански ръкопис (Italic hand), 

Шрифтът "Italic script", известен също като канцеларски курсив (chancery cursive) и курсивна ръка (Italic hand), е полукурсив, леко наклонен стил на почерк и калиграфия, разработен по време на Ренесанса в Италия. Това е един от най-популярните стилове, използвани в съвременната западна калиграфия. 


Типографски курсив (italic type),

Типографският курсив е красив шрифт с букви, наклонени леко надясно. Курсивът се използва за подчертаване на думите, както и за декорация. Повечето, но не всички шрифтове имат разработен и вариант под формата на курсив. Четирите основни вида шрифтове са: нормални, получерни, курсивни и удебелени (bold).

 

Канцеларска ръка (chancery hand),

Терминът "chancery hand" (канцеларска ръка) първоначално е форма на почерк за бизнес транзакции, която се развива в Латеранската канцелария (Cancelleria Apostolica) от 13-ти век, след което се разпространява във Франция, по-специално чрез папството на Авиньон, и в Англия след 1350 г. Неговите версии са възприети от редица кралски канцелярии, които често са водени от назначени за тази цел духовници.

 

Латински курсив (Latin cursive). 

Римският курсив (Roman cursive) е известен още и като латински курсив (Latin cursive) е форма на почерк (или писменост), използвана в древен Рим и до известна степен през Средновековието. Обикновено се разделя на стар (или древен) стил курсив (ancient cursive) и нов курсив (new cursive).

По същество, курсив е наклонен текст или полукурсив (semi-cursive), като наклона е леко надясно, имитирайки стил на почерк или калиграфия.

Латински курсив (Latin cursive)

Курсивът (Italics) се счита за един от най-добрите примери за латински курсив (Latin cursive) и има голямо влияние върху калиграфските стилове, които следват в цяла Европа. Разработен е по време на Ренесанса в Италия. Това е един от най-популярните стилове, използвани в съвременната западна калиграфия.

Курсив в типографията - шрифт италик (italic type)

В типографията шрифтът италик (italic type) е курсивен шрифт, базиран на стилизирана форма на калиграфски почерк. Благодарение на влиянието на калиграфията, курсивът обикновено се наклонява леко надясно. Това е печатен шрифт с приблизително 15° наклон на основните щрихи и заоблени форми на щрихите и техните връзки, донякъде напомнящ ръкопис. 

Наклонен шрифт - произход

Наименованието идва от факта, че вдъхновените от калиграфията шрифтове са създадени за първи път в Италия, за да заменят документи, традиционно написани в стил на ръкописен почерк, наречен канцеларска ръка (chancery hand - канцеларски почерк). Той служи като един от основните шрифтове в историята на западната типография. Използва се предимно като вид акцент (подчертаване, изтъкване ...) за скриптове, в които основните щрихи са ориентирани предимно вертикално.

Използване на типографски курсив

Типографският курсивът е начин да се подчертаят ключови моменти в печатен текст, да се идентифицират много видове творчески произведения, да се цитират чужди думи или фрази или, когато се цитира говорител, начин да се покаже кои думи са важни. Курсив се използва когато авторът иска да привлече вниманието на читателя върху определена
 • - дума,
 • - изречение,
 • - пасаж от текст,
а също и когато:
 • - се използват чужди за съответния език думи;
 • - се изписва пълното заглавие на дадено издание.

Съвременни типографски курсиви

Съвременните типографски курсиви се развиват от ръкописните курсиви и ръкописи, който съществуват още в древна Гърция и древен Рим. Но тези шрифтове за първи път получават мощно развитие в ренесансова Италия, в резултат на което на редица езици (например на английски и френски) курсивите се нарича "италиански" шрифтове (italics), за разлика от изправените "римски" шрифтове (romans).


Use of italics in English
Използване на курсив


Използване на курсив в английски език (Use of italics in English)

 

Използване на английски курсив

В английски език има редица случаи, когато е установено да се използва курсив (italics), но често той се пренебрегва. Въпреки това, има няколко категории английски думи, които винаги трябва да бъдат изписани с английски курсив. Ако набора на текста се прави с компютърна клавиатура, то в този случай се ползва възможността да се пише с курсивен шрифт. 
 
Ако набора е на пишеща машина или е ръкопис, курсивът се откроява с подчертаване. По-рядко курсивът се използва за създаване на изразителност. Отделни думи могат да са подчертани с курсив, когато по някаква причина се различават от основния текст. Важно е да ги използвате правилно в официалните бизнес, научни и публицистични стилове на реч.
 

Случаи на използване на курсив

 

Курсивен текст

Известни са следните случаи на използване на курсивен текст:
 • - имена на книги,
 • - названия на списания,
 • - заглавия на вестници,
 • - наименование на брошури,
 • - заглавие на поема,
 • - заглавие на пиеса,
 • - имена на филми,
 • - телевизионни и радио програми,
 • - наименованията на музикални произведения,
 • - латински и други чуждестранни наименования
 • - картини,
 • - комикси,
 • - програмни продукти,
 • - плавателни съдове, 
 • - космически кораби, 
 • - влакове.
Докато курсивният текст може да се пренебрегне в ежедневната кореспонденция по имейл, той трябва да се използва в блогове и всякакъв вид официално уеб съдържание. Всеки уважаващ себе си автор трябва да се запознае с принципа на използване на курсив в текста.  Ако членът не е част от наименованието, той не се отбелязва с курсив. Но наименованията на юридически документи, Библията и нейни части не се отделят с курсив.
 

Курсив при използване на латински думи

Английският език използва огромен брой латински думи, изписвани с курсив, като:
 • a priori,
 • de facto,
 • mea culpa,
 • inter alia,
 • prima facie и др.

А също и латински имена от различни области на знанието. Много научни, технически, медицински и юридически термини имат латински корени, което означава, че трябва да бъдат изписани с курсив. В по-голяма степен това се отнася за биологични имена, например:

 • Salmonella endometritis
 • Listeria is a bacterial genus (Listeria - род бактерии)
 • The fossil Tiktaalik roseae (Изкопаемо Tiktaalik roseae) 

 

Курсив при използване на чужди думи

Същото правило важи и в случаите на писане на думи, заети от други езици - те също се изписват с курсивен шрифт. Като пример могат да се посочет следните чужди думи:
 • carte blanche,
 • vis-à-vis,
 • cinema variete,
 • crème de la crème (френски),
 • détente, al fresco (ит.),
 • schadenfreude (немски) и др.

 

Курсив при заглавия на книги, песни и др.

Когато използвате в текста имена на различни книги, вестници, песни или игри, не забравяйте също да ги поставите също в курсив. В някои случаи вместо курсив се използват единични или двойни кавички. 
 

Курсив при имена на превозни средства 

Много често курсивът се използва при изписването на имената на самолети, космически кораби и други превозни средства: 
 • the Titanic, 
 • the Voyager, 
 • the space shuttle Discovery.
 


Други случаи на използване на курсив

Освен различните наименования, има и някои други случаи, в които е установено да се използва курсив. Такива са:
 • - чуждестранните думи, които е възможно да не са разбираеми за читателя,
 • - думи, които е особено необходимо да се подчертаят в текста.
 • He was really big.

 

Курсивен стил

Курсивен стил се използва и за сами по себе си самостоятелно използвани:

 • - думи,
 • - букви,
 • - номера,
 • - фрази,
 • - символи.
 • Don’t use & instead of and.

В случая с последния списък, освен курсивен стил, може да се използват и кавички, според предпочитанията на автора. Когато пишете съчинение, обаче, неговото заглавие не се отделя с курсивен стил, но ако в названието е включено друго название, то него трябва да отделите.
 • The Message of War and Peace by Leo Tolstoy.

 

Интонационен курсив

В зависимост от контекста, отделните думи изискват подчертаване с помощта на интонационен курсив, тъй като това им придава изразителност. Понякога курсивът само подчертава специалната интонация, с която трябва да се произнесе определена дума. Най-важното правило, което трябва да следвате, когато използвате курсив в такива случаи, е да не прекалявате с него. 

Това е грешката, която повечето журналисти допускат в статии и съобщения за пресата, изписвайки в курсив всяко споменаване на марка или продукт, които рекламират отново и отново. Много писатели използват курсив, за да подчертаят мислите на своите герои, но тази техника все още не е широко използвана. 
 

Наклонен шрифт (oblique / slanted)

Не бива да се бърка курсив с наклонен шрифт, който също се използва за семантично подчертаване в текста. Ако курсивът е специално проектиран набор от печатарски или компютърни шрифтове, който има само бегла прилика със съответния прав (римски) шрифт, то наклоненият шрифт (на английски се нарича "oblique" или "slanted") е само леко модифициран, леко наклонен вдясно шрифт. 

Това са основните и най-характерни случаи на използване на курсив в английски език (Use of "italics" in English).

----------------

9 коментара:

 1. Основно курсив се използва в английски език за отделяне на заглавия в текст, чужди думи и собствени имена. Използва се за акцентиране вниманието на читателя или съпоставяне. За използването му има много различни правила, които в определен момент може да Ви се сторят и сложни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Курсив се използва при отделяне на наименованията на големи творчески произведения - книги, поеми, пиеси, телевизионни предавания, филми, художествени произведения, музикални съчинения. Всички те се изписват в курсив и в библиографските справки, като се използват главни букви за всяка дума в заглавието (капитализиране на думите в заглавието).

   Изтриване
  2. Когато се използва стила на писане "APA", може да се отделят отделни абзаци с курсив, но без да се капитализира всяка дума. Това се отнася особено за наименования на книги, сборници, поеми, театрални пиеси и др.п.

   Изтриване
  3. Би следвало да се отделят с курсив чуждестранни думи, а също ако искате да направите акцент или се позовавате на дадена дума или фраза. Ето примери:
   I know that you have six meetings tomorrow. Carpe diem!
   The justice is the main ground for law.
   The word wealth has many meanings and every person has own understanding of it.

   Изтриване
  4. С курсив се изписват наименованията на вестниците. Например, "Аз се абонирах за Ню Йорк Таймс" - името е с курсив.

   Изтриване
 2. Често в курсив се изпълняват
  - названията на книгите:
  "Аз просто не мога да спра да чета Франкенщайн." Мели Шели.
  - антологии,
  - поеми
  "Бхагават гита" дълга поема, написана на санскрит.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. С курсив могат да се отличават заглавията на журналистически средства за информация - названия на вестници, списания, периодични издания, радиопредавания. Думите в заглавията са с главни букви.

   Изтриване
 3. Курсив и подчертаване се използват за оформяне на текста, като често се заменят едно друго. До широкото разпространение на програмите, работещи с текстове, писателите обикновено подчертавали за издателите определени думи, които е трябвало да бъдат в курсив. Днес тенденцията е да се използва курсива пред подчертаването.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В съвременния английски език има елементи от текста, които трябва да се изписват с курсив (италик шрифт):
   - названия на списания,
   - книги,
   - вестници,
   - филми,
   - телевизионни програми,
   - стихотворения,
   - опери,
   - музикални албуми,
   - произведения на изкуството,
   - уеб сайтове,
   - влакове,
   - самолети, кораби и т.н.
   Ето примери:
   Guardian
   Halloween by Robert Burns
   Wikipedia. org

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: