Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Превъзходна степен (The Superlative Degree) на прилагателните имена в английски език.

Степени за сравнение в английски език.

В английски език може да се говори за три степени на сравнение:
Основната форма на прилагателните е в положителна степен и не изразява сравнение.

Превъзходна степен (the Superlative Degree).

Превъзходната степен за сравнение на прилагателните имена в английски език (the Superlative Degree) указва или обозначава най-висшата степен на проява на дадено качество (или свойство) в един или друг предмет, лице или явление сред други еднородни предмети, лица или явления, притежаващи същите качества.
 • the longest — най-дългия,
 • the biggest — най-големия,
 • the most useful — най-полезния.
Когато говорим в превъзходна степен, казваме, че предмета е най-най - Най-красив, най-вълнуващ, най-опасен, най-лесен, най-прост и т.н.


Образуване на превъзходна степен.

Превъзходна степен на прилагателните в английски език се образува като към кратките прилагателни се добавя "-est". С такива думи почти винаги се използва и определителния член "the".
 • soft (мек) – the softest (най-мекият),
 • new (нов) – the newest (най-новият),
 • ender (нежен) – the tenderest (най-нежният),
 • grey (сив) – the greyest (най-сивият),
 • hard (твърд) – the hardest (най-твърдият),
 • narrow (тесен) – the narrowest (най-тесният).

Ако прилагателното вече завършва на "-е", добавяме само "-st":

 • large (голям) – the largest (най-големият),
 • polite (вежлив) – the politest (най-вежливият),
 • white (бял) – the whitest (най-белият).

Ако прилагателното завършва на съгласна и пред нея има гласна, съгласната се удвоява.

 • big (голям) – the biggest (най-големият),
 • fat (тлъст) – the fattest (най-тлъстият),
 • hot (горещ) – the hottest (най-горещият),
 • thin (тънък) – the thinnest (най-тънкият).

Ако прилагателното завършва на "-y", а пред него има съгласна, то "-y" става "-i":

 • easy (лесен) – the easiest (най-лесният),
 • dirty (мръсен) – the dirtiest (най-мръсният),
 • happy (щастлив) – the happiest (най-щастливият).

 • I’m the happiest man in the world today! – Днес аз съм най-щастливия човек в света.
 • It’s made of the thinnest lace. – Това е направено от най-тънката дантела.

Превъзходна степен на дългите думи се образува с добавяне отпред на думата "most":

 • beautiful (красив) – the most beautiful (най-красивият),
 • difficult (труден) – the most difficult (най-трудният),
 • interesting (интересен) – the most interesting (най-интерестният),
 • effective (ефективен) – the most effective (най-ефективният),
 • dangerous (опасен) – the most dangerous (най-опасният),
 • useful (полезен) – the most useful (най-полезният).

 • This information is the most interesting for me. – Тази информация е най-интересната за мене.
 • You have chosen the most dangerous way to do it. – Ти си избрал най-опасният начин да го направиш.
Това е основната информация по темата за образуване и използване на превозходна степен (The Superlative Degree) на прилагателните имена в английски език, придружена с някои особености и примери.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

4 коментара:

 1. Рени Тон4510:03 сл.об.

  Случва се да е нужно да се каже, че един предмет не е по-красив, умен или добър, а обратното - че е по-малко такъв. Тогава отпред се поставя "less" (за сравнителна степен) или "the least" (за превъзходна степен):
  beautiful (красив) – less beautiful (по-малко красив) – the least beautiful (най-малко красив),
  difficult (труден) – less difficult (по-малко труден) – the least difficult (най-малко труден)
  interesting (интересен) – less interesting (по-малко интересен) – the least interesting (най-малко интересен),
  hot (горещ) – less hot (по-малко горещ) – the least hot (най-малко горещ),
  busy (зает) – less busy (по-малко зает) – the least busy (най-малко зает).

  ОтговорИзтриване
 2. Превъзходната степен в английски език е форма на прилагателните и на наречията, показваща, че степента на признака на определен предмет, лице или явление, е най-голяма или най-малка в сравнение със степента на признака при другите сравнявани предмети, лица или явления. За да се използва превъзходна степен е нужно да се сравняват три или повече неща.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Още няколко примера:
   - Ivan is the cleverest student in our group. - Иван е най-умния студент в нашата група.
   - Amazon is the longest river of the world. - Амазонка е най-дългата река в света.

   Изтриване
 3. Едносложни думи (съставени от една сричка), завършващи на окончание "-e", образуват превъзходна степен с добавяне на "–st" в края на думата:
  - wide – widest (широк - най-широк)

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: