Translate

---------------------------------------------------------------------------------

11 август 2015

CV за работа в Англия | dLambow

  (CV for a job in England) -

Как да си съставите CV за работа в Англия - пример с британски вариант на автобиография?

 

CV за работа на английски език

Ако си търсите работа в Англия, първия документ, който ще Ви поискат, е CV за работа на английски език, което е британския вариант на образеца за автобиография или резюме (resume). Ето Ви едно такова:

 

Примерно CV за работа в Англия, 

което може да приспособявате за своите нужди и според изискванията на Вашите работодатели.

Примерно CV за работа в Англия
Примерно CV за работа в Англия (CV for a job in England)

 • На картинката отгоре може да придобиете визуална представа за образец на CV на английски. 
 • В текстовия пример отдолу е даден пример за CV на английски език като съдържание, който може да ползвате като го промените със своите данни.

 

CV за работа в Англия - образец

Contact details

Name: Ivan Ivanov Ivanov
Address: 60 Lonion Road UA 41TG, London
Mobile phone: 07765556477
E-mail: ivanov@abv.bg, ivanov@yahoo.com, ivanov@gmail.com

Personal details

 • Date of birth: 23/07/1982
 • Place of birth: Bulgaria
 • Sex: Male
 • Citizenship: R.Bulgaria
 • Marital Status: Single / Married
 • Driver license: Bulgarian DL.Education

2000-2005. Sofia University.
Mathematics Department.

Skills and abilities

Proficient working knowledge of a number of computer packages, including
 • - Microsoft  Office (Word & Excel),
 • - Microsoft PowerPoint,
 • - Microsoft Project,
 • - Internet,
 • - Outlook.
Excellent research skills,
Highly flexible in all aspects of the working day
Handyman, tuning and repairing of the office and PC devices.

Achievements

Courses completed

2006. New Bulgarian University.
Modern Computer Technologies.


Employment history

2006-20012. HTMD. Sofia. Full time post.

Interests

 • Tennis
 • Running
 • Cooking
 • Reading

References are available upon request.

Please feel free to contact me at your convenience.

Ivan Ivanov
----------------------------------

CV за работа в Англия - образец
CV за работа в Англия - образец (CV for work in England - sample)

Разбира се, този пример на CV за работа в Англия може да го разбирате само като вариант за ориентация. Хубавото е, че е съставен на английски език. На тази база е добре да  адаптирате своята професионална автобиография или резюме със своите си данни и според конкретните изисквания на британските работодатели, при които подавате документите си за кандидатстване. Избягвайте грешката с едно "стандартно" CV да кандидатствате навсякъде. Променяйте го според конкретната ситуация и изискванията на работодателите.

----------------

12 коментара:

Н. Колева каза...

При търсене на работа в такива области, като финанси, банково дело, ИТ -технологии, кандидатите за работа все по-често се сблъскват със обяви за свободни места в чуждестранни фирми. Обикновено предложенията са представени на английски език и за работодателя е важно да знае на какво ниво владеете чуждия език и най-добрия начин да се провери това е, като си съставите cv на английски.

зангов-76 каза...

Британския вариант на резюме (Resume - професионална автобиография за работа) се нарича “CV” (curriculum vitae), което в превод означава "животоописание", като в случая смисъла му е насочен към описание на трудовите постижения и навици на кандидата, свързани с упражняването на определена професия, които следва да убедят английския работодател, че сте в състояние да се справяте с кандидатстваната работа - имате нужното образования, имате натрупан опит (и преди сте го правили), други работодател Ви препоръчват, имате изградена репутация в съответните професионални среди, разполагате с подходящата мотивация, за да постигнете очакваното от Вас ниво на професионално изпълнение на предлаганото Ви работно място.

MAgy_65 каза...

Принципната разлика между британския вариант на св и американския се състои в следното:
- CV-то съдържа пълно отражение на вашата професионална дейност, умения и навици, докато американското резюме съдържа само кратък обзор от Вашия опит с работата, който касае именно тази вакантна длъжност, за която кандидатствате.

Spesti_764 каза...

За да не бъркаме понятията, е добре да знаем, че "резюмето" обикновено се състои от една страница, освен ако се прави резюме за заемането на ръководна позиция. Докато CV-то може да бъде разположено на повече страници и да съдържа по-обстойна информация от трудовата ни биография. В резюмето не е прието да се включва лична информация, като дата на раждане, брачен статут и др. А в CV-то може да се посочват лица, които биха дали препоръки за нас.

Мами каза...

Пример на блок с адресни данни за Вашето CV:
Name: Maria Kostova
Date of birth: 18/12/74
Address: 23, Cherni vrah Str., 1776 Sofia, Bulgaria
Tel: +359(088) 815-30-15
E-mail: Maria Kostova@abv.bg

калени каза...

При съставянето на cv, ако не се предвиждат отзиви за свободното място от чужбина, в него не вписвайте персонална информация за страната (например, Bulgaria) и международния код за набиране на телефонния Ви номер. Всъщност, това отговаря на правилото, че ако ще си търсите работа в Англия, това трябва да стане след като сте се установили вече там (с квартира, телефон, банкова сметка и по възможност - с препоръки).

Зангов-56 каза...

Блокът “Profile” във Вашето CV е сферата Ви на дейност. Например:
A goal-oriented CFO with excellent problem-solving skills and leadership skills.

Marko_In каза...

В CV-то трябва да обърнете внимание на своето образование - висше, специално, курсове, квалификации и т.н.
Education
2003 – 2012 – Bulgaria, National University - Sofia, Master’s Degree in Finance Additional trainings
2013 –CMA
2012 – IELTS
2011 – DipIFR (Bul) и т.н.

neno_br каза...

Важна част от Вашето CV за работа в къято и да е английска компания, е частта със списъка с фирми, в които сте работили. Започвате от последната си месторабота и продължавете по ред, назад във времето. Ако имате значителен опит в работата, превишаващ 10 години, с периодичност на смяна на работите от около 3 години, най-добре е да покажете последните 3 местоработи, а всичките преди това да опишете в едно изречение. Отразявайте своите длъжностни задължения в съответния трудов период.

MAgi_65 каза...

Примерен списък на предишни местоработи във Вашето CV:
February 2011 – present - “Alfa” LLC - Finance Director:
- Management of Finance department (6 financial specialists in subordination).
- Preparation of financial statements (P&L, Balance sheet, notes) for 2 legal entities.
- Reconciliations with local and foreign suppliers.
- Responsible for cost calculation and contribution margin analysis.
- Responsible for budgeting process and financial controlling in the company.
- Payments control.
- Review of B/S and P/L for obvious errors.
- Review and analyze inter-company transactions.
July 2008 – February 2011 - Company with foreign investments — “MTS” LLC Financial controller:
- Responsible for budgeting process and financial controlling in the company.
- Responsible for balance reconciliation with foreign suppliers.
- Preparing Balance sheet, P&L and Cash-Flow report on monthly basis, other management reports by request.
и т.н.

юри.гергиев каза...

В днешно време, на пазара на труда расте търсенето на добри специалисти. Но основна задача на кандидатите си остава да привлекат вниманието на работодателя към своята кандидатура. А именно cv-то е един вид професионална визитка, отразяваща историята на кариера на кандидата. От това до колко добре е съставено резюмето, ще зависи много и най-вече - дали ще Ви поканят на събеседване.

tanita_Tanch каза...

След описването на професионалния опит в CV-то следват Вашите навици и умения (Skills):
Excellent knowledge of
- Bulgarian and English,
- international financial reporting standards,
- controlling.
Competent user of standard office-suite computer programs&
- MS Excel,
- Access,
- Power Point,
- LOGO ERP system.

Абонати:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: