Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Акция ( - 80% )

Съчинителни съюзи (Coordinating Conjunctions).

Съчинителни съюзи.

Съчинителните съюзи в английски език (Coordinating Conjunctions) свързват еднородни части на изречението, а също две или повече независими едно от друго изречения в едно сложно-съставно изречение. Най-разпространеният съчинителен съюз е "and" - и, а.

Например:
 • It was both cold and windy. – Беше и студено, и ветровито.
 • You may take either Ann's book or mine. – Ти можеш да вземеш или книгата на Ана, или моята.
 • Ivan and Maria went up the hill. - Иван и Мария се изкачиха на хълма. (тус, съюзът "and" свързва съществителните "Ivan" и "Maria".)
 • He worked diligently and patiently. - Той работеше усърдно и старателно.
 • Он работал усердно и старательно. (Съюзът "and" свързва наречията "diligently" и "patiently".)
 • He is slow but he is steady. - Той е бавен но упорит. (Съюзът "but" свързва изреченията "he is slow" и "he is steady".)

Примери за съчинителни съюзи.

 • and — и, а
 • as weel as — също така (и)
 • both ... and — и ... и, както ... така и
 • but — но, а
 • either ... or — или ... или
 • neither ... or — нито ... нито
 • not only ... but also — не само ... но също и
 • or — или, иначе
 • whereas — тогава когато
 • while — докато, в това време докато.
 • yet – но
 • Nevertheless (несмотря на)
 • Now - когато
 • For - тъй като
 • But - но   
 • However - обаче
 • Still - при все това
 • So - поради това, така че
 • Only - но
 • Then - впрочем.

Видове съчинителни съюзи.

Английските съчинителни съюзи, по своето значение и смисъл, се подразделят на следните подгрупи или видове (които ще разгледаме в отделни теми):

- Съединителни (cumulative или copulative);

 • and (в значение на "и"),
 • as well as,
 • nог,
 • neither ... nor,
 • not only ... but (also),
 • both ... and.

- Противителни (adversative);

 • and (в значение на "a"),
 • but,
 • still,
 • nevertheless,
 • yet,
 • however

- Разделителни (alternative или disjunctive);

 • or,
 • either ... or

- За резултат или следствие (illative или regulative).

 • for
Към съчинителните съюзи се отнася и съюза "for" - "така както", доколкото този съюз въвежда изречения, даващи допълнителни сведения, а не подчинени изречения за причина.
 • It is morning already, for the birds are singing. - Вече е утро, тъй като (а не "because" - защото) пеят птиците. Утрото е настъпило не защото пеят птиците, а пеенето на птиците е допълнително указание за това, че утрото вече е настъпило.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

4 коментара:

 1. Съчинителните (съединителни) съюзи (Coordinating Conjunctions) се използват при свързване на две изречения, които играят еднакво важна роля в нашето изказване и описват действия, притежаващи равна степен на значимост. Или казано с други думи, съчинителният съюз свързва две прости изречения в сложно, образувайки по този начин сложно съставно изречение.

  ОтговорИзтриване
 2. Propiten_5fgy11:11 пр.об.

  Съединителните съюзи съчетават:
  - отделни думи или групи от думи (фрази),
  - две прости изречения или изрази в едно сложно,
  - свързват подобни и еднородни елементи на изречението (съществително със съществително, прилагателни с прилагателно, глаголна фраза с глаголна фрази).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съчетателните съюзи свързват равноправни изрази в състава на сложно съчетаното изречение. Такива са:
   and – и,
   but – но,
   for – за,
   nor – нито,
   or – или,
   so – така че.

   Изтриване
 3. Пример:
  We went to the beach but the sea was cold. - Ние ходихме на плаж, но морето беше студено.
  В горния пример е използван съчинителния съюз «but» (но), за да свърже две различни изречения «We went to the beach» (ние ходихме до плажа) и «the sea was cold>» (морето беше студено).

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: