Translate

---------------------------------------------------------------------------------

26 август 2015

Въпрос към допълнение | dLambow

Специален въпрос към допълнение (Special Question)

 Тъй като има два вида допълнения (пряко и непряко), ще разгледаме начините за поставяне на въпрос към всяко от тях поотделно.
 

Въпрос към допълнението.

Поставянето на специален въпрос (Special Question) към допълнението е фактически поставяне на въпрос за обекта или лицето към които е насочено действието. Обикновено се въвежда с обектен падеж на въпросителните местоимения "who" - "кой" и "whom" - "кого". При това, словореда се мени и е нужен спомагателен глагол.

 

Напримери на изречения с въпрос към допълнение:

 • В изречението: "I met him two days ago.",
въпросът към допълнението ще бъде: "Who(m) did you meet?"
 • В изречението: "I went to the cinema yesterday.",

въпросът към допълнението е: "What did you do yesterday?"

Специален въпрос към допълнение
Въпрос към допълнението
 

Въпрос към пряко (директно) допълнение

Ако говорим за директно (пряко) допълнение, тогава всичко е съвсем просто. Въпрос се поставя чрез въпросителнаите думи:
 • - "who" (кой - за одушевени предмети) или
 • - "what" (какво - за неодушевени предмети).

Примери на изречения с въпроси към пряко допълнение::

 • - What are you writing? – Какво пишеш?
 • - Who did you meet there? – Кого срещна там?


Въпрос към непряко (косвено) допълнение

Ако говорим за косвено (непряко) допълнение, тогава съответното въпросително местоимение също е на първо място, а предлогът се поставя в края на изречението.
 

Примерина изречения с въпрос към непряко допълнение:

 • - What are you listening to? – Какво слушаш?
  - Who is she speaking of? – За кого говори тя?

 

Ето още някои характерни примери:

 • Whom (Who) did you see yesterday? - Кого видяхте вчера?
 • To whom did the teacher read a story? - На кого четеше учителя историята?
 • What did you do today? - Какво прави днес?
 • Which book do you like best? - Коя книга харесваш най-много?
 • Who did you see? - Кого видя?

Официална и разговорна форма на специален въпрос.

В съвременния английски език, много често вместо формата "whom" се използва "who". Употребата на "whom", особенно с начален предлог, придава на въпроса оттенък на официалност, а употребата на "who" и пренасянето на предлога в края на изречението (след сказуемото или допълнението, ако има такива), превръща въпроса в по-разговорна форма.
 • - Официално: For whom did you buy that? - За кого купи това?
 • - Разговорно: Who did you buy that for? - За кого купи това?

Макар, че има още някои особености, това е основната информация по темата за задаване на специален въпрос (Special Question) към допълнението в английското изречение.

----------------

3 коментара:

 1. Ето примери за специален въпрос:
  Who did the teacher read a story to? - На кого учителя четеше разказ?
  Who are you speaking of? - За кого говорите?
  Who do you want to speak to? - С кого искаш да говориш?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето един типичен въпрос към допълнение:
   Who are you taking those books to? - На кого носите тези книги?

   Изтриване
 2. Въпросът към прякото допълнение започва с въпросителните думи "what? - какво? или who(m)? - кого?
  What does he study? - Какво изучава той?
  Who(m) has he seen there?- Кого видя той там?

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: