24.08.2015 г.

Въпроси (Questions) с глагола "to be".

Спрежение глагола "to be" (съм) - общи въпроси.

Глаголът "to be" има следното спрежение в положителна, отрицателна и въпросителна форма в Present Simple Tense (Present Indefinite Tense):
  • I am - I am not - Am I?
  • He is - He is not - Is he?
  • She is - She is not - Is she?
  • It is - It is not - Is it?
  • We are - We are not - Are we?
  • You are - You are not - Are you?
  • They are - They are not - Are they?

Кратки отговори на въпросите с глагола "to be".

Ето таблица с кратките отговори на въпросите (Questions), зададени с глагола "to be" в Present Simple Tense (Present Indefinite Tense) - положителна и отрицателна форма:
  • Am I? -- Yes, I am. — Да. -- No, I am not. — Не.
  • Is he? -- Yes, he is. — Да. -- No, he is not. — Не.
  • Is she? -- Yes, she is. — Да. -- No, she is not. — Не.
  • Is it? -- Yes, it is. — Да. -- No, it is not. — Нет.
  • Are we? -- Yes, we are. — Да. -- No, we are not. — Не.
  • Are you? -- Yes, you are. — Да. -- No, you are not. — Не.
  • Are they? -- Yes, they are. — Да. -- No, they are not. — Не.

Въпросителни изречения с глагола "to be".

Ето някои примери на въпросителни изречения, които се образуват със смяна на мястото на глагола "to be" в изречението:
  • Am I a student?
  • Is he a teacher?
  • Is she a boss?
  • Is it a book.
  • Are we drivers?
  • Are you pilots?
  • Are they doctors?

Използване на въпросителни думи с глагола "to be" - специални въпроси.

Въпрос с глагола "to be" в английски език може да се постави и с помощта на специални въпросителни думи, които се поставят в началото на изречението. Ето някои примери:
  • Who are you? - Кой сте Вие?
  • Where are you? - Къде сте Вие?

Това е основната информация по темата за образуването и поставянето на въпроси (Questions) с помощта на глагола "to be", придружена с ясни примери.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

5 коментара:

  1. Въпросите с глагола "to be" могат да бъдат общи и специални.

    ОтговорИзтриване
    Отговори
    1. Общи въпроси в английски език (в т.ч. и с глагола "to be") са тези, на които може да се отговори с "да" или "не". Например:
      Are you married? - Вие женен ли сте?
      Може просто да отговорите "Yes" (да) или "No" (не). Отговорите могат да са и малко по-дълги:
      Yes, I am. Да, оженен съм.
      No, I’m not. Не, не съм женен.
      Същността на отговорите не се променя.

      Изтриване
    2. Аз мисля, че в английския език няма кратки отговори "yes"и "no". Горе в урока е показано как.

      Изтриване
  2. Построяване на общ въпрос:
    Спомагателен глагол (форма на глагола "to be") + подлог …?
    Present Simple - Просто сегашно време.
    Are you afraid? - Ти изплашен ли си?
    Isn’t she ill? - Тя не е ли болна?
    Are they in Sofia? - Те в София ли са?

    ОтговорИзтриване
    Отговори
    1. Построяване на общ въпрос в просто минало време (Past Simple):
      Спомагателен глагол (форма на глагола "to be") + подлог + допълнение?
      - Was she at the concert? - Тя беше ли на концерта?
      - Were you sorry about that? - Ти съжаляваш ли за това?

      Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: